www.jedemedolazni.cz :: LÁZNĚ LIBVERDA (17.07.2019 - 20:46)

Region: Severní Čechy, okres Liberec Webové stránky: www.laznelibverda.cz
Přírodní léčivý zdroj Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanového typu Hlavní indikace léčby onemocnění srdce, cév, krevního oběhu, pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Toto malé lázeňské místo obklopují smíšené lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jeho klimatický charakter. Malebná kotlina, v níž se obec nachází, je uzavřena majestátným horským masivem Smrku – nejvyšší horou české části Jizerských hor (1.124 m.n.m.). Pro svůj překrásný přírodní rámec se Lázně Libverda stávají jedním z důležitých středisek cestovního ruchu a turistiky nejen regionu Frýdlantska, ale i celého Libereckého kraje.

HISTORIE

První písemná zmínka o naší obci je z roku 1381, kdy se jí říkalo Lybenwerde. Začátek jména obce „lieb“ znamená v němčině „milý“, v doslovném překladu je celý název „milý ostrov uprostřed bažin“.

Díky velkému množství poutníků, kteří putovali z Lužice do mariánského poutního kostela v Hejnicích, byla Libverda známá v okolí již v 15. století. Vyvěrala zde „Boží voda“, kterou se poutníci osvěžovali. Tato zvěst se dostala až na drážďanský dvůr saského kurfiřta Augusta I., který si roku 1583 nechal dovézt několik soudků této léčivé vody. Později si ji nechal posílat také Albrecht z Valdštejna na svá tažení.

Samotné lázně začaly vznikat až ve druhé polovině 18. století za správy Jana Kryštofa Clama, kdy zde vznikaly první léčebná zařízení a kdy byl také roku 1785 podroben chemickým zkouškám nejstarší pramen – Boží voda. V letech 1786, 1793, 1805 a 1818 byly podchycovány další prameny pojmenované po členech rodiny Clam-Gallasů, vznikly tak prameny Mariin, Vilemínin, Eduardův, Josefinin, Bierbon a Hubertův. Za zakladatele lázní je považován Kristián Filip Clam-Gallas a jeho syn Kristián Kryštof Clam-Gallas. V době jejich panování byly postaveny mnohé lázeňské budovy a také empírový zámeček. Jak lázně získávaly na věhlasu, navštívil je 16. září 1779 císař Josef II. a v červnu a červenci 1807 ruská velkokněžna Anna Fedorovna. V roce 1814 v lázních načerpal hudební
skladatel Carl Maria von Weber inspiraci pro svou operu Čarostřelec. V letech 1840–43 v lázních pobýval také Josef Jungmann a později mimo jiné Franz Kafka, Alexander von Humboldt, Josef Vítězslav Šimák, Jan Masaryk či Václav Talich.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Skalní vyhlídky a vodopády

 

V okolí Lázní Libverda a okolí se nachází několik skalních vyhlídek – např. Kočičí kameny, Ořešník, Paličník a mnoho dalších. Mezi nejznámější vodopády patří vodopád Černého potoka a Štolpišské vodopády.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

 

Nejvýznamnější přírodní léčivý zdroj v lázních představuje minerální voda hydrogenuhličitanohořečnatého typu. Minerální voda je hypotonická se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Prameny se využívají k přípravě léčivých koupelí i k pitným kůrám. K původnímu prameni s názvem Christiansbrunnen později přibyl i pramen Mariin, Vilemínin, Eduardův, Josefi nin, Bierbon a Hubertův, které se dnes nacházejí v okolí lázeňské kolonády.

 

Červencové kulturní akce v Lázních Libverda

Yoga s MUDr. Kilianem Spa Resort Libverda
Přednáška "Jizerské hory" Spa Resort Libverda (Lobby Nový Dům)
Cvičení s fyzioterapeutem Spa Resort...

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.