www.jedemedolazni.cz :: LEDNICE (24.01.2019 - 13:37)

Region: Jižní a východní Morava, okres Hodonín Webové stránky: www.lednice.cz
Přírodní léčivý zdroj Jodobromová minerální voda Hlavní indikace léčby pohybový a oběhový aparát, neurologické nemoci, gynekologické potíže, stavy po popáleninách
Jak se k nám dostanete

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část. Nejdek leží asi 3 kilometry severozápadním směrem od Lednice a v minulosti to bylo významné hradisko. Zdejší lázně otevřené v roce 2007, využívají účinky přírodní jodobromové minerální vody, která blahodárně působí na pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách.

 

HISTORIE

V průběhu staletí prošlo toto významné pohraniční městečko celou řadou přeměn. Jeho převzetí Lichtenštejny a blízkost jejich hlavního sídelního města Valtic vedly k úzkému propojení osudů obou panství. A nejen osudů, neboť v roce 1715 byla stará cesta z Valtic do Lednice přebudována v nádhernou alej, jež dnes nese jméno po předním moravském básníkovi Petru Bezručovi, který jí nejednou procházel a opěvoval ji ve svých verších. Lichtenštejnové z místního pohraničního hradu po polovině 16. století postupně vybudovali honosné renesanční sídlo. Kolem něho byla vytvořena i zahrada, která se stala základem dnešního rozsáhlého zámeckého parku. Spolu s vývojem názorů na architekturu prodělával renesanční zámek přestavby. Tak byl na sklonku 17. století za účasti významného architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu a po něm Domenica Martineliho přebudován v barokním stylu (z této stavební fáze dodnes přetrvalo křídlo bývalých koníren a jízdárny). K dalším přestavbám došlo ve třetí čtvrtině 18. a na počátku 19. století. V této době se Lichtenštejnové věnovali hlavně rozsáhlým úpravám krajiny a budování celé řady oddechových staveb v parku a krajině mezi Valticemi, Břeclaví a Lednicí. K nejzásadnější rekonstrukci celého zámeckého areálu pak došlo v polovině 19. století. Mezi lety 1846 - 1858 byl pod vedením architekta Jiřího Wingelmullera a jeho nástupce Jana Heidricha zámek upraven v duchu anglické novogotiky a je dnes považován za "perlu jižní Moravy". Skutečnost, že celý rozsáhlý Lednicko-valtický areál, jehož nejvýznamnější součásti jsou právě krajina a památky Lednice, byl začleněn do Světového kulturního dědictví a dne 7. prosince 1996 jako takový zanesen do seznamu UNESCO, je toho nejlepším důkazem.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Kaple Sv. Huberta

 

nejmladší stavba areálu, byl postaven v roce 1855 podle návrhu Jiřího Wingelmüllera stavitelem Janem Heidrichem, sochařskou výzdobu provedl František Högler. Je to napodobenina gotické kaple s trojbokým oltářem a sochou sv. Huberta, postavená z pískovcových kvádrů, opatřených smyšlenými středověkými kamenickými značkami. U kaple se konávala děkovná bohoslužba na ukončení honů.

Zámek Valtice

 

byl původně hrad, založený snad již ve 12. století, pasovskými biskupy nebo rakouským rodem Seefeldů , od roku 1387 až do roku 1945 náležel Liechtensteinům. Několikrát přestavován, v 2. polovině 16. Století renesanční úpravy. v letech 1645 - 1646 byl poškozen Švédy, poté následovala dlouhodobá barokní přestavba. Na výstavbě zámku se podíleli význační architekti F. Carratti, G. G. Tencalla, A. a J. K. Ernové, D. Martinelli, A. Beduzzi a A. Ospel, sochař F. Biener a štukatér Alberti.

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.