www.jedemedolazni.cz :: Muzeum v Karlových Varech (13.11.2018 - 02:04)

Muzeum v Karlových Varech

Aktuality

Komentovaná vycházka po archeologických lokalitách západního Krušnohoří.
Krušné pohoří - malé pohoří světového významu.

Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve ve čtvrtek 1. listopadu na přednášku s názvem "Grafologie".
Přednášející Irena Michaláková z psychologicko-grafologické společnosti Calix v Praze přiblíží, co grafologie odkrývá, s čím grafolog pracuje a k čemu může být grafologie užitečná. Grafologie, tzv. "psychologie písma", je osvědčenou psychodiagnostickou metodou, která je založena na přímém vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele. Jedná se o velice účinnou a spolehlivou metodu.
Přednáška začíná v 17 hodin.
Počet míst omezen, lze objednat na e-mail: novalouka@kvmuz.cz nebo na tel. 736 650 047.

 
Vážení přátelé,
Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve v sobotu 3. listopadu do muzea Královská mincovna v Jáchymově na přednášku "Terénní průzkum v projektu ArchaeoMontan 2018. Archeologické nálezy a jejich svědectví".
Přednášející archeolog Ondřej Malina z Národního památkového ústavu v Lokti se zaměří na nejvýznamnější nálezy z letos ukončeného projektu ArchaeoMontan 2018. Želízko a mlátek, symbolické a zároveň nejpoužívanější hornické nástroje, ale i řadu dalších a méně známých součástí vybavení drobných i velkých důlních provozů představí na řadě příkladů z krušnohorských lokalit a dobových vyobrazení.
Přednáška pořádaná ve spolupráci s Karlovarským krajem se koná v rámci cyklu "Krušné hory - malé pohoří světového významu".
Začátek v 17 hodin.
 
Zájemci se mohou dopoledne 3. 11. před přednáškou zúčastnit komentované vycházky, kdy Ondřej Malina provede účastníky lokalitami Glücksburg a Mückenberg a seznámí je s výsledky terénního průzkumu zaniklých hornických osad.
Vycházka začíná v 9.30 hodin před Královskou mincovnou. Přesun na jednotlivá místa si zajišťuje osobními auty každý sám individuálně. V případě nepříznivého počasí bude vycházka přeložena na vhodnější termín.
Informace je možné ověřit na tel. 736 650 106 u paní Strnadové.
 

Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček XI / 2018

 

Muzeum Karlovy Vary

 do 2. 12. 2018 výstava: Události roku 1968 v Karlových Varech

Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi a normalizaci počátku let sedmdesátých minulého století. Provede návštěvníky dobou plnou nadějí a uvolněných poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let. Návštěvníci budou moci zhlédnout kavárnu ve stylu druhé poloviny šedesátých let, počátek sedmdesátých let bude ilustrovat symbol Karlových Varů z té doby - hotel Thermal a jeho originální interiérová výbava.

Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Státním okresním archivem v Karlových Varech a za podpory Ministerstva kultury České republiky. Partnery výstavy jsou Hotel Thermal Karlovy Vary a Barrandov Studio, kteří poskytli ze svých fondů předměty pro výstavu.

 1. 11. 2018 přednáška: Grafologie

Přednášející Irena Michaláková z psychologicko-grafologické společnosti Calix v Praze přiblíží, co grafologie odkrývá, s čím grafolog pracuje a k čemu může být grafologie užitečná. Grafologie, tzv. "psychologie písma", je osvědčenou psychodiagnostickou metodou, která je založena na přímém vztahu mezi individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele. Jedná se o velice účinnou a spolehlivou metodu.

Začátek v 17 hodin.

 7. 11. 2018 křest knihy: Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji

Historik muzea Lukáš Svoboda ve své knize pojednává o událostech Křišťálové noci, jak probíhala v největších městech kraje – Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních a Františkových Lázních. Dále přibližuje osm významných lokalit spjatých s historií Židů, kromě jmenovaných ještě Kynšperk, Hroznětín a Lázně Kynžvart. V knize také popisuje devětatřicet s historií Židů souvisejících lokalit, z nichž šest je spjatých se sběrnými a pracovními tábory.

Začátek v 17 hodin.

 NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE

Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená k 150. výročí existence muzea přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století.  Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho

 

nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala. 

Vstup 100 Kč, snížené 60 Kč.

Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz,

Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

 

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

3. 11. od 9:30 u Královské mincovny komentovaná vycházka po archeologických lokalitách představí zaniklá sídla Glücksburg a Mückenberg. V případě časové rezervy bude zařazen i Kraví potok. Přesun na jednotlivé lokality si zajišťuje každý sám osobními auty. Situaci je možné ověřit na tel. 736 650 106 (Hana Strnadová).

 3. 11. 2018 přednáška: Terénní průzkum v projektu ArchaeoMontan 2018. Archeologické nálezy a jejich svědectví

Přednášející archeolog Ondřej Malina z Národního památkového ústavu v Lokti se zaměří na nejvýznamnější nálezy z letos ukončeného projektu ArchaeoMontan 2018. Želízko a mlátek, symbolické a zároveň nejpoužívanější hornické nástroje, ale i řadu dalších a méně známých součástí vybavení drobných i velkých důlních provozů představí na řadě příkladů z krušnohorských lokalit a dobových vyobrazení.

Začátek v 17 hodin.

 24. 11. 2018 přednáška: Národní kulturní památka Rudá věž smrti

Lubomír Modrovič z Národního památkového ústavu v Praze seznámí s historií tzv. Oddělení technické kontroly, blízkého tábora „L“ a jeho obyvatel a také se současností a možnou budoucností Národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově u Ostrova.

V 50. letech minulého století pracovalo v Jáchymovských dolech na 74 000 vězňů a řada civilistů, kteří vykonali neuvěřitelné množství práce, které je dodnes vidět v okolí Jáchymova v podobě zarostlých rozsáhlých hald. Bylo vytěženo ohromné množství materiálu, který bylo nutno zpracovat, roztřídit a na konec získanou uranovou rudu připravit k transportu do Sovětského Svazu. Toto konečné zpracování uranové rudy se řadu let dělo v tzv. Oddělení technické kontroly.

Začátek v 17 hodin.

 Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při  jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.

Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního života.

Vstup 100 Kč, snížené 60 Kč.

Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz

Otevřeno st-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

 Knihovna Muzea Karlovy Vary

 Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní.

 Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16

hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz


Soubory ke stažení

Komentovaná vycházka po archeologických lokalitách západního Krušnohoří. 459 kB stáhnout
Krušné pohoří - malé pohoří světového významu. 444 kB stáhnout
246 kB stáhnout
Novinky
MOBILNÍ APLIKACE SLM ČR

MOBILNÍ APLIKACE SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST

Více novinek
Aplikace Jedeme do lázní
Aplikace V obraze
Soutěže
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce.

Více soutěží
Příležitosti v okolí
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.