www.jedemedolazni.cz :: Příležitosti v okolí (16.06.2019 - 18:30)

Příležitosti v okolí

zpět
Typ Hledej v názvu:

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Zahájení lázeňské sezóny, květen – kulturní vystoupení a koncerty na náměstí v Janských Lázních, žehnání pramenům, program pro děti i dospělé
 • Promenádní koncerty, červen až srpen – odpolední koncerty na kolonádě v centru města
 • Hudební a taneční večery, celoročně – hudební produkce v Kolonádě či taneční večery s DJ v restauraci Bellevue
 • Noc tuleních pásů Alpine Pro, únor – unikátní noční skialpinistický závod okolo Janských Lázní
 • Krkonošská 70MTB, září – tradiční závod tříčlenných družstev na horských kolech

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Janské Lázně jsou významným turistickým střediskem s širokou nabídkou sportovních a volnočasových aktivit: lyžování (Skiarena Krkonoše), sáňkování, paragliding, rafting, lukostřelba, čtyřkolky, terénní koloběžky, paintball, lezení, adventure park, termální bazén, koupaliště, vířivky, tenisová hala, fotbalové hřiště, bowling aj.

Les Království

Přehrada v krásném zalesněném údolí (zbytek starého hraničního hvozdu) na řece Labi u obcí Bílá Třemešná

a Dvůr Králové. Pro svoje ojedinělé architektonické ztvárnění patří k nejkrásnějším přehradním hrázím v České republice a je chráněna jako národní kulturní památka. Přímo na hrázi jsou dvě kamenné brány, každá vždy se dvěma věžemi. V údolí pod přehradní hrází je od roku 1923 v provozu malá vodní elektrárna.

Mužské kameny

Žulové skalní výchozy (tory) na plochém hraničním hřbetu (1417 m n. m.), asi 6 km severně od Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Tato charakteristická hřebenová skaliska jsou vysoká až 11 metrů a dosahují délky přes 50 metrů. Nabízejí se odsud krásné daleké panoramatické výhledy do okolí. Asi 750 metrů východně od Mužských kamenů se tyčí podobné, ale o 4 metry nižší Dívčí kameny.

Pramen Labe

Rozcestí nejvýznamnějších hřebenových turistických tras v Krkonoších pod Labskou loukou, které je symbolicky upraveno jako počátek Labe. Je zde umístěna skruž s přítokem a odtokem vody, vydlážděné okolí s lavičkami a kamennou stěnou, vyobrazující barevné znaky 26 významných měst, jimiž Labe protéká na své 1154 km cestě do Severního moře. Skutečné prameniště Labe se nachází 150 až 300 m západně od rozcestí, nicméně z důvodu ochrany přírody je nepřístupné.

Kozí hřbety

Přibližně 3 km dlouhý a velmi strmý horský hřeben, táhnoucí se z Luční hory až ke Špindlerovu Mlýnu v Krkonošském národním parku. Vrcholové partie jsou porostlé klečí s vyčnívajícími skalkami a kamennými moři, v nižších polohách jsou horské smrčiny. Nejvyšším bodem Kozích hřbetů je Krakonoš (1442 m n. m.) s krásným výhledem na západní Krkonoše a Sedmidolí. V 16. a 17. století na Kozích hřbetech probíhala těžba měděných, arsenových a stříbrných rud.

Pec pod Sněžkou

Významné horské středisko a turistické centrum východní části národního parku Krkonoše. Je obklopeno krásnou přírodou a několika horami s nadmořskou

výškou nad 1000 metrů: Sněžka (1602 m n. m.), Černá hora (1299 m n. m.), Jelení vrch (1024 m n. m.), Liščí hora (1363 m n. m.) a Studniční hora (1554 m n. m.). Součástí Pece pod Sněžkou je i sousední Velká Úpa a početné horské osady a samoty, zasahující vysoko na hřebeny. Ideální místo pro celoroční horskou turistiku.

INDIKACE

Příklady indikace stavů vhodných k lázeňské léčbě v Janských Lázních:

 • chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom
 • kořenové syndromy vertebrogenního původu
 • zánětlivá onemocnění nervové soustavy
 • nervosvalová onemocnění
 • skoliózy
 • předoperační a pooperační stavy
 • stavy po popáleninách
 • onkologická onemocnění
 • netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Terapie pro děti

Plavání ve velkém bazénu, klasická masáž (zádová sestava), skupinové cvičení v tělocvičně, vířivá lázeň, klimatoterapie v čistém horském prostředí Krkonoš.

Balneoterapie

Termální bazén (protiproud, masážní a perličková lůžka, perličkové lázně), koupele (perličkové, vířivé, uhličité), částečné vířivé lázně, skotské střiky.

Fyzikální terapie

Biolampa, horské slunce, laser, magnetoterapie, solux, ultrazvuk, klasické a segmentální masáže, parafín, zábaly, oxygenoterapie, klimatoterapie.

Léčebná tělesná výchova

Refl exní cvičení, nervosvalová stimulace, míčkování facili, škola zad, refl exní masáže, cvičení na míčích, skupinová chůze.

