slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Hodinka s Leontýnou Mašínovou (01. 06. 2020)

8.7.2020 | 19:00 | Kulturní sál lázní O české spisovatelce, která žila dlouhá léta v L. Bělohradě vypráví Jitka Mečířová. Vyprávění o životě a díle spisovatelky, které se v profesním životě nepodařilo překročit hranice Lázní Bělohradu a okolí.

detail_pic Od: 8. 7. 2020

Vstupné dobrovolné.

Leontýna Mašínová - spisovatelka a básnířka (nar. 16.3.1882 v Plzni - zemřela 10.2.1975 v Lázních Bělohradě). Svou literární tvorbou byla těsně spjata se svým bývalým povoláním učitelky. Pro děti psala prostinké a milé verše, pohádky, povídky a pověsti.

Její velkou láskou byla historie našeho národa, proto také historické romány tvoří vrchol její tvorby. Jejím vrcholným dílem byla obsáhlá trilogie o životě a díle Jana Amose Komenského, za které jí univerzita Moravian College v Berthlehemu v USA udělila čestný doktorát "literarum doctor". Zůstala věrná Lázním Bělohradu až do vysokého stáří a je podle svého přání pochována na Byšičkách. 

Co nového připravujeme?