www.jedemedolazni.cz :: TŘEBOŇ (25.03.2019 - 04:42)

Region: Jižní Čechy, okres Jindřichův Hradec Webové stránky: www.mesto-trebon.cz
Přírodní léčivý zdroj Slatina - Lázně Aurora, Bertiny lázně Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Původně malou trhovou osadu při Vitorazské stezce přebudovaly generace v malebné lázeňské město. Za více než osm století změnily nehostinnou bažinatou krajinu na rakouském pomezí v kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. Turisté, rybáři, cyklisté, vodáci, houbaři i lázeňští hosté dnes obdivují stopy, které tu zanechaly slavné osobnosti i bezejmenní.

HISTORIE

Počátky města Třeboně sahají do poloviny 12. století. Rozsáhlé pohraniční území, zahrnující i tehdejší malou osadu uprostřed hlubokých lesů, dostal od krále Vítek z Prčic, první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců. V roce 1341 se Třeboň poprvé označuje jako město a od roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Wi ingau (Vítkův luh). V roce 1366
se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo významu a bohatství. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků – Viléma a Petra. Koncem 19. století vznikly v Třeboni první lázně, využívající jako léčivý zdroj rašelinu těženou v blízkých lesích. Roku 1960 obdrželo město lázeňský statut, v roce 1977 se stalo centrem biosférické rezervace UNESCO a v roce 1979 centrem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. V současnosti je Třeboň vyhlášeným lázeňským městem a významným obchodním, společenským a turistickým centrem jižních Čech.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

VOLNÝ ČAS A SPORT

 

Bazény, tělocvičny, fi tness a wellness centra, jezdecký klub, rybolov, vodní sporty, turistické trasy a naučné stezky pro pěší i pro cyklisty, půjčovny jízdních kol – to vše najdete v Třeboni. Velmi populární jsou i projížďky na lodičkách po rybníku Svět.

Naučné stezky

 

V blízkém i vzdáleném okolí Třeboně se nachází mnoho naučných stezek a cyklostezek. K těm nejoblíbenějším patří naučná stezka Cesta kolem Světa a cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně a Rožmberk.

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.