slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Noc Kostelů (30. 04. 2021)

Noc kostelů se koná 28. 5. 2021

Od: 28. 5. 2021 Do: 28. 5. 2021

PROGRAM

Kostel sv. Matěje: 18.00–22.00

18.00 Mše svatá

19.00 Povolání sv. Matouše ve světle Michelangela Merisi da Caravaggia, přednáší Otakar Novák

Během akce možnost prohlédnout si Pašijový (velikonoční) Betlém řezbáře Libora Šediny

 

Kostel sv. Michaela: 18.00–22.00

Možnost individuální prohlídky a meditace

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18.00–22.00

21.00 varhaní koncert - Roman Kordina

21.30 žehnání městu, P. Tomáš Hajda

 

Věž kostela sv. Matěje: 18.00–22.00

Možnost individuální prohlídky s úžasným výhledem na město

 

Program se bude odvíjet podle situace a pravidel nastavených Vládou. Sledujte proto plakáty a web.

Co nového připravujeme?