www.jedemedolazni.cz :: Národní lázeňský debatní klub 2019 (17.07.2019 - 21:05)

Národní lázeňský debatní klub 2019

Témata pro rok 2019

Ze zaslaných témat byly zvoleny tyto okruhy a ty byly také odsouhlaseny sněmem.

Doprava v lázeňských místech – návštěvníci x klienti lázní x občané obce, odstavné plochy, nízkoemisní zóny, elektromobilita.
Poplatky v lázeňských místech a jejich motivační efekt k financování udržitelnosti LM.
Ochrana léčebných přírodních zdrojů v LM, kompetence lázeňských komisí.
Podpora rozvoje LM ze strany státu, krajů a obcí, absence dotací a ČIL.
Spolupráce obce, provozovatele lázeňského zařízení a ostatních participujících subjektů v LM.

 

NÁRODNÍ LÁZEŇSKÝ DEBATNÍ KLUB 2019

Ukazuje se, že lázeňské konference jsou přežité a neefektivní. Na druhou stranu přinášejí žádoucí osobní setkání, která utužují potřebné vzájemné kontakty a vazby, aproto sdružení navrhuje od roku 2019 přijít s novou koncepcí. Vytvořit výroční Národní lázeňský debatní klub/panel, který by splňoval několik níže popsaných parametrů. O jeho pořádání by se pravidelně ucházela jednotlivá lázeňská místa za podstatně méně nákladových podmínek.

Národní debatní klub by se měl prioritně zaměřovat na problematiku samosprávy se specifikami lázeňství.

Hlavním hostem by vždy byl vysoký představitel legislativy nebo exekutivy. Ve vazbě na hosta by se zvolilo 1 – 2 předem avizovaná aktuální témata, k nimž by se vedla následná panelová diskuse moderovaná předsedou SLM. Vedení SLM může přizvat několik dalších externích odborníků na danou problematiku

Na úvod by místní pořadatel představil město a lázně přes specifické formy místní propagace, kulturní, společenské a sportovní aktivity a také přes originální produkty, atraktivity a výrobky spojené s místem původu vzniku s pořádajícím městem. Následuje panelová diskuse k vybraným tématům. Na závěr je možné otevřít další přidaná témata, se kterými případně přijdou jednotliví členové sdružení. Součástí může být i malá prezentace jednotlivých nových propagačních materiálů členů SLM.

Témata pro rok 2019

Ze zaslaných témat byly zvoleny tyto okruhy a ty byly také odsouhlaseny sněmem.

  • Doprava v lázeňských místech – návštěvníci x klienti lázní x občané obce, odstavné plochy, nízkoemisní zóny, elektromobilita.
  • Poplatky v lázeňských místech a jejich motivační efekt k financování udržitelnosti LM.
  • Ochrana léčebných přírodních zdrojů v LM, kompetence lázeňských komisí.
  • Podpora rozvoje LM ze strany státu, krajů a obcí, absence dotací a ČIL.
  • Spolupráce obce, provozovatele lázeňského zařízení a ostatních participujících subjektů v LM.

 

Přehled všech lázeňských míst
Novinky
Národní lázeňský debatní klub 2019

Témata pro rok 2019

Ze zaslaných témat byly...

42. LÁZEŇSKÝ POHÁR

Fotbalový turnaj lázeňských míst ČR
20. -...

Více novinek
Aplikace Jedeme do lázní
Aplikace V obraze
Soutěže
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce.

Více soutěží
Příležitosti v okolí
Kontaktujte nás

Sdružení lázeňských míst
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

E-mail: info@jedemedolazni.cz
Telefon: +420 606 063 145

Tyto webové stránky a další dílčí aktivity popsané stručně na stránce Projekt IOP byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.