www.jedemedolazni.cz :: LEDNICE (25.05.2019 - 09:06)

Region: Jižní a východní Morava, okres Hodonín Webové stránky: www.lednice.cz
Přírodní léčivý zdroj Jodobromová minerální voda Hlavní indikace léčby pohybový a oběhový aparát, neurologické nemoci, gynekologické potíže, stavy po popáleninách
Jak se k nám dostanete

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část. Nejdek leží asi 3 kilometry severozápadním směrem od Lednice a v minulosti to bylo významné hradisko. Zdejší lázně otevřené v roce 2007, využívají účinky přírodní jodobromové minerální vody, která blahodárně působí na pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách.

 

HISTORIE

V průběhu staletí prošlo toto významné pohraniční městečko celou řadou přeměn. Jeho převzetí Lichtenštejny a blízkost jejich hlavního sídelního města Valtic vedly k úzkému propojení osudů obou panství. A nejen osudů, neboť v roce 1715 byla stará cesta z Valtic do Lednice přebudována v nádhernou alej, jež dnes nese jméno po předním moravském básníkovi Petru Bezručovi, který jí nejednou procházel a opěvoval ji ve svých verších. Lichtenštejnové z místního pohraničního hradu po polovině 16. století postupně vybudovali honosné renesanční sídlo. Kolem něho byla vytvořena i zahrada, která se stala základem dnešního rozsáhlého zámeckého parku. Spolu s vývojem názorů na architekturu prodělával renesanční zámek přestavby. Tak byl na sklonku 17. století za účasti významného architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu a po něm Domenica Martineliho přebudován v barokním stylu (z této stavební fáze dodnes přetrvalo křídlo bývalých koníren a jízdárny). K dalším přestavbám došlo ve třetí čtvrtině 18. a na počátku 19. století. V této době se Lichtenštejnové věnovali hlavně rozsáhlým úpravám krajiny a budování celé řady oddechových staveb v parku a krajině mezi Valticemi, Břeclaví a Lednicí. K nejzásadnější rekonstrukci celého zámeckého areálu pak došlo v polovině 19. století. Mezi lety 1846 - 1858 byl pod vedením architekta Jiřího Wingelmullera a jeho nástupce Jana Heidricha zámek upraven v duchu anglické novogotiky a je dnes považován za "perlu jižní Moravy". Skutečnost, že celý rozsáhlý Lednicko-valtický areál, jehož nejvýznamnější součásti jsou právě krajina a památky Lednice, byl začleněn do Světového kulturního dědictví a dne 7. prosince 1996 jako takový zanesen do seznamu UNESCO, je toho nejlepším důkazem.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Belveder

 

drobný zámeček u Valtic, sloužil k chovu bažantů. Otevírá se od něj kouzelné panoráma Pálavy a Mikulova.

Přechod Pálavy

 
  •  ™Odjezd z Lednice autobusem (autem) do Mikulova.
  • Napojíte se na červenou turistickou značku, která vás povede krásami Pavlovských vrchů.
  • Postupně uvidíte Turold, Kočičí horu, Kočičí kámen, Stolovou horu, Sirotčí hrádek, Růžový vrch, Kotel, Soutěska a v neposlední řadě Děvín (nejvyšší vrchol 550 m), kde se nachází Dívčí hrady. Odtud je nádherný výhled na Novomlýnské nádrže a okolní krajinu.
  • ™Dále cesta pokračuje do Dolních Věstonic, kde se nachází známá archeologická expozice s Věstonickou Venuší. (pro zdatnější)
  • Nebo pokračujte po zelené turistické značce do Pavlova, kde na vás čeká příjemné osvěžení ve zdejších nádherných barokních sklepích.
  • Z Pavlova se vrátíte linkovou autobusovou dopravou (autem) do Lednice.

Délka programu: 5 hodin
Typ trasy: pěší, bus (auto)
Náročnost: vysoká

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.