slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Beseda o řece Metuji a pohromách v Bělovsi (14. 10. 2021)

Beseda Bc. Richarda Švandy na téma "O řece Metuji a pohromách v Bělovsi".

Od: 25. 11. 2021 Do: 25. 11. 2021

Město Náchod vás zve ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 18 hodin do konferenčního salonku Městského informačního centra Malé lázně Běloves na přednášku Bc. Richarda Švandy na téma "O řece Metuji a pohromách v Bělovsi."

Povodně na Metuji jsou dnes sice jen minulostí, ale ta se může kdykoliv opakovat. Stejně tak obyvatelé Bělovsi mohou čas od času pocítit následky zemětřesení a orkánů. Právě o těchto přírodních katastrofách si budeme povídat na této besedě. Pomocí obrázků a map si ukážeme, jaké katastrofy předci zažili, a co do budoucna může hrozit i nám.

Vstup zdarma.

Co nového připravujeme?