www.jedemedolazni.cz :: VELICHOVKY (25.05.2019 - 08:50)

Region: Východní Čechy, okres Náchod Webové stránky: www.obecvelichovky.cz
Přírodní léčivý zdroj Slatina z lokálních zdrojů Hlavní indikace léčby pohybové ústrojí
Jak se k nám dostanete

Lázeňské městečko Velichovky leží v rovinaté zemědělské krajině v pomyslném středu obcí Hořice, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové. Areál lázní je obklopen rozsáhlým parkem s hlavním lázeňským střediskem Masarykův dům, krásnými rekonstruovanými historickými vilami pro ubytování, lázeňskou restaurací a kavárnou. Pro léčbu v lázních se již více než 100 let používá mimořádně kvalitní slatina, pocházející z místního zdroje.

HISTORIE

V místě dnešní obce Velichovky původně stál velkostatek se zámečkem, který vlastnily dvě sestry, baronky z rodu Höpfl ingen – Bergendorfu. Na doporučení Dr. Kutíka z Hořiček a hraběte Harracha, zde v roce 1898 vybudovaly první lázně, využívající k léčbě místní slatinné zdroje. Po první světové válce v roce 1918, koupilo lázně Čs. Ústředí nemocenských pojišťoven v Praze a koloběh sezón pokračoval. Rok od roku se stav lázní i obecná povědomost zlepšovaly. Ve 20. letech 20. století byla postavena nová hlavní lázeňská budova a další vily, byly zřízeny parky a plovárna. Historickou událostí pro lázně byl pobyt prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka v roce 1926.

Příležitosti v okolí

Další příležitosti

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 

Pobyt v Lázních Velichovky lze spojit s návštěvou mnoha tradičních akcí, pravidelně se konajících v 15 km vzdáleném Hradci Králové: 

  • Majáles, duben – studentský festival  
  • Gastro Hradec, duben – mistrovství republiky kuchařů a cukrářů a přehlídka kuchařského a cukrářského umění 
  • Divadlo evropských regionů, červen – vyvrcholení divadelní sezóny 
  • Rock for People, červenec – jeden z největších hudebních festivalů v ČR 
  • Hip Hop Kemp, srpen – jediný třídenní hip-hopový festival v ČR 
  • Hudební fórum, září – festival moderní vážné hudby

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM KUKS

 

Jedinečné a největší muzeum lékáren, lékárenství a farmacie v Evropě, umístěné ve špitálu Kuks. Historická sbírka obsahuje nejrůznější předměty, jako např. léčiva a přípravky farmaceutického průmyslu, lékárenské stojatky a jiné nádoby. Muzeálie doplňuje rozsáhlý archiv cca 14. tisíc evidovaných svazků knih a časopisů. Je to největší farmaceutická historická knihovna v ČR.

 
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.