www.jedemedolazni.cz :: TEPLICE (17.07.2019 - 20:26)

Region: Severní Čechy, okres Teplice Webové stránky: www.teplice.cz
Přírodní léčivý zdroj Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu Hlavní indikace léčby cév, nervové soustavy, pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Teplice patří k nejstarším lázním v Evropě, pyšní se honosnými lázeňskými domy a nádhernou architekturou. Město bylo díky své neopakovatelné atmosféře a léčivým pramenům navštěvováno mnohými slavnými panovníky a významnými osobnostmi své doby.

HISTORIE

Archeologické vykopávky ukazují, že na dnešním území města sídlili první obyvatelé už před 40 tisíci lety, jde tedy o místo se starobylou tradicí. Podle kroniky Václava Hájka z Libočan zde byly termální prameny objeveny už v roce 762, ale první věrohodné zmínky pocházejí až z roku 1057 a konce 12. století.

Mezi léty 1156–1164 zde královna Judita, manželka Vladislava I., zakládá klášter benediktinek a asi o století později vzniká gotické město opevněné hradbami, kterým procházela významná obchodní stezka do německého Saska. Klášter zaniká s koncem období husitských válek kolem r. 1430 a na jeho místě je postaven renesanční zámek. Dále se rozvíjí lázeňství, z roku 1680 pochází první seznamy lázeňských hostů, nejstarší u nás.

Zámek byl přestavěn v barokní době, ve které byl také na přilehlém Zámeckém náměstí postaven morový sloup Nejsvětější trojice navržený Matyášem B. Braunem. Teplice byly převážně dřevěným městem a v roce 1793 z velké části vyhořely. Byly znovu postaveny v klasicistním slohu a lázeňské město dosahuje největšího rozkvětu na přelomu 19. a 20. století. Lázeňské komplexy doznaly celkové rekonstrukce a dnes město opět žije lázeňstvím.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Románská krypta a základy baziliky

 

Na malém zámeckém nádvoří se nacházejí pozůstatky románské baziliky a krypta, jež je dnes veřejně přístupná. Obě stavby byly původně součástí zdejšího kláštera z 12. století.

Dependance

 

Dependance Sadové lázně,dependance Lázeňský dům Jirásek, dependance Lázeňský dům Erben.

 

Červencové kulturní akce v Teplicích

Program DK Teplice
Program Krušnohorského divadla
Program kina Květen
Program Zahradního domu
Program Šanovské mušle

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.