www.jedemedolazni.cz :: KLIMKOVICE (24.01.2019 - 14:21)

Region: Střední a severní Morava, okres Ostrava-město Webové stránky: www.mesto-klimkovice.cz
Přírodní léčivý zdroj Jodobromová solanka z lokálního zdroje Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, neurologie, gynekologická, cév
Jak se k nám dostanete

Lázeňský areál Sanatoria Klimkovice se nachází v lesnaté krajině v údolí říčky Polančice, na hranici přírodního parku Oderské vrchy u Ostravy, s krásným výhledem na panorama Beskyd. Lázně patří k nejmodernějším v České republice – lázeňské budovy jsou zajímavým dílem soudobého stavitelství a jejich architektonické řešení bylo dokonce několikrát oceněno. V sanatoriích se úspěšně léčí nemoci oběhového a pohybového ústrojí, nemoci nervové a gynekologické, a to za použití unikátní minerální vody, zvané jodobromová solanka.

HISTORIE

Na přelomu 50. a 60. let 20. století probíhal na Ostravsku rozsáhlý geologický průzkum, při němž se uskutečnilo několik hlubinných vrtů, mj. právě i v okolí Polanky. Vrty odhalily v hloubce 300 až 400 m rozsáhlá ložiska sedimentů nasycených vodou, jejíž rozbor ukázal, že obsahuje velké množství minerálů, především jódu a brómu, v množství až 52 mg/1 litr, což je největší koncentrace v Evropě. O léčebném využití těchto cenných minerálních zdrojů se začalo uvažovat až v 80. letech a teprve v roce 1991 započala výstavba lázní. O tři roky později, v roce 1994, byly lázně oficiálně otevřeny pro veřejnost. Slavnost byla zakončena na kolonádě, kde Pěvecké sdružení města Klimkovice uvedlo kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Při posledních taktech skladby vytryskl na kolonádě
vodotrysk.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 
 • Architektura Ostrava, duben (festival moderní architektury)
 • Slet čarodějnic na hradě Hukvaldy, duben
 • Setkání cimbálových muzik Valašského království, květen, Frenštát pod Radhoštěm
 • Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, květen až červen, Ostrava
 • Mezinárodní folklorní festival, červen, Frýdek-Místek 
 • Colours of Ostrava, červenec (tradiční hudební festival)
 • Shakespearovské slavnosti, červenec až srpen, Ostrava
 • Ostravské dny, srpen až září (hudební festival)
 • Mezinárodní festival outdoorových fi lmů, říjen, Ostrava
 • Slavnosti jablek a Burčák fest, říjen, Ostrava-Klimovice
 • Svatomartinská mladá vína a hody, listopad
 • Svatomartinské hody, listopad, Klimkovice
 • Vánoční trhy, prosinec, Ostrava
 • Masopust, únor, Klimkovice – tradiční průvod s pochováním basy
 • Kytarobití, červen, Klimkovice – folkový festival
 • Oldies Party, léto, Klimkovice
 • Jarmark, září, Klimkovice – typický jarmark s prodejem a celodenním půrogramem
 • Klimkovický podzim, říjen – tradiční přehlídka amatérských pěveckých sbor

CHKO Poodří

 

Chráněná krajinná oblast, rozkládající se v severovýchodní části Moravské brány mezi jižním okrajem města Ostravy a obcí Vražné nedaleko Oder. Území tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s nenarušeným vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. V území se vyskytují četná mrtvá říční ramena a tůně, rozlehlé rybniční soustavy, trvalé travní porosty s hojnou rozptýlenou zelení a lužní lesy. Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence.

 

Lednové akce v Klimkovicích

20. Reprezentační ples Města Klimkovice
Novoroční koncert
Beseda a křest - Pověsti z Klimkovic a okolí

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.