www.jedemedolazni.cz :: TŘEBOŇ (24.01.2019 - 14:06)

Region: Jižní Čechy, okres Jindřichův Hradec Webové stránky: www.mesto-trebon.cz
Přírodní léčivý zdroj Slatina - Lázně Aurora, Bertiny lázně Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Původně malou trhovou osadu při Vitorazské stezce přebudovaly generace v malebné lázeňské město. Za více než osm století změnily nehostinnou bažinatou krajinu na rakouském pomezí v kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. Turisté, rybáři, cyklisté, vodáci, houbaři i lázeňští hosté dnes obdivují stopy, které tu zanechaly slavné osobnosti i bezejmenní.

HISTORIE

Počátky města Třeboně sahají do poloviny 12. století. Rozsáhlé pohraniční území, zahrnující i tehdejší malou osadu uprostřed hlubokých lesů, dostal od krále Vítek z Prčic, první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců. V roce 1341 se Třeboň poprvé označuje jako město a od roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Wi ingau (Vítkův luh). V roce 1366
se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo významu a bohatství. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků – Viléma a Petra. Koncem 19. století vznikly v Třeboni první lázně, využívající jako léčivý zdroj rašelinu těženou v blízkých lesích. Roku 1960 obdrželo město lázeňský statut, v roce 1977 se stalo centrem biosférické rezervace UNESCO a v roce 1979 centrem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. V současnosti je Třeboň vyhlášeným lázeňským městem a významným obchodním, společenským a turistickým centrem jižních Čech.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

Český Krumlov

 

Památné historické město; středověké centrum je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pýchou města je přes 300 dochovaných barokních, gotických a renesančních budov, druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v ČR, unikátní barokní zámecké divadlo a v zámeckém parku divadlo s otáčivým hledištěm. Ve městě je možné dále navštívit Umělecké centrum Egona Schieleho, muzeum voskových fi gurín, muzeum loutek, muzeum historických motocyklů, muzeum útrpného práva, Muzeum marionet aj. Každoročně předposlední víkend v červnu se v Českém Krumlově pořádají tradiční středověké Slavnosti pětilisté růže s bohatým kulturním a zábavným programem: historické řemeslné trhy, šermířská vystoupení, rytířské turnaje, slavnostní ohňostroj, středověká hudba a velkolepý historický kostýmovaný průvod městem, v němž nechybí rytíři na koních a především slavné osobnosti, spjaté s dávnou historií města.

Třeboňský zámek

 

Objekt je jedním z největších zámeckých komplexů v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo významného českého rodu Rožmberků. Další mocný rod Schwarzenberků obohatil zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Zámek je obklopen nádherným parkem s hradbami, jeho velkou část zaujímá depozitář Státního oblastního archivu. Za datum vzniku archivu je považován rok 1602, kdy byl založen nový rožmberský rodový archiv, když Petr Vok z Rožmberka přesunul rodové sídlo z Českého Krumlova do Třeboně. Velkou zásluhu na vybudování archivu měl významný historik a archivář Václav Březan.

 

Únorové kulturní akce v Třeboni

Společenský ples - Jihočeská hospodářská komora
Charitativní ples
Hasičský ples v Branné
Akademický ples...aj

více informací

Lednové akce v Třeboni

Radim Vizváry - Sólo
Abonentní setkání
Partička
Výstava Exlibris
Výstava Evy Volfové - Vystřiženo, vyšito
Přednášky -...

více informací
 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.