www.jedemedolazni.cz :: NÁCHOD (16.06.2019 - 19:43)

Region: Východní Čechy, okres Náchod Webové stránky: www.mestonachod.cz
Přírodní léčivý zdroj Minerální voda Ida pramenící přímo v areálu lázní Hlavní indikace léčby krevního oběhu, pohybové ústrojí, dýchací ústrojí, onkologie, neurologie
Jak se k nám dostanete

Historické město Náchod bylo proslulé svými léčebnými lázněmi v Bělovsi s přírodní minerální vodou. Lázně jsou však v současnosti mimo provoz. Město se snaží o jejich obnovu a návrat k původní slávě.

HISTORIE

Léčebné prameny v Bělovsi byly známé a využívané již před koncem 14. století. Samotné lázně byly založeny v r. 1818. Od počátku byly založeny na blahodárném působení přírodní minerální vody (původní pramen Jakub). V roce 1840 byl zprovozněn nový pramen IDA nazvaný podle princezny Schaumburg-Lippe, která se zde jako zázrakem uzdravila z těžké nemoci. Od počátku se zde léčily nemoci oběhové soustavy, pohybového ústrojí, ženské choroby, nervové potíže a probíhala zde rekonvalescence po těžkých nemocech, vše hlavně díky přírodní uhličité vodě, výbornému klimatu a skvělým reflexním, fyzikálním, vodoléčebným a slatinným procedurám. Byla zde vyznačena řada vycházkových tras po okolních lesích, kde se návštěvníci mohli nadýchat čistého vzduchu, který byl už tehdy doporučován jako součást léčby.

Jedním z významných majitelů lázní byl ve druhé polovině 19. století italský akademický malíř Jacopo Bonato z Benátek.

Obdobím největšího rozkvětu však pro lázně byly 20. a 30. léta 20. století, za majitelů rodiny Honlovy. V r. 1900 získal lázně do vlastnictví universitní profesor MUDr. Ivan Honl. Postupně nechal postavit několik nových budov, zmodernizoval stávající léčebná zařízení a zasloužil se o rozvoj prodeje minerální vody. Na počátku 30. let převzal lázeňskou péči jeho syn MUDr.Vladimír Honl.

V té době sem přijíždělo mnoho známých umělců, spisovatelů a herců. Častým hostem zde byl Alois Jirásek a mezi významnými osobnostmi můžeme jmenovat Vlastu Buriana, Eduarda Kohouta, Zdeňka Štěpánka, Konstantina Biebla nebo Jiřinu Štěpničkovou. Na konci 30. let byl kulturním a propagačním pracovníkem Vlastimil Šubert, který začal lázně všemožně propagovat: začal s vydáváním informačních novin „Vaše Běloves“, nechal tisknout papírové skládačky fotografických záběrů lázní a okolí, nechal natočit propagační film o lázeňském provozu, organizoval výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Běloveská kyselka IDA byla rozvážena do pohostinství a restaurací celého kraje, i do Prahy nebo např. do Mariánských lázní. MUDr. Vladimír Honl se staral o odbornou úroveň lázní a jejich rozvoj.

To překazila až 2. světová válka. Po roce 1948 byly lázně znárodněny, od r. 1957 byly přejmenovány na Státní léčebné lázně Běloves u Náchoda, propagace byla zastavena a areál chátral. V 60. letech proběhly částečné stavební úpravy jídelny a otevřená kolonáda byla přestavěna na kavárnu. Další stavební úpravy proběhly v 80. letech a to včetně modernizace zařízení. Po roce 1990 byly lázně vráceny v restituci potomkům původních majitelů. Ve složité situaci nevyjasněných vztahů mezi majiteli lázní a majitelem stáčírny kyselky se lázním nedařilo. Nakonec byl ve druhé polovině 90. let na lázně vyhlášen konkurz. Areál byl uzavřen a od té doby chátrá.

V současné době se město snaží o obnovu lázní. Probíhají jednání o odkoupení původního areálu, město již nakoupilo pozemky v těsném okolí lázní, kde by byla možná další výstavba. Město Náchod jedná s potenciálními investory a případnými provozovateli.

V roce 2011 proběhla, za velice vstřícného přístupu stávajících majitelů, rekonstrukce prameníku v kapličce nad pramenem Jakubovým, kde je možné načepovat kyselku IDU. V červenci 2011 byl prameník slavnostně otevřen a 22. října 2011 slavnostně vysvěcen Mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým.born

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 
  • Reprezentační ples Města Náchoda a Pivovaru Náchod a.s.
  • Náchodská prima sezóna – festival studentské tvořivosti a přehlídka jazzu, slavnostní ohňostroj   k ukončení II. světové války vždy 7. 5
  • Camerata nova – hudební přehlídka komorních sdružení
  • Vavřinecká pouť
  • Náchodské Kuronské slavnosti
  • Den fotografie
  • Orlicko – kladský varhanní festival
  • Náchodský výtvarný podzim
  • řada dalších akcí v předvánočním a vánočním čase

Kostel sv. Vavřince

 

První písemná zmínka je z roku 1355. Je zobrazen na kresbě Mathiase Gerunga z let 1536–1537, ale jen s jednou, dnešní jižní věží. V letech 1550–1552 přistavěli náchodští měšťané k severní straně presbytáře druhou věž. K velké přestavbě kostela došlo v letech 1570–1579 pod vedením italského stavitele Baltazara Vlacha. Nejstarší částí kostela je kněžiště, další byly postupně přistavovány, dnes je kostel směsí gotického, renesančního a barokního slohu.

 

Červnové kulturní akce v Náchodě

Den otevřených dveří státního okresního archivu v Náchodě
Muzejní noc
2. ročník Náchodské seniorády aneb Věk je jen...

více informací
 

Fotografie

Další fotografie
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.