www.jedemedolazni.cz :: NÁCHOD (25.04.2019 - 00:50)

Region: Východní Čechy, okres Náchod Webové stránky: www.mestonachod.cz
Přírodní léčivý zdroj Minerální voda Ida pramenící přímo v areálu lázní Hlavní indikace léčby krevního oběhu, pohybové ústrojí, dýchací ústrojí, onkologie, neurologie
Jak se k nám dostanete

Historické město Náchod bylo proslulé svými léčebnými lázněmi v Bělovsi s přírodní minerální vodou. Lázně jsou však v současnosti mimo provoz. Město se snaží o jejich obnovu a návrat k původní slávě.

HISTORIE

Léčebné prameny v Bělovsi byly známé a využívané již před koncem 14. století. Samotné lázně byly založeny v r. 1818. Od počátku byly založeny na blahodárném působení přírodní minerální vody (původní pramen Jakub). V roce 1840 byl zprovozněn nový pramen IDA nazvaný podle princezny Schaumburg-Lippe, která se zde jako zázrakem uzdravila z těžké nemoci. Od počátku se zde léčily nemoci oběhové soustavy, pohybového ústrojí, ženské choroby, nervové potíže a probíhala zde rekonvalescence po těžkých nemocech, vše hlavně díky přírodní uhličité vodě, výbornému klimatu a skvělým reflexním, fyzikálním, vodoléčebným a slatinným procedurám. Byla zde vyznačena řada vycházkových tras po okolních lesích, kde se návštěvníci mohli nadýchat čistého vzduchu, který byl už tehdy doporučován jako součást léčby.

Jedním z významných majitelů lázní byl ve druhé polovině 19. století italský akademický malíř Jacopo Bonato z Benátek.

Obdobím největšího rozkvětu však pro lázně byly 20. a 30. léta 20. století, za majitelů rodiny Honlovy. V r. 1900 získal lázně do vlastnictví universitní profesor MUDr. Ivan Honl. Postupně nechal postavit několik nových budov, zmodernizoval stávající léčebná zařízení a zasloužil se o rozvoj prodeje minerální vody. Na počátku 30. let převzal lázeňskou péči jeho syn MUDr.Vladimír Honl.

V té době sem přijíždělo mnoho známých umělců, spisovatelů a herců. Častým hostem zde byl Alois Jirásek a mezi významnými osobnostmi můžeme jmenovat Vlastu Buriana, Eduarda Kohouta, Zdeňka Štěpánka, Konstantina Biebla nebo Jiřinu Štěpničkovou. Na konci 30. let byl kulturním a propagačním pracovníkem Vlastimil Šubert, který začal lázně všemožně propagovat: začal s vydáváním informačních novin „Vaše Běloves“, nechal tisknout papírové skládačky fotografických záběrů lázní a okolí, nechal natočit propagační film o lázeňském provozu, organizoval výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Běloveská kyselka IDA byla rozvážena do pohostinství a restaurací celého kraje, i do Prahy nebo např. do Mariánských lázní. MUDr. Vladimír Honl se staral o odbornou úroveň lázní a jejich rozvoj.

To překazila až 2. světová válka. Po roce 1948 byly lázně znárodněny, od r. 1957 byly přejmenovány na Státní léčebné lázně Běloves u Náchoda, propagace byla zastavena a areál chátral. V 60. letech proběhly částečné stavební úpravy jídelny a otevřená kolonáda byla přestavěna na kavárnu. Další stavební úpravy proběhly v 80. letech a to včetně modernizace zařízení. Po roce 1990 byly lázně vráceny v restituci potomkům původních majitelů. Ve složité situaci nevyjasněných vztahů mezi majiteli lázní a majitelem stáčírny kyselky se lázním nedařilo. Nakonec byl ve druhé polovině 90. let na lázně vyhlášen konkurz. Areál byl uzavřen a od té doby chátrá.

V současné době se město snaží o obnovu lázní. Probíhají jednání o odkoupení původního areálu, město již nakoupilo pozemky v těsném okolí lázní, kde by byla možná další výstavba. Město Náchod jedná s potenciálními investory a případnými provozovateli.

V roce 2011 proběhla, za velice vstřícného přístupu stávajících majitelů, rekonstrukce prameníku v kapličce nad pramenem Jakubovým, kde je možné načepovat kyselku IDU. V červenci 2011 byl prameník slavnostně otevřen a 22. října 2011 slavnostně vysvěcen Mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým.born

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Babiččino údolí

 

Jedno z nejznámějších výletních míst ve východních Čechách. Objevíte zde známá místa z knížky Boženy Němcové „Babička“, jako je ratibořický zámek, mlýn nebo Staré bělidlo.

LÉČEBNÉ PROCEDURY

 

Podávání přírodních uhličitých koupelí.

 

Fotografie

Další fotografie
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.