slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Vincenc Vingler - ZOO v Náchodě (18. 09. 2021)

Výstava Vincence Vinglera - Zoo v Náchodě probíhá v Galerii výtvarného umění v Náchodě

Od: 18. 9. 2021 Do: 7. 11. 2021

Vincenc Vingler (1911-1981) se po celou svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Jeho pozice je v českém kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná, souvisí jednak se školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové na pražské Uměleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k užité dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Na druhé straně je Vinglerova volba tématu spojována se strategickým rozhodnutím vyhnout se socialistickému realismu a témat s ním spojených. Výstava Zoo Vincence Vinglera v Náchodě je soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé.

V jeho kresbách zvířat, často s lidským výrazem, který je tak typický i pro jeho plastiky a sochy, se setkáváme s barvitým světem veselých i smutných zvířecích charakterů: s poťouchlým Paviánem (1958), ustrašeným Králíkem (1951) či smířenou Opičí mámou s mládětem (1969), které doplňuje svébytná skupina kreseb s fantaskními, surrealistickými motivy „pazvířat" vytvořených účelově pro výstavu v Jablonci - např. Prasolín podivný (1974). Kresby doplňuje Vinglerova komornější sochařská tvorba: raný Kormorán (1944), Pavián (1950), či pozdní práce jako např. ukázka z cyklu Korida: Raněný býk (1974), nebo sochy Sova (1979) a Kočka (1978), zastoupena je také autorova grafika a práce pro knihu. Výstava bude provázena přednáškou kurátorky Mgr. Markéty Vinglerové pro veřejnost.

Co nového připravujeme?