www.jedemedolazni.cz :: POZLOVICE (24.01.2019 - 14:27)

Region: Jižní a východní Morava, okres Zlín Webové stránky: www.pozlovice.cz
Přírodní léčivý zdroj Přírodní léčivé minerální vody Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, dýchací ústrojí, trávicího ústrojí, onkologie
Jak se k nám dostanete

Pozlovice jsou menší lázeňské místo u Luhačovic, situované na hranici chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v blízkosti vodní nádrže Luhačovice. Pro svoji polohu patří Pozlovice do jedné z deseti oblastí s nejlepším životním prostředím v České republice. Zdejší lesnatá krajina tvoří plynulý přechod mezikopcovitým Valašskem a rovinatým Slováckem. Místní léčivé minerální prameny jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě.

HISTORIE

Městys Pozlovice je poprvé připomínán roku 1287 pod názvem Pozlovicensem, kdy zde nechal vladyka Soběhrd postavit kostel s farou a školu. Od roku 1412 patřily Pozlovice Elišce ze Šternberka, která vlastnila i gotický hrad Starý Světlov, tyčící se na kopci v lesích poblíž Pozlovic. V roce 1629 připadly Pozlovice do vlastnictví rodiny hrabat Sereyiů.

Při nájezdech maďarských Kuruců v roce 1704, byly Pozlovice kompletně vypáleny a místní obyvatelé byli nuceni uprchnout do okolních hor, ve kterých se ukrývali až do doby odchodu nájezdníků. Po návratu do vsi se sedláci nezalekli zanechané spouště a začali s novou výstavbou.

Na prosbu hraběte Amanda Serenyiho povýšila roku 1758 Pozlovice Marie Terezie na městečko (městys) s právem pořádat výroční trhy.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Bojkovice

 

Leží v CHKO Bílé Karpaty. První písemná zmínka o městě je z roku 1362. Ve městě je barokní kostel sv. Vavřince z let 1651–1656. Najdete zde zámek Nový Světlov – byl původně gotickým hradem. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu. O 37 let později přešel do vlastnictví Serenyiů.

Na počátku 19. století panství kupuje Z. Haugvicová a její dcera nechala zámek přestavět v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sousoším dominikánských světců. V roce 1948 byl zámek zestátněn, v jedné části je Muzeum Bojkovicka.

Naučný chodník Antonína Václavíka

 

Začíná v centru městyse Pozlovice, u hudebního altánu, kde se nachází první informační tabule a také pamětní deska odkrytá v r. 1991 u příležitosti 100. výročí Václavíkova narození. Pět informačních tabulí, které trasu lemují, vás zavedou kolem kostela sv. Martina k nemovité kulturní památce Niva a dále do Pražské čtvrti v Luhačovicích, kde je poslední zastavení.

 

Lednové akce v Pozlovicích

Tříkrálová sbírka
Hasičský ples
Školní ples
Dětský karneval

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.