slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Barokní odpoledne na nádvoří bělohradského zámku - připomínka třístého výročí vysvěcení zámecké kaple (01. 06. 2021)

24.7.2021 | 13:30 | zámek Lázně Bělohrad V sobotu 24. července 2021 od 13, 30 hodin Vás srdečně zvou Římskokatolická farnost v Lázních Bělohradě, Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad a současní vlastníci bělohradského zámku na zámecké nádvoří k netradičnímu slavnostnímu setkání u příležitosti třístého výročí vysvěcení zámecké kaple.

Od: 24. 7. 2021

Kapli sv. Jana Evangelisty vysvětil v neděli 27. července roku 1721 Jan Václav Chřepický z Modlíškovic, kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. (Jeho sestra Antonie byla druhou manželkou Jana Blažeje Santiniho-Aichla, autora architektonického návrhu barokní dostavby zámku a tím i kaple.)
Ve stejný den byl ve zdejším kostele Všech svatých také slavnostně instalován prvním novovoveským farářem dosavadní administrátor Tobiáš Jan Voříšek. Tomuto aktu předcházelo 1. března 1721 znovuobnovení novoveské farnosti.

Letošní tři třistaletá výročí jsou pomyslnou předzvěstí dalšího třistaletého jubilea, které si připomeneme v příštím roce, bude jím povýšení střední části Nové Vsi na městečko Bělohrad. Společným jmenovatelem všech vzpomínaných významných událostí je tehdejší majitel bělohradského panství Bertold Vilém z Valdštejna. Této nejvýznamnější postavě bělohradských dějin bude věnován hlavní bod programu - přednáška historika PhDr. Jiřího Hrbka, Ph.D., vědeckého pracovníka Historického ústavu Akademie věd ČR, který se dlouhodobě věnuje valdštejnské rodové historii.
Zcela nevšední zážitek nabízí možnost návštěvy zámecké kaple, oživlé hudebními ukázkami hry na dobové barokní nástroje. Následné připravené koncerty ukážou na mnohovrstevnatost barokní muziky, od vážného pojetí až po dětské skotačení a vše samozřejmě opět za doprovodu dobových hudebních nástrojů.

Neméně zajímavé budou informace o probíhající rekonstrukci a záměru budoucího využití zámku.

Vstupné na akci je dobrovolné a výtěžek bude věnován na probíhající rekonstrukci kostelíka sv. Petra a Pavla na Byšičkách.

13:30 Prohlídka zámecké kaple s ukázkami hry na barokní hudební nástroje
Jana a Vlastimil Kovářovi, Patrick Singh

14:00 Přednáška - Bertold Vilém z Valdštejna a doba vrcholného baroka v Čechách
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., Historický ústav AV ČR

15:15 Koncert - Hudební toulky barokní Evropou
Na dobové barokní nástroje hrají Jana a Vlastimil Kovářovi, Patrick Singh

15:35 Informace o záměru budoucího projektu zámku, probíhající rekonstrukci a plánované
spolupráci s městem Lázně Bělohrad
Ondřej Rathouský, statutární zástupce současného vlastníka zámku

15:45 Koncert - Barokní písně žáků poškoláků, zpívají, tančí, jančí a pimprlují
F. S. Barunka&Ritornello
Účinkují absolventi dětské prázdninové hudební dílny, vede Martina Pavlasová
a Michael Pospíšil

Co nového připravujeme?