www.jedemedolazni.cz :: PODĚBRADY (25.03.2019 - 04:57)

Region: Střední Čechy, okres Nymburk Webové stránky: www.mesto-podebrady.cz
Přírodní léčivý zdroj Přírodní minerální voda Hlavní indikace léčby krevního oběhu, pohybové ústrojí, poruchy látkové výměny
Jak se k nám dostanete

Procházky rozkvetlým parčíkem kolem lázeňské kolonády, polehávání na vzorně upraveném trávníku, promenáda plná kaváren s báječnými zákusky. K tomu masáže, zábaly a koupele v lázeňských domech, spousta památek a možností sportovního a kulturního vyžití… Vítejte v Poděbradech.

HISTORIE

Místní silný železitý pramen s načervenalou vodou byl v okolí dobře znám, a tak zde již v 17. století vznikly malé lázně, zvané „železité lázničky“. V roce 1907 byly vyvrtány 3 veřejné prameny, Bülowův, Hohenlohe a Charicléa, a o rok později kníže Hohenlohe otevřel na popud městského lékaře dr. Boučka Knížecí lázně. Královéhradecký biskup Doubrava budovu vysvětil a již první sezóna byla velmi úspěšná. Lázním se dařilo i nadále.

Později lázně převzalo město a založilo akciovou společnost Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech. Město dalo navrtat další prameny, na počátku 20. století jich bylo už 12 a do roku 1930 celkem 16. Lázně se rozvíjely podle promyšlené urbanistické koncepce společně s městem podle projektů architekta a urbanisty Františka Jandy. Ten navrhl koncepci rozvoje lázeňského středu v tehdy aktuálním secesním slohu.

V roce 1926 byl otevřen První vyšetřovací a léčebný ústav, zaměřený na nemoci srdce, v hotelu U Krále Jiřího, který společnost k tomuto účelu koupila. Ústav získal mezinárodní věhlas a dobré renomé díky péči prof. Dr. Václava Libenského, zakladatele a prvního prezidena České kardiologické společnosti. Za jeho působení se celé lázně profi lovaly jako zařízení specializované na léčbu nemocí srdce a oběhové soustavy. František Janda se stále podílel na rozvoji lázní po architektonické stránce a založil také lázeňský park.

Během 2. světové války se ve městě usadila německá armáda a lázeňské budovy byly přeměněny na lazarety pro vojáky z front a vězně z koncentračních táborů. Doposud nerušený rozvoj lázní se tak zastavil a po válce bylo co obnovovat. To už připadlo státu, který lázně po roce 1948 převzal. Po změně režimu byla založena nová akciová společnost, Lázně Poděbrady, která navázala na prvorepublikovou tradici lázeňství a úspěšně ji rozvíjí i nadále.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

INDIKACE

 

Lázně Poděbrady se zaměřují zejména na léčbu následujících stavů:

  • onemocnění oběhového systému – léčba po operacích srdce, infarktu myokardu či chronické formy ischemické choroby srdeční; cévní choroby, vysoký krevní tlak a onemocnění žilního systému dolních končetin
  • nemoci z poruch výměny látkové – diabetes mellitus, metabolické choroby, včetně obezity
  • nemoci pohybového aparátu – zejména bolestivých stavů páteře a velkých kloubů.

Libický luh

 

Nejrozsáhlejší souvislá oblast lužních lesů v ČR, od roku 1992 národní přírodní rezervace, zařazena do systému Natura 2000 jako evropsky významná lokalita, od roku 2008 bezzásahová zóna. Rezervace je přístupná po červené turistické značce. Žije zde řada ohrožených druhů rostlin a živočichů, mj. i na 700 druhů motýlů.

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.