www.jedemedolazni.cz :: LÁZNĚ BĚLOHRAD (17.07.2019 - 20:45)

Region: Východní Čechy, okres Jičín Webové stránky: www.lazne-belohrad.cz
Přírodní léčivý zdroj Sirnoželezitá slatinná rašelina Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Lázně Bělohrad leží v podhůří Krkonoš, kde se nacházejí bohatá ložiska léčebné rašeliny. Lázně jsou obklopeny krásným přírodním prostředím, které je jako stvořené pro procházky a výlety. Není náhodou, že barokní zámecký komplex Lázní Bělohrad byl přestaven a dostaven podle návrhu samotného Jana Blažeje Santiniho. Slatinná léčba a svěží horské klima vytvářejí oázu klidu a  lázeňské relaxace.

HISTORIE

První koupele v místních pramenech proběhly poroce 1872, kdy zde pražský průmyslník Max Dormitzer, čerstvý majitel bělohradského panství, nechal postavit na levém břehu řeky Javorky dřevěnou boudu se třemi kabinami. Koupání nejprve probíhalo jen v létě a spíše jako očista než jako léčba, ale tradice již byla zahájena. Další krok učinila v roce 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která panství od Dormitzerů koupila. Experimentovala zde s léčivostí místní rašeliny a potvrdila její léčebné účinky. O tři léta později byly lázně i ofi ciálně uznány jako léčivé a byly označeny jako sirné slatinné lázně. Pojmenovány pak byly po hraběnce jako Anenské.

V r. 1891 byl postaven velký lázeňský dům ve švýcarském stylu se dvěma křídly, jedním na každé straně budovy, kde se podávaly koupele. Budova i její uspořádání se zachovalo do současnosti a dnes je zde pavilon vodoléčebných procedur. Na začátku 20. století prodělaly lázně období rozvoje: hned v prvním roce nového století byl v lázeňském parku v Bažantnici navrtán sirnoželezitý pramen, byl pojmenován Anna-Mariánský a jde o železitou kyselku.

V roce 1905 byla povolena změna názvu obce na Lázně Bělohrad, protože proslulost lázní rychle rostla a jejich dobrá pověst se šířila krajem. V r. 1936 byl dostavěn nový hotel, který nese jméno Grand, a bývalý hotel U Lázní byl přeměněn na vyšetřovací a vodoléčebný ústav péčí MUDr.  Janečka. Další lázeňská budova, vila Esplanade, prošla vývojem od ubytovacího zařízení přes dětskou ozdravovnu až po léčebnu nemocí pohybového ústrojí pro děti a mládež, jíž je do současnosti.

Před rokem 1989 byly lázně součástí lázní Poděbrady, po sametové revoluci byly lázně částečně restituovány a částečně privatizovány, vznikla akciová společnost s původním názvem, Anenské slatinné lázně.

V r. 1991 byl uveden do provozu malý rehabilitační bazén, o několik let později byl otevřen nový hotel Anna Marie, rozšířen hotel Grand s novou moderní kuchyní a jídelnou a přestavěn léčebný pavilon, spojený s hotelem Grand. Ten je postaven tak, aby byl ke všem procedurám a lékařům bezbariérový přístup a je zde i prostor na individuální terapie. Byla také v původním stylu  zrekonstruována vila Karluška, která dnes nabízí lázeňským hostům pohodlné ubytování, vila Stefanie pro náročné hosty a otevřen nový rehabilitační bazén.

V roce 2008 byly pro větší pohodlí hostů jednotlivé hotely propojeny zastřešenými lávkami a v roce 2009 byl otevřen Spa resort Tree of Life****. V dubnu 2011 byla společnost Anenské slatinné lázně a.s. přejmenována na Lázně Bělohrad a.s.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Kuks

 

Barokní komplex vybudovaný F. A. Šporkem se sochami od M. B. Brauna, špitál, kostel Nejsv. Trojice, galerie plastik alegorií Ctností a Neřestí, barokní lékárna. Hubertovy slavnosti.

Barokní zámek

 

Původně kamenná tvrz, přestavěna na zámek podle návrhu Jana Blažeje Santiniho na přelomu 17. a 18. století, s kaplí zasvěcenou Janu Evangelistovi. Zámek není veřejnosti přístupný. Za zámkem je park s empírovou zimní oranžérií, dnes památník Karla Václava Raise, který z Bělohradu pocházel. Oranžérie je využívána také jako galerie. Poblíž oranžérie si lze prohlédnout

sbírku vrchnostenských hraničních mezníků z 18. století a skulpturu vzpřímeného lva, který je symbolem městského erbu.

 

Červencové kulturní akce v Lázních Bělohrad

Kapela Galileo Band
Léto na Antarktidě
Hodinka s K.V.Raisem...

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.