www.jedemedolazni.cz :: POZLOVICE (17.07.2019 - 21:09)

Region: Jižní a východní Morava, okres Zlín Webové stránky: www.pozlovice.cz
Přírodní léčivý zdroj Přírodní léčivé minerální vody Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, dýchací ústrojí, trávicího ústrojí, onkologie
Jak se k nám dostanete

Pozlovice jsou menší lázeňské místo u Luhačovic, situované na hranici chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v blízkosti vodní nádrže Luhačovice. Pro svoji polohu patří Pozlovice do jedné z deseti oblastí s nejlepším životním prostředím v České republice. Zdejší lesnatá krajina tvoří plynulý přechod mezikopcovitým Valašskem a rovinatým Slováckem. Místní léčivé minerální prameny jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě.

HISTORIE

Městys Pozlovice je poprvé připomínán roku 1287 pod názvem Pozlovicensem, kdy zde nechal vladyka Soběhrd postavit kostel s farou a školu. Od roku 1412 patřily Pozlovice Elišce ze Šternberka, která vlastnila i gotický hrad Starý Světlov, tyčící se na kopci v lesích poblíž Pozlovic. V roce 1629 připadly Pozlovice do vlastnictví rodiny hrabat Sereyiů.

Při nájezdech maďarských Kuruců v roce 1704, byly Pozlovice kompletně vypáleny a místní obyvatelé byli nuceni uprchnout do okolních hor, ve kterých se ukrývali až do doby odchodu nájezdníků. Po návratu do vsi se sedláci nezalekli zanechané spouště a začali s novou výstavbou.

Na prosbu hraběte Amanda Serenyiho povýšila roku 1758 Pozlovice Marie Terezie na městečko (městys) s právem pořádat výroční trhy.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Bojkovice

 

Leží v CHKO Bílé Karpaty. První písemná zmínka o městě je z roku 1362. Ve městě je barokní kostel sv. Vavřince z let 1651–1656. Najdete zde zámek Nový Světlov – byl původně gotickým hradem. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu. O 37 let později přešel do vlastnictví Serenyiů.

Na počátku 19. století panství kupuje Z. Haugvicová a její dcera nechala zámek přestavět v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sousoším dominikánských světců. V roce 1948 byl zámek zestátněn, v jedné části je Muzeum Bojkovicka.

Hluk

 

Leží v téměř bezlesé krajině Hlucké pahorkatiny. Původně zeměpanská ves je prvně zmiňována roku 1391. Známým objektem je původně dřevěná Šarovcova tvrz. V roce 1559 byla přestavěna na renesanční jednopatrovou budovu. Obnovou na začátku 20. století získala dřívější gotický a renesanční charakter. Je vlastnictvím města a slouží ke kulturním účelům. Hluk je součástí národopisné oblasti Dolňácko. Zachovávají se zde folklórní zvyky (Jízda králů). Barokní kostel sv. Vavřince z roku 1742, původně gotický kostel byl ze 14. století. Hluckým rodákem byl spisovatel F. Kožík.

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.