www.jedemedolazni.cz :: JÁCHYMOV (25.05.2019 - 08:51)

Region: Západní Čechy, okres Karlovy Vary Webové stránky: www.mestojachymov.cz
Přírodní léčivý zdroj Léčivé radonové vody Hlavní indikace léčby chronická pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Město s bohatou hornickou minulostí (těžba stříbra a uranu) a prvními radonovými lázněmi na světě. V okolí města se nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku a cykloturistiku a tudíž i pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci. Historické jádro Jáchymova je dnes městskou památkovou zónou.

HISTORIE

První písemná zmínka o obci Jáchymov pochází z roku 1510. Obrovský vzestup město zaznamenalo od roku 1520, kdy zde započala těžba stříbra. Jáchymov vzkvétal natolik, že byl ve své době dokonce druhým největším městem v Čechách. Obrat nastal v 17. století, kdy byly vyčerpány hlavní zásoby stříbra, ve městě vypukl mor a přišla tvrdá rekatolizace – to vše se podepsalo na úpadku města. K novému hospodářskému oživení Jáchymova došlo až koncem 19. století, kdy se zde začla těžit uranová ruda (smolinec). Ve 20. století vznikly jáchymovské lázně, využívající léčivých vlastností místních radonových vod.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Kadaň

 

Někdejší královské město, ležící jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře. Dnes důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech.

Úhošť

 

Národní přírodní rezervace, rozkládající se nedaleko Kadaně. Předmětem ochrany jsou lesostepní a stepní formace na svazích geomorfologicky nápadné tabulové hory Úhošť. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

Květnové kulturní akce v Jáchymově

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) A MICHAELA KÁČERKOVÁ (virginal)
PRAGUE RHYTM KINGS
COLLEGIUM VOCALLE JIŘÍHO ŠTRUNCE...aj

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.