www.jedemedolazni.cz :: HODONÍN (17.07.2019 - 20:27)

Region: Jižní a východní Morava, okres Hodonín Webové stránky: www.hodonin.eu
Přírodní léčivý zdroj Jodobromová solanka z lokálního zdroje Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, kardiovaskulárního systému
Jak se k nám dostanete

Hodonín, rodiště prvního Československého prezidenta, T.G. Masaryka, je významným lázeňským a zároveň vinařským městem na jižní Moravě s dobrou dostupností turisticky hojně navštěvovaných oblastí – Pohanska, Lednicko-valtického areálu a Pálavy. Samotné město leží v rovinaté krajině Slovácka s rozsáhlými vinicemi, poli a ovocnými sady. V okolí Hodonína se nachází bohatý zdroj velmi kvalitní a léčivé minerální vody z dob třetihorního moře, tzv. jodobromové solanky. Lázně Hodonín poskytují kvalitní péči založenou na více než třicetileté tradici a profesionalitě zdejších terapeutů v kombinaci s léčivými účinky jodobromové minerální vody. Specializují se na léčbu pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, Bechtěrevovu nemoc a onemocnění kardiovaskulárního systému.

Lázně Hodonín zůstávají věrné tradici českého lázeňství založené na vysoce odborné péči a individuálnímu přístupu ke svým klientům.

HISTORIE

V oblasti dnešního Hodonína, na pravém břehu řeky Moravy, stávala již v pozdní době kamenné první osada, což dokládají četné archeologické nálezy. Později se zdejší území stalo důležitou křižovatkou obchodních cest, např. slavné Jantarové stezky z Pobaltí do středního Podunají a Středomoří. Důležitý brod přes řeku Moravu střežil hrad postavený již za knížete Břetislava I. (1035–1055). V historických pramenech je Hodonín prokazatelně doložen z roku 1169, městská práva ale získal až za královny Konstancie Uherské v roce 1228. Hodonínsko je známo těžbou ropy a zemního plynu. V padesátých letech dvacátého století právě naftaři upozornili na skutečnost, že voda, kterou při těžbě ropy odčerpávají, obsahuje výrazné množství jodu (jodobromová solanka). Na základě dlouhodobých výzkumů byl prokázán významný léčebný efekt jodobromové solanky. V roce 1979 vznikla Lázeňská léčebna Hodonín.ho plynu. V pades

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Pálava

 

Chráněná krajinná oblast, rozkládající se v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky (cca 27 km jihozápadně od Hodonína) s téměř středomořským rázem. Místní krajinu tvoří rozlehlá úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály a skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou teplomilnou fl órou a faunou. Pálava patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Právě

odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů, korunované proslulým nálezem keramické sošky Věstonické venuše. Pálava se stala v roce 2003 součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

 

Lázně Hodonín využívají pro lázeňskou léčbu vlastní léčivý zdroj, kterým je minerální voda třetihorního původu, jodobromová solanka s jedinečnými léčebnými, regeneračními a preventivními účinky. Solanka obsahuje vysokou koncentraci solí, která je vyšší než průměrná salinita moří, a dokonce má 600x až 700× vyšší obsah jódu než mořská voda. Ložiska jodobromové vody se nachází nedaleko Hodonína, asi 2 km pod zemským povrchem. Hodonínské vody z hlediska poměru jodu k chloridu sodnému patří v Evropě k nejlepším jodovým vodám pro balneologické využití. Příjemné lázeňské prostředí s rodinnou atmosférou a blahodárnými účinky jodobromové solanky vytváří ideální podmínky pro úspěšné léčebné procesy a dokonalý odpočinek.

 

Červencové a srpnové kulturní akce v Hodoníně

DS SKORONICE
ZRODILA SE HVĚZDA
CM MICHALA MILTÁKA
VARY VE VAŠEM MĚSTĚ – DIEGO MARADONA...aj

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.