www.jedemedolazni.cz :: Červencové kulturní akce v Hodoníně (17.07.2018 - 22:39)

Červencové kulturní akce v Hodoníně

Aktuality

 

AKCE V HODONÍNĚ – červenec 2018

Kulturní a společenské akce, zábava

 DVA MUŽI V ZAJETÍ HUDBY

2. 7. 19.00 Kulturní sál Lázních Hodonín

Letní populární koncert ze světových operet, muzikálů, italských a španělských serenád - Prof. PhDr. Miloš Schnierer, klavír a průvodní slovo.

 POSLEDNÍ DOUTNÍK

5. 7. 19.00 Kulturní sál Lázních Hodonín

Divadelní komedie v podání divadelního souboru Svatopluk z Hodonína.

 TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER

6. 7. 19.00 Kulturní sál Lázních Hodonín

Dechová hudba Rubín ze Skalice.

 DIVADLO NA VODĚ

7. 7. Přístaviště U Jezu

Divadelní komedie s názvem Totálně šťastní v podání Divadla Meteora

 50. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

8. 7. 2019 Areál FK Baník Ratíškovice

Největší festival dechových hudeb pod záštitou senátorky Ing. Bc. Anny Hubáčkové.

 POSLECHOVÝ VEČER S LIDOVÍM VYPRÁVĚNÍM

9. 7. 2018 v 19.00 Kulturní sál, Lázně Hodonín

Manželé Osičkovi

 POSLECHOVÝ VEČER

16. 7. 19.00 Kulturní sál Lázních Hodonín

Cimbálová muzika Mirka Zachovalého z Hodonína.

 KONCERT KAPELY POUTNÍCI

26. 7. 19.00 Kulturní sál Lázních Hodonín

 VZPOMÍNKY NA 60. LÉTA

20. 7. 19.00 Kulturní sál Lázních Hodonín

Taneční a poslechový večer s manželi Procházkovými.

 

 

Výstavy

VÝSTAVA SPOLKU SVUM – stálá expozice

Galerie výtvarného umění, Úprkova 2

Stálá expozice prezentuje veřejnosti díla zakladatelské generace spolku Sdružení výtvarných umělců moravských a díla výtvarníků regionu jihovýchodní Moravy od konce 19. století po současnost.

 

NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY STÁLÉ EXPOZICE T. G. MASARYK A RODNÝ KRAJ

Masarykovo muzeum Hodonín, Zámecké náměstí 9, Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Divadelním souborem Svatopluk zve na Noční komentované prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný kraj. Prohlídky 21. 7., 17. 8., 31. 8., začátek ve 21 hodin, Zámecké nám. 9. Nutná rezervace, počet návštěvníků omezen! Rezervace m.piskulova@masaryk.info, tel. 518 351 834

 

NAFTAŘSTVÍ, RODINA REDLICHOVA – stálá expozice

Muzeum naftového dobývání a geologie, Kasárenská 1022, Hodonín

Jediné muzeum „naftařiny“ v České republice najdete v budově bývalých kasáren v Hodoníně. Muzeum tvoří vnitřní expozice a venkovní technologický park.

 

BAŤŮV KANÁL VE FOTOGRAFIÍCH

25. 6. 2018 - 2. 9. 2018. Regionální centrum v Hodoníně, Masarykovo nám. 115/27

Výstava pořádaná k 80. výročí založení Baťova kanálu. Vernisáž výstavy je 25. 6. 2018 od 17:00 hod na Regionálním centru v Hodoníně.

REGIONÁLNÍ CENTRUM VE SPOLUPRÁCI S DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ OBCE PRO BAŤŮV KANÁL a BAŤOVÝM KANÁLEM, O. P. S.

 

1. 7. 2018-31. 7.2018

Kavárna kina Svět, Hodonín, Velkomoravská 9

David Vávra – Šumný Balkán: Výstava originálních kreseb, básní, deníků i technických scénářů o českých architektech autorské dvojice režiséra Radovana Lipuse a architekta, básníka, divadelníka Davida Vávry. Výstava bude otevřena denně 16.30-20.00 (mimo pondělí).

