slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Zámek Bechyně 2023 (29. 06. 2021)

detail_pic
Bechyňský zámek se vypíná na úzké ostrožně, chráněn hlubokými zářezy řeky Lužnice a říčky Smutné. V místě pravěkého a raně středověkého hradiště nechává majitel Přemysl Otakar II. po roce 1268 vybudovat kamenný hrad. Koncem 15. století byl hrad rodem Šternberků pozdně goticky přestavěn, jeho současný renesanční vzhled je však především výsledkem stavebních úprav a rozšíření Petra Voka z Rožmberka, který se zde oženil s mladičkou Kateřinou z Ludanic. Posledním knížecím rodem na zámku byly Paarové.
  
Říjen až květen - zámek i park pro veřejnost uzavřen. 
  
Komentované prohlídky zámku v červnu a září - čtvrtek až neděle - 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 a 14.45 (pondělí, úterý a středa zavřeno - zámek i park).
 
Komentované prohlídky zámku v červenci a srpnu - úterý až neděle - 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 a 14.45. - PONDĚLÍ ZAVŘENO
 
Sochařský park otevřen pro veřejnost od 9.00 do 16.30 hodin: červen a září čtvrtek-neděle, červenec a srpen úterý-neděle.
 
Galerie Zámecká sýpka otevřena pro veřejnost od 10.00 do 16.00 hodin: červen a září čtvrtek-neděle, červenec a srpen úterý-neděle.
 
Říjen až květen - zámek i park pro veřejnost uzavřen.
 
 
Vstupenky na komentované prohlídky zámku zakoupíte na náměstí T. G. M. v Tourist information, vedle Policie ČR nebo je lze objednat na telefonu 381 213 822 nebo 602 843 442.
   
 
 
 
 

 

Co nového připravujeme?