www.jedemedolazni.cz :: KLIMKOVICE (25.03.2019 - 04:53)

Region: Střední a severní Morava, okres Ostrava-město Webové stránky: www.mesto-klimkovice.cz
Přírodní léčivý zdroj Jodobromová solanka z lokálního zdroje Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, neurologie, gynekologická, cév
Jak se k nám dostanete

Lázeňský areál Sanatoria Klimkovice se nachází v lesnaté krajině v údolí říčky Polančice, na hranici přírodního parku Oderské vrchy u Ostravy, s krásným výhledem na panorama Beskyd. Lázně patří k nejmodernějším v České republice – lázeňské budovy jsou zajímavým dílem soudobého stavitelství a jejich architektonické řešení bylo dokonce několikrát oceněno. V sanatoriích se úspěšně léčí nemoci oběhového a pohybového ústrojí, nemoci nervové a gynekologické, a to za použití unikátní minerální vody, zvané jodobromová solanka.

HISTORIE

Na přelomu 50. a 60. let 20. století probíhal na Ostravsku rozsáhlý geologický průzkum, při němž se uskutečnilo několik hlubinných vrtů, mj. právě i v okolí Polanky. Vrty odhalily v hloubce 300 až 400 m rozsáhlá ložiska sedimentů nasycených vodou, jejíž rozbor ukázal, že obsahuje velké množství minerálů, především jódu a brómu, v množství až 52 mg/1 litr, což je největší koncentrace v Evropě. O léčebném využití těchto cenných minerálních zdrojů se začalo uvažovat až v 80. letech a teprve v roce 1991 započala výstavba lázní. O tři roky později, v roce 1994, byly lázně oficiálně otevřeny pro veřejnost. Slavnost byla zakončena na kolonádě, kde Pěvecké sdružení města Klimkovice uvedlo kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Při posledních taktech skladby vytryskl na kolonádě
vodotrysk.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

 

Základem léčby lázní Sanatoria Klimkovice je místní zdroj třetihorní minerální léčivé vody, nazývané jodobromová solanka. Solanka je silně mineralizovaná a vyznačuje se neobvykle silnou koncentrací jódu. Obsah jódu v průměru 900x převyšuje běžnou mořskou vodu a obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný. 

Výskyt zdrojů fosilních vod je spojen s oblastmi uhelných ložisek Ostravska, v jejichž písčitých slojích, vytvořených bouřlivým pohybem zemských vrstev, byla zakonzervována voda pravěkého moře, které se zde vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let. Vzácnost těchto zdrojů je umocněna jejich omezeností a vyčerpatelností.

Solanka je čerpána z vrtů o hloubce 400 až 500 m, které se nacházejí v okolí Polanky nad Odrou, vzdálené od lázní asi 11 km. Odtud je do areálu lázní dopravována potrubím a ukládána do jímek, v nichž 2 až 3 týdny dozrává. Po zahřátí na teplotu 36 °C je využívána jako léčivý prostředek k vnější aplikaci formou koupelí a zábalů.

Valašské muzeum v přírodě

 

Přírodní skanzen s jedinečnou expozicí městské a vesnické valašské lidové architektury z první půlky 19. století. V areálu muzea se pravidelně pořádají různé vzdělávací a kulturní programy, folklórní pořady, výstavy, přehlídky a festivaly. K největším místním akcím patří Valašský jarmark a Rožnovské slavnosti. Valašské muzeum v přírodě představuje nejstarší muzeum ve střední Evropě.

 

Březnové kulturní akce v Klimkovicích

Doktor v nesnázích - bláznivá francouzská komedie
Beseda Martina Straky
Program kina

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.