www.jedemedolazni.cz :: EXPO 2020 Dubaj (17.07.2019 - 20:56)

EXPO 2020 Dubaj

Společná prezentace „Českých lázní a lázeňských míst“ na EXPO 2020 v Dubaji

 

Společná prezentace „Českých lázní a lázeňských míst“ na EXPO 2020 v Dubaji

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2020 v Dubaji (KGK) v souladu se schválenou koncepcí připravuje program „České lázně“ na úvod Všeobecné světové výstavy, tedy v období od 20.10. 2020 do 15.11. 2021, který bude ČR prezentovat jako zemi vody, léčebných pramenů, lázeňské péče a zážitků.
Agentura CzechTourism (CzTour), Sdružení lázeňských míst (SLM) a Svaz léčebných lázní (SLL) mají zájem na společné prezentaci a na synergickém využití svých kapacit – jak ve smyslu nájmu výstavního prostoru, tak ve smyslu realizace a provozu expozice, případně doprovodných akcí.
Z předběžných rozhovorů KGK a potenciálních partnerů (CzTour, SLM a SLL ) vyplývá, že v kontextu výše naznačené prezentace celé ČR by mohly mít na výraznější prezentaci v regionu Perského zálivu zájem zejména Teplice (potvrzeny), Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánské lázně, Třeboň, Bělohrad a Darkov.
KGK s ohledem na povahu partnerů (CzTour, SLM a SLL) a na povahu zvažované expozice (vhodně doplňující koncepci účasti ČR na EXPO 2020) předpokládá, že jim nájem prostoru v rotační expozici o rozloze 100 m2 nabídne v nejnižší relaci, tedy za 450.000,- CZK (případné ostatní služby dle dohody).
CzTour, SLM a SLL informují své partnery (zřizovatele, členy i případné komerční subjekty) o aktuální nabídce a do konce 31.10. 2018 se vyjádří ve smyslu, zda je zvažovaná společná prezentace reálná, respektive zda má některý ze subjektů ambice větší (vystavovat samostatně, či na větší ploše), či žádné.
Zde Rada SLM ČR na poslední říjnové radě doporučila členům sdružení podpořit účast na této expozici. O případném zájmu sdružení proběhne hlasování na volebním sněmu, konaném v lednu 2019.

KGK následně může na vyžádání připravit přehled marketingových a reklamních služeb poskytovaných KGK v ČR a ve S.A.E. a odpovídajících výši zvažovaných investic, jakož i projednat případné individuální návrhy a požadavky partnerů (obchodní prezentace, společenské akce).

Pokud dospějí KGK a partneři (CzTour, SLM a SLL) do konce roku 2018 k dohodě, zahrne KGK případné požadavky partnerů do zadání, podle nějž bude Vysoká škola umělecko-průmyslová (UMPRUM) od ledna do června 2019 navrhovat a připravovat technické parametry mobiliáře rotační expozice (hradí KGK).

KGK je rovněž připravena propojit partnery - v případě jejich zájmu - s realizátory pavilonu, zahrady, či vnitřní expozice, jakož i s architekty a designéry jednotlivých částí, potažmo s autory a kurátory dalších výstav (včetně případných autorů trvalého exponátu v exteriéru pavilonu).

Nad rámec výše uvedeného pak vyjadřuje KGK ochotu jednat s  CzTour o využití prvkůdlouhodobé komunikační strategie ČR – zejména využití sloganu „Czech Republic – Land of Stories“ a případně logotypu určeného pro prezentaci ČR v zahraničí.

Jiří F. Potužník, Commissioner General - Ambassador, Czech Republic participation at EXPO 2020 Dubai

https://www.expo2020dubai.com/

 

Přehled všech lázeňských míst
Novinky
MOBILNÍ APLIKACE SLM ČR

MOBILNÍ APLIKACE SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST

42. LÁZEŇSKÝ POHÁR

Fotbalový turnaj lázeňských míst ČR
20. -...

Více novinek
Aplikace Jedeme do lázní
Aplikace V obraze
Soutěže
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce.

Více soutěží
Příležitosti v okolí
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.