slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5
cs en de ru

Zámek Bechyně (21. 05. 2020)

Pro veřejnost se otevírá 28. 5. 2020 s průvodcovanou prohlídkou. Park pro veřejnost v červnu uzavřen.

detail_pic
Bechyňský zámek se vypíná na úzké ostrožně, chráněn hlubokými zářezy řeky Lužnice a říčky Smutné. V místě pravěkého a raně středověkého hradiště nechává majitel Přemysl Otakar II. po roce 1268 vybudovat kamenný hrad. Koncem 15. století byl hrad rodem Šternberků pozdně goticky přestavěn, jeho současný renesanční vzhled je však především výsledkem stavebních úprav a rozšíření Petra Voka z Rožmberka, který se zde oženil s mladičkou Kateřinou z Ludanic. 
 
Pakr v červnu uzavřen. Zámek je možné navštívít s průvodcovanou prohlídkou v pátek ve 13.45, v sobotu ve 13.45 a v neděli v 10.45 hodin. 
 
Vstupenky zakoupíte na náměstí T. G. M. v Tourist information, vedle České spořitelny.

 

Co nového připravujeme?