slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Zámek Bechyně (29. 06. 2021)

detail_pic
Bechyňský zámek se vypíná na úzké ostrožně, chráněn hlubokými zářezy řeky Lužnice a říčky Smutné. V místě pravěkého a raně středověkého hradiště nechává majitel Přemysl Otakar II. po roce 1268 vybudovat kamenný hrad. Koncem 15. století byl hrad rodem Šternberků pozdně goticky přestavěn, jeho současný renesanční vzhled je však především výsledkem stavebních úprav a rozšíření Petra Voka z Rožmberka, který se zde oženil s mladičkou Kateřinou z Ludanic. 
 
Komentované prohlídky zámku v červnu a září - čtvrtek až neděle - park pro veřejnost otevřen čtvrtek až neděle od 9.30 do 16.30 hodin. 
Dne 10.9. se nekonají prohlídky zámku uzavřen (svatba), park a galerie je přístupná.
Dne 17.9.2022 bude zámecký areál od 13 hodin uzavřen z důvodu konání soukromé akce. 
 
V zámeckém parku od 5. 6. do 30. 9. 2022 najdete výstavu Současná socha a mezinárodní umělci.
 
Veškeré informace získáte na telefonu Tourist information 381 213 822 nebo 602 843 442. 
Vstupenky zakoupíte na náměstí T. G. M. v Tourist information, vedle Policie ČR.
 
Komentované prohlídky zámku v červenci a srpnu - úterý až neděle - 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 a 14.45. - PONDĚLÍ ZAVŘENO
 
Říjen až květen - zámek i park pro veřejnost uzavřen. Svátky 28.9., 28.10., 6.11, 17.11. otevřeno dle rozpisu v infocentru.
 
Zámek je otevřen pro skupinové prohlídky, které lze objednat na telefonu Tourist information 381 213 822 nebo 602 843 442
   
 
 
 
 

 

Co nového připravujeme?