 

Vernisáž 28. 6. v 18.30 v Galerii výtvarného umění na výstavy:

P r o p u s t n é   s v ě t y – abstraktně - expresionistická malba

M O J A  C E S T A – výběr ze sochařské tvorby

Z  c e s t y  z a  s v o b o d o u  – díla vztahují se tématicky k počátkům naší státnosti

 

Všechny  probíhají 28. 6. – 2. 9. v Galerii výtvarného umění Hodonín, Úprkova 601/2

KATEŘINA ŠTENCLOVÁ A KRISTÝNA ŠORMOVÁ – PROPUSTNÉ

Vystavující výtvarnice nespojují pouze shodné iniciály, obě umělkyně se systematicky zabývají abstraktně-expresionistickou malbou. Obě se věnují převážně velkým formátům, intuitivní gestické tvorbě a experimentují s vrstvenými barevnými kompozicemi a příznačnými materiály - Kateřina s igelitem a Kristýna s papírem. Zajímají se o fenomén transgrese, o možnosti průchodnosti a propustnosti mezi vnějším světem a subjektivními mikrokosmy.

 

MILAN FLAJŽÍK – MOJA CESTA

Výstava představí průřez mnohotvárnou tvorbou slovenského sochaře z nedalekého Záhorí, který čerpá svoji inspiraci z nepřeberných struktur přírody a okolního světa. Ve své tvorbě střídá minulé s přítomným, monumentální s komorním, pevné s křehkým, hladké s drsným, tradiční se současným. Svůj um kreativního sochaře programově spojuje s bohatými znalostmi a zkušenostmi restaurátora. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou Záhorskou galerií Jána Mudrocha v Senici.

 

Z CESTY ZA SVOBODOU

Výstava připravená při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky představí práce členů SVUM i dalších autorů, kteří výtvarně zachytili zážitky z I. světové války, účastnili se bojů v legiích, anebo vytvořili díla, vztahují se tematicky k počátkům naší státnosti. Na výstavě budou představeny práce Aloise Bučánka, Petra Pištělky, Josefa Prokopa, Františka Řehořka, Jury Mandela, Julia Pelikána a také dokumenty vztahující se k tomuto tématu.

 

ZAPOMENUTÉ SRBSKO

1. 6. - 16. 9. VÝSTAVNÍ SÁL Masarykova muzea a sál EVROPA, Národní třída 21

Výstava se tematicky připojuje k oslavám stého výročí vzniku Československa a je součástí 5. Dnů slovanské kultury 2018. Připomíná historické vazby a události v dějinách českého národa a Srbů od středověku po současnost. Důraz je kladen na osobnost T. G. Masaryka, pro kterého bylo Srbsko vzorem v boji za svou samostatnost, ukazuje i důležitou roli Srbska v letech 1938 a 1968.

 

VE STÍNU TRÁMOVÍ

22. 6. – 28. 6. VÝSTAVNÍ SÁL Masarykova muzea a sál EVROPA, Národní třída 21

Výstava nabízí výběr obrazů, objektů a kreseb z let 2014-2017 vzniklých za autorova pobytu v Buharech. Vystavené série jsou záznamem událostí, vjemů či situací, které ho v kraji pod Pálavou potkaly. Tvorba minulého roku má intimnější polohu, kdy autor obrazy a objekty balí do průhledných bublinkových folií a tím se snaží jejich obnažená těla ukrýt a ochránit před nepřízní počasí i před zraky diváka.

 

SVĚT FANTAZIE ALOISE SIKORY

14. 6. - 30.9. Masarykovo muzeum Hodonín, Zámecké náměstí 9, Hodonín

Výstava k 75. narozeninám malíře, básníka a pohádkáře Aloise Sikory. Na výstavě se představí různé postavičky z říše autorovy fantazie, například vodníci. Autor používá techniku olejomalby na plátně, dřevě a kameni, kresbu tuží a akvarel.

 

JARMILA MARŠÁLKOVÁ – NA BŘEHU MORAVY

9. 7 – 29. 8 Minigalerie Amatér, Městská knihovna, Národní tř. 36

Výstava obrazů. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 4. srpna v 10:00 s Jozefem Jelenakem v rámci festivalu Po stranách Moravy.        

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!

Podrobný přehled akcí v Hodoníně a jeho okolí:

http://www.hodonin.eu/mesicni-prehled-akci/ds-33267/p1=43587

Informace o městě Hodonín: www.hodonin.eu

Soubory ke stažení

Kulturní program 31 kB stáhnout
Novinky
MOBILNÍ APLIKACE SLM ČR od 1.5.2018

MOBILNÍ APLIKACE SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH...

Více novinek
Soutěže
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce. Více soutěží
Příležitosti v okolí
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145
Instalace mobilní aplikace

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.