www.jedemedolazni.cz :: Projekt IOP (16.06.2019 - 18:45)

Projekt IOP

Dotační projekt s názvem "Jedeme do lázní"

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo operačního programu: 6.4a
Název prioritní osy: Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
6.4b
Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Doba trvání projektu: 2010 - 2012
Číslo oblasti podpory: 6.4.1a, 6.4.1b
Název oblasti podpory: Národní podpora cestovního ruchu
Číslo výzvy: 06

Časově uzavřená výzva pro prioritní osu 6.4.1a,b - národní podpora
cestovního ruchu (d)

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na využití kulturně-historického a přírodního bohatství ČR pro rozšíření nabídky a zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu. Hlavním cílem je vyzdvihnout v současné době opomíjené přírodně-kulturní bohatství českých lázní a přilákat tak k návštěvě lázeňských míst nejen zájemce o jejich léčebné pobyty, ale např. i potenciální návštěvníky zajímající se o jejich unikátní architekturu, památky v místě a okolí, či o zajímavou okolní přírodu

Popis aktivit:

Ukázky realizací

 
PR v časopisech

 
Rozhlas

 
 Inzerce

 
 Tisk

 • Vytvoření informačního baedekeru ve 4 jazykových mutacích
 • Vytvoření propagační brožury ve 4 jazykových mutacích
 • Úprava stávajícího webu SLM ČR
 • Inzeráty v tisku
 • Redakční PR články
 • Inzerce na internetových portálech
 • Inzerce v rádiu
 • Vytvoření propagačního videa o lázeňských místech
 • veletrhy

Realizace 2010

Srpen 2010 – VŘ na „Zajištění asistence při řízení projektu“, byla podepsána smlouva o dílo s firmou Cassia Development & Consulting s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích

Předmětem smlouvy:

 • Zpracování podkladů potřebných pro přípravu projektu
 • Asistence při přípravě a realizaci VŘ na jednotlivé dodavatele
 • Kontrola dodržování harmonogramu realizace  jednotlivých aktivit projektu
 • Hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv
 • Administrace případných změn v projektu
 • Zpracování žádostí o platbu
 • Kontrola dodržování podmínek programu IOP a to až do doby řádného ukončení a předání závěrečného vyúčtování projektu  - červen 2012

Srpen 2010 – VŘ na „Zpracování grafického manuálu pro realizaci marketingových aktivit projektu, byla podepsána smlouva o dílo s firmou Meum, s.r.o. se sídlem v Praze
Předmětem smlouvy:

 • Zpracování grafického manuálu
 • Rozpracovaný grafický návrh pro prezentační brožuru formátu A4
 • Rozpracovaný grafický návrh pro baedeker
 • Rozpracovaný návrh propagačního webového banneru a tištěného inzerátu
 • Vytvoření databáze fotografií jednotlivých lázeňských míst

Veletrhy 2010

50+ Beurs Utrecht – 15. 9. – 19. 9. 2010
Inwetex – CIS Petrohrad – 13.  – 15. 10. 2010
TC Lipsko – 17. – 21. 11. 2010

Realizace 2011

Veletrhy
Regiontour Brno – 13. 1. – 16. 1. 2011
HW Praha – 10. 2. – 13. 2. 2011
For Senior Praha – 31. 3. – 3. 4. 2011

srpen – říjen – byla vyvěsena ZD k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci projektu Jedeme do lázní

Specifikace obsahu veřejné zakázky:

 • Inzeráty v tisku
 • Redakční PR články
 • Inzerce na internetových portálech
 • Inzerce v rádiu
 • Vytvoření propagačního videa o lázeňských místech
 • Baedeker ve 4 jazykových mutacích
 • Propagační brožury ve 4 jazykových mutacích

Nabídka uchazeče firmy Comunica – vítěz

 

Realizace 2012

Leden – ZD na veřejnou zakázku malého rozsahu  - Úprava a doplnění webových stránek
Firma INIZIO - vítěz

Veletrhy 2012

Regiontour Brno – 12. 1. – 15. 1. 2012
HW Praha – 9. 2. – 12. 2. 2012
ITB Berlín – 7.3. – 11.3.2012
For Senior Praha – 12.4 – 15.4 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA K UKONČENÍ PROJEKTU KE 30.6.2012

PROJEKT S NÁZVEM „ JEDEME DO LÁZNÍ „

 Tento projekt byl financován z Integrovaného operačního programu a cílem celého projektu bylo zaměření se na využití kulturně-historického a přírodního bohatství ČR pro rozšíření nabídky a zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu.

 Hlavním cílem bylo vyzdvihnout v současné době opomíjené přírodně-kulturní bohatství českých lázní a přilákat tak k návštěvě lázeňských míst nejen zájemce o jejich léčebné pobyty, ale např. i potenciální návštěvníky zajímající se o jejich unikátní architekturu, památky v místě a okolí, či o zajímavou okolní přírodu. Cíl projektu byl naplněn pomocí všech dílčích aktivit financovaných z IOP. Dle reportu firmy Comunica a zpracování statistik za období 2011 – 2012 byl splněn cíl se zaměřením pro dané cílové skupiny dle dané ZD.

 Vzniklé výstupy (aktivity) projektu, mezi kterými bylo vytvoření informačního baedekeru a propagační brožury ve 4 jazykových mutacích, úprava stávajícího webu SLM ČR (www.jedemedolazni.cz), inzeráty v tisku, PR články  (Blesk magazín, Rytmus života, Sedmička, TV magazín), inzerce na internetových portálech (Seznam.cz, Centrum.cz, Novinky – žena.cz, Idnes-cestování.cz), inzerce v rádiu (Evropa 2, Frekvence 1, + soutěž na Frekvenci 1 o pobyty v lázeňských místech), ytvoření propagačního videa o lázeňských místech ve 4 jazykových mutacích a v neposlední řadě i tuzemské a zahraniční veletrhy veletrhy pomohly k naplnění celého projektu.

 Za účasti spolupráce členů ze sdružení, firem, kterých se podílely na určitých dílčích aktivitách projektu, na řízení projektu dostál projekt svého zdárného konce a naplnil tak všechny indikátory projektu s cílem oslovit tak všechny skupiny k větší návštěvnosti všech lázeňských míst. Více o projektu je možno se seznámit na našich webových stránkách (www.jedemedolazni.cz)

                                                                                                  

Lucie Říhová
tajemník sdružení         

 

Přehled všech lázeňských míst
Novinky
MOBILNÍ APLIKACE SLM ČR

MOBILNÍ APLIKACE SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST

EXPO 2020 Dubaj

Společná prezentace „Českých lázní a lázeňských...

Více novinek
Aplikace Jedeme do lázní
Aplikace V obraze
Soutěže
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce.

Více soutěží
Příležitosti v okolí
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.