slide_0
cs en de ru

Lázně Bohdaneč

Nádherné prostředí polabské nížiny s listnatými lesy a rozsáhlou rybniční soustavou. Odkaz architekta Gočára, po němž je pojmenovaná i městská naučná stezka, a kolonády zasazené do rozlehlého anglického parku, přímo vyzývají k nenáročným procházkám. Rovinatá krajina kolem města přímo vyzývá k cyklistickým výletům. V kombinaci se svěžím vzduchem se tak každému návštěvníkovi lázní nabízí možnost pohodového odpočinku.

Historie

První zmínka o městě se datuje do roku 1343. Je však jisté, že již dříve zde existovala osada a ve 12. století malý kostelík. Největšího rozkvětu zaznamenalo město za vlády Viléma z Pernštejna, který zde založil rybniční hospodářství, z něhož se dodnes zachovalo 44 rybníků. Jeho vláda obci přinesla i udělení nejrůznějších privilegií, rozkvetl obchod a řemeslná výroba. Skutečný rozmach zaznamenalo město na přelomu 19. a 20. století, kdy došlo k založení místních slatinných lázní. V roce 1897 se zde poprvé léčilo 70 pacientů. Lázně založil pan Jan Veselý, který byl v 90. letech 19. století nájemcem rybničního hospodářství pardubického velkostatku a předsedou Vodního družstva pro regulaci Rajského potoka. Účelem družstva bylo odvodnit luka a upravit povodí potoka protékajícího městem tak, aby se snížila vlhkost v městečku Bohdanči. Právě tady se zrodila myšlenka na lázně. Mezi zajímavé historické milníky zajisté patří rok 1908, kdy byla zavedena mezi obcemi Bohdaneč a Pardubice první česká pravidelná veřejná autobusová linka. Statut lázeňského místa získala Bohdaneč v roce 1963. Městem se stala v roce 1971. Oficiální změna názvu na Lázně Bohdaneč byla přiznána městu 1. března roku 1980.

 

Východní Čechy, Pardubice

Volnočasové aktivity
Hlavní indikace léčby
pohybové ústrojí
Přírodní léčivý zdroj
Slatina a alkalická kyselka
Webové stránky
https://lazne.bohdanec.cz

Galerie

Co se děje v lázeňských místech

Přejít na aktuality

Co nového připravujeme?