www.jedemedolazni.cz :: SKALKA (29.07.2016 - 23:34)

Region: Střední a severní Morava, okres Prostějov Webové stránky: www.obecskalka.cz
Přírodní léčivý zdroj Alkalicko-sirnaté minerální prameny Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, artróza, revma
Jak se k nám dostanete

Skalka je menší lázeňská obec nedaleko Prostějova, která je známá především pro výskyt unikátních léčivých minerálních pramenů s obsahem sylvínu – tato alkalicko-sirnatá voda se v České republice vyskytuje pouze zde, další nejbližší zdroje jsou až v Rakousku či Itálii. Samotný lázeňský areál odděluje od okolní zemědělské krajiny upravený lázeňský park. Nedaleko je také lesopark s přírodními jezírky.

HISTORIE

Lázně Skalka byly založeny již v roce 1928 a mají tedy za sebou téměř stoletou tradici. V místě, kde kdysi býval rybník Bařisko, napájený dvěma prameny minerální vody, byly v roce 1928 postaveny Vilémem Sonnewendem z Prostějova sirnatoalkalické lázně. V roce 1938 prováděl doc. Dr. Schnabel průzkum pramenů a při páté sondě objevil artézský pramen minerální vody o teplotě 23 °C, který tryskal do výše 3 metrů. Později byly navrtány další prameny, z nichž i přes jejich podobnost a velkou blízkost vrtů je každý svým složením jiný.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 
 • Zahájení lázeňské sezóny, květen, Skalka – svěcení pramenů, hudební vystoupení, národopisný soubor…
 • Jízda pravidelnosti historických vozidel z lázní do lázní, srpen, Skalka – akce se vždy účastní přes 100 historických vozidel.
 • Velikonoce v lidových řemeslech, duben, Prostějov – tradiční setkání mistrů lidových řemesel.
 • Wolkerův Prostějov, červen – celostátní festival poezie.
 • Prostějovské léto, červen až září – hudební, kreativní, divadelní a sportovní aktivity.
 • Prostějovské hanácké slavnosti, září – tradiční folklorní festival národopisných souborů hanáckého regionu, konaný u příležitosti tradičních prostějovských hodů, s bohatým řemeslnickým jarmarkem a doprovodným programem.
 • Prostějovská zima (listopad až prosinec) – akce Hrátky s čerty; rozsvícení vánočního stromu, hudební, divadelní a kreativní aktivity.
 • Vánoční jarmark, prosinec, Prostějov.

INDIKACE

 

Lázně Skalka se specializují na léčbu chorob pohybového aparátu a nemocí revmatického charakteru, zejména pak:

 • artrózy
 • revma
 • bolesti v zádech aj.
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.