www.jedemedolazni.cz :: JÁCHYMOV (17.07.2019 - 20:22)

Region: Západní Čechy, okres Karlovy Vary Webové stránky: www.mestojachymov.cz
Přírodní léčivý zdroj Léčivé radonové vody Hlavní indikace léčby chronická pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Město s bohatou hornickou minulostí (těžba stříbra a uranu) a prvními radonovými lázněmi na světě. V okolí města se nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku a cykloturistiku a tudíž i pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci. Historické jádro Jáchymova je dnes městskou památkovou zónou.

HISTORIE

První písemná zmínka o obci Jáchymov pochází z roku 1510. Obrovský vzestup město zaznamenalo od roku 1520, kdy zde započala těžba stříbra. Jáchymov vzkvétal natolik, že byl ve své době dokonce druhým největším městem v Čechách. Obrat nastal v 17. století, kdy byly vyčerpány hlavní zásoby stříbra, ve městě vypukl mor a přišla tvrdá rekatolizace – to vše se podepsalo na úpadku města. K novému hospodářskému oživení Jáchymova došlo až koncem 19. století, kdy se zde začla těžit uranová ruda (smolinec). Ve 20. století vznikly jáchymovské lázně, využívající léčivých vlastností místních radonových vod.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Hrad Himlštejn

 

Hradní zříceniny, stojící na čedičovém vrchu Nebesa (634 m n. m.) vysoko nad údolím řeky Ohře nedaleko Stráže nad Ohří. Himlštejn byl typickým představitelem hradů, které vznikaly za husitských válek. Do dnešních dnů se dochovaly zbytky zdiva dvou bran s obvodovou hradbou, pozůstatky hranolové věže a dalšího hradního objektu.

Ostrov

 

V obci se nachází zajímavý soubor budov z období tradicionalismu (50. léta 20. století), barokní zámek, zámecký park, kostel sv. Michaela, rekonstruovaná radnice, letní koupaliště aj.

 

Červencové kulturní akce v Jáchymově

Program kina
Jáchymovský kulturní program

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.