www.jedemedolazni.cz :: BECHYNĚ (25.05.2019 - 09:38)

Region: Jižní Čechy, okres Jižní Čechy, okres Tábor Webové stránky: www.mestobechyne.cz
Přírodní léčivý zdroj Slatina Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Malebné jihočeské lázeňské městečko v údolí Lužnice je známé nejen pro svoje kvalitní lázně, které patří k nejstarším v České republice, ale proslavilo se i výrobou keramiky. Zachovalé historické jádro města se zámkem, synagogou, klášterem a dalšími památkami bylo v roce 1990 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

HISTORIE

V místě sídliště ze starší doby bronzové a regionálního opevněného sídla Keltů vzniklo již v 9. století slovanské hradiště, které se v Kosmově kronice popisuje jako za jedno z nejdůležitějších správních center tehdejších Čech.

V roce 1268 zakoupil král Přemysl Otakar II. „pustou horu Bechyni“ a postavil zde kamenný hrad. Roku 1323 Jan Lucemburský nechává vyměřit město, povyšuje jej na královské a obdařuje privilegii. Později je město i panství prodáno rodu Šternberků a stává se městem poddanským. K největšímu rozmachu dochází za vlády Petra Voka z Rožmberka, který Bechyni získal v roce 1569. Petr Vok rovněž provedl rozsáhlou renesanční přestavbu bechyňského zámku.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Kaplička svaté Rozálie

 

Poutní kostelík sv. Rozálie se nachází mezi obcemi Bernartice a Borovany v údolí lesa Mladého. Původně velice malá kaplička byla později rozšířena, několikrát opravena, až dostala svoji dnešní podobu. Návštěvám turistů se začal kostelík těšit především po zřízení turistických stezek a dnes patří k hojně navštěvovaným místům v okolí. Navíc se zde každoročně v půli července koná již tradiční pouť, při které mají návštěvníci možnost prohlédnout si také interiér této stavby.

La Pellegrina

 

Koncerty vážné hudby. Měsíc konání: od července do srpna.

 
 

Fotografie

Další fotografie
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.