www.jedemedolazni.cz :: SLATINICE (17.07.2019 - 20:45)

Region: Střední a severní Morava, okres Olomouc Webové stránky: www.slatinice.com
Přírodní léčivý zdroj Minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem sirovodíku a řadou dalších zdraví prospěšných prvků. Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí, bolesti zad, páteře, kloubů, pooperační stavy, poúrazové stavy, artróza, osteoporóza
Jak se k nám dostanete

Na úpatí Velkého Kosíře leží lázně Slatinice s několika set letou tradicí – nejstarší lázně na Moravě. Přírodní mineralizované prameny léčivé vody s obsahem sulfidické síry mají blahodárné účinky nejen na pohybový aparát, ale také na celý organismus. Slatinice jsou lázně rodinného typu, kde je každému pacientovi věnována individuální péče.

HISTORIE

Lázně Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. S jistou nadsázkou lze říci, že prvním hostem byl už v r. 1556 jistý Šimon z Nadějova, úředník Markrabství moravského. Lázeňský pramen byl jen o málo později pečlivě prozkoumán a známý moravský lékař Tomáš Jordán z Klasenburka ve své publikaci Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských z r. 1580 popisuje chemické složení vody z pramene, jeho přesné položení a blahodárné léčivé účinky. O 5 let později kníže Lichtenštějn povolil na tomto místě zřízení lázní, pokud náklady na stavbu nepřesáhnou 100 tolarů.

Byla tedy postavena první lázeňská budova se 7 pokoji. Nová, větší a modernější budova měla být postavena r. 1725, ale její stavba byla odložena na později kvůli jiným neočekávaným výdajům, které Lichtenštějnové v té době měli v souvislosti s provozem svého zdejšího sídla. Stavba tedy začala r. 1731, přímo u léčebného pramene. Byly už položeny základy, ale protože se projevily nečekané komplikace, budova nebyla nikdy dokončena. Pozemek byl v těchto místech silně podmáčený a stavba se ukázala být technicky mnohem náročnější a nákladnější, než se původně předpokládalo.

Záměr postavit lázeňský dům přímo u pramene byl tedy opuštěn a o dva roky později byl dokončen nový lázeňský dům na současném místě. V historické budově lázní lze dodnes obdivovat původní architekturu, stejně jako poobědvat nebo podstoupit léčebné procedury.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Litovelské Pomoraví

 

Vyhledávaná výletní chráněná krajinná oblast s lužními lesy a s královským městem Litovel uprostřed.

Svatý Kopeček Olomouc

 

8 km severovýchodně od Olomouce se nachází poutní místo Svatý Kopeček s Bazilikou minor Navštívení Panny Marie, která je výraznou dominantou města od svého založení v roce 1669. Každým rokem se zde konají velké poutě, bohoslužby a chrámové koncerty. V roce 1995 navštívil místo Jan Pavel II. a povýšil chrám na baziliku minor.

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.