slide_0
cs en de ru

Jáchymov

Město s bohatou hornickou minulostí (těžba stříbra a uranu) a prvními radonovými lázněmi na světě. V okolí města se nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku a cykloturistiku a tudíž i pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci. Historické jádro Jáchymova je dnes městskou památkovou zónou.

Historie

První písemná zmínka o obci Jáchymov pochází z roku 1510. Obrovský vzestup město zaznamenalo od roku 1520, kdy zde započala těžba stříbra. Jáchymov vzkvétal natolik, že byl ve své době dokonce druhým největším městem v Čechách. Obrat nastal v 17. století, kdy byly vyčerpány hlavní zásoby stříbra, ve městě vypukl mor a přišla tvrdá rekatolizace – to vše se podepsalo na úpadku města. K novému hospodářskému oživení Jáchymova došlo až koncem 19. století, kdy se zde začla těžit uranová ruda (smolinec). Ve 20. století vznikly jáchymovské lázně, využívající léčivých vlastností místních radonových vod.

Západní Čechy, Karlovy Vary

Volnočasové aktivity
Hlavní indikace léčby
chronická pohybové ústrojí
Přírodní léčivý zdroj
Léčivé radonové vody
Webové stránky
https://www.mestojachymov.cz

Galerie

Co se děje v lázeňských místech

Přejít na aktuality

Co nového připravujeme?