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Léčba je zaměřena především na poruchy pohybového aparátu a onemocnění nervového systému.

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Janské Lázně nabízejí pro léčbu a ubytování celkem 9 lázeňský domů. V lázeňském centru to jsou: Lázeňský dům, Janský dvůr, dependance Čechie a Terra; poblíž centra: dependance Bellevue, Evropa, Réva a Slovan. Pro děti je v provozu speciální dětská léčebna Vesna s nabídkou komplexních služeb – ubytování, rehabilitační oddělení, základní a mateřská škola, klubovna, kino, tělocvična, termální bazén aj.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

K léčbě v Janských Lázních se využívá termální voda, jejímž zdrojem je Janův a Černý pramen o teplotě 27 °C, vyvěrající na úpatí Černé hory v Krkonoších. Pro samotné jímání pramenů byly provedeny 2 hloubkové vrty přímo pod léčebnou Lázeňský dům. V roce 1920 se zjistilo, že místí termální prameny mají podobné složení jako prameny ve Warm Springs ve státě Georgia v USA, kde se specializují na léčení následků po obrnách. Tato léčebná metoda byla od roku 1935 převzata, čímž si Janské Lázně získaly celosvětový ohlas v úspěšnosti léčby.

HISTORICKÝ DŮL KOVÁRNA

Nejrozsáhlejší důlní dílo Krkonoš, které vzniklo těžbou železa, mědi a arzenu, v období od 15. do 19. století.

Nachází se v Obřím dole v Krkonoších, přímo v útrobách Sněžky. Po vydobyté rudě zde zůstaly rozsáhlé komory, labyrint chodeb, šachty a vysoké komíny. Důl Kovárna je pro veřejnost přístupný ve 2 trasách. Návštěvníci se vydají do podzemí v zapůjčeném plášti a přilbou s lampou. K vidění je mj. původní důlní zařízení a repliky nářadí středověkých horníků.

OBŘÍ DŮL

Dokonale vyvinuté mohutné horské údolí ledovcového původu, rozkládající se mezi Pecí pod Sněžkou a úpatím Sněžky v Krkonošském národním parku. V Obřím dole se nacházejí 3 ledovcové kary (Úpská jáma, Velká a Malá Studniční jáma), ledovcové morény, rokle, vodopády (Horní a Dolní Úpský vodopád), lavinové svahy a luční enklávy se vzácnou květenou – mimořádně biologicky hodnotným územím je Krakonošova zahrádka. V minulosti se v Obřím dole těžily rudy barevných kovů.

BISCHOFŮV LOM

Opuštěný bývalý vápencový lom z 19. století, nacházející se při severním okraji horské osady Horní Albeřice, v nejvýchodnější části Krkonošského národního parku, u hranic s Polskem. Lom je povrchový a značně hluboký. I v horkém létě se v jeho nitru pohybuje teplota okolo 7 °C. Na konci Bischofova lomu je vstup do krasové Albeřické jeskyně, ve které se skrývá největší podzemní jezero v ČR.

AICHELBURG

Romantický lesní hrádek vysoko nad řekou Úpou na lesnatém úbočí Světlé hory u obce Temný Důl v Krkonoších. Nachází se zde zrekonstruovaný dřevěný strážní domek a hradní věž na vyčnívající rulové skále. V prostorné hale věže je umístěna sádrová busta hraběte Bertholda Aichelburga, posezení a krb. Na samotnou věž vede 40 dřevěných schodů a je z ní krásný výhled přes Temný Důl na Horní Maršov a Rýchorský hřeben.

ROZHLEDNA ČERNÁ HORA

25 metrů vysoká železná vyhlídková věž, postavená u horní stanice kabinové lanovky Janské Lázně – Černá hora. Rozhledna je celoročně přístupná za příznivého počasí a nabízí se z ní pěkný výhled na hřeben Krkonoš.

ČERNOHORSKÝ POTOK

Velmi atraktivní horský vodní tok, který v podobě příkrých kaskád a peřejí divoce protéká masivem Světlé a Černé hory u Janských Lázní v Krkonošském národním parku. Místo je ideálním výletním cílem – v létě je Černohorský potok obklopen svěže zelenými kapradinami, na podzim vytváří úžasnou scenérii, kdy okolní lesy hýří všemi barvami.

KOLONÁDA JANSKÉ LÁZNĚ

Náměstí Janských Lázní zdobí secesní kolonáda z roku 1893, navržená vídeňským architektem Brangem. Stavba je tvořena ocelovou konstrukcí na hlubokých pilotech.

 
zpět na lázeňské místo
 
Novinky
EXPO 2020 Dubaj

Společná prezentace „Českých lázní a lázeňských...

Národní lázeňský debatní klub 2019

Témata pro rok 2019

Ze zaslaných témat byly...

Více novinek
Aplikace Jedeme do lázní
Aplikace V obraze
Soutěže
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce.

Více soutěží
Příležitosti v okolí
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.