slide_0
cs en de ru

Náchod

Malé lázně Běloves

K návratu lázeňství do Náchoda došlo v prosinci r. 2019, kdy byly slavnostně otevřeny znovuobnovené Malé lázně Běloves s replikou Vily Komenského. Součástí lázeňského areálu je odpočinková zóna s vodním masážním prvkem, slunečními lehátky a přilehlou kolonádou obohacenou 13 pítky, z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírodní léčivé minerální vody Běloveské bublinky. Samotné prostory Vily Komenský jsou otevřeným veřejným prostorem – v přízemí se nachází příjemná kavárna, v 1. patře pak malý sál vhodný pro přednášky, besedy či jiné komornější akce. Své prostory zde získalo i Městské informační centrum.

Historie

Léčebné prameny v Bělovsi byly známé a využívané již před koncem 14. století. Samotné lázně byly založeny v r. 1818. Od počátku byly založeny na blahodárném působení přírodní minerální vody (původní pramen Jakub). V roce 1840 byl zprovozněn nový pramen IDA nazvaný podle princezny Schaumburg-Lippe, která se zde jako zázrakem uzdravila z těžké nemoci. Od počátku se zde léčily nemoci oběhové soustavy, pohybového ústrojí, ženské choroby, nervové potíže a probíhala zde rekonvalescence po těžkých nemocech, vše hlavně díky přírodní uhličité vodě, výbornému klimatu a skvělým reflexním, fyzikálním, vodoléčebným a slatinným procedurám. Byla zde vyznačena řada vycházkových tras po okolních lesích, kde se návštěvníci mohli nadýchat čistého vzduchu, který byl už tehdy doporučován jako součást léčby.

Jedním z významných majitelů lázní byl ve druhé polovině 19. století italský akademický malíř Jacopo Bonato z Benátek.

Obdobím největšího rozkvětu však pro lázně byly 20. a 30. léta 20. století, za majitelů rodiny Honlovy. V r. 1900 získal lázně do vlastnictví universitní profesor MUDr. Ivan Honl. Postupně nechal postavit několik nových budov, zmodernizoval stávající léčebná zařízení a zasloužil se o rozvoj prodeje minerální vody. Na počátku 30. let převzal lázeňskou péči jeho syn MUDr.Vladimír Honl.

V té době sem přijíždělo mnoho známých umělců, spisovatelů a herců. Častým hostem zde byl Alois Jirásek a mezi významnými osobnostmi můžeme jmenovat Vlastu Buriana, Eduarda Kohouta, Zdeňka Štěpánka, Konstantina Biebla nebo Jiřinu Štěpničkovou. Na konci 30. let byl kulturním a propagačním pracovníkem Vlastimil Šubert, který začal lázně všemožně propagovat: začal s vydáváním informačních novin „Vaše Běloves“, nechal tisknout papírové skládačky fotografických záběrů lázní a okolí, nechal natočit propagační film o lázeňském provozu, organizoval výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Běloveská kyselka IDA byla rozvážena do pohostinství a restaurací celého kraje, i do Prahy nebo např. do Mariánských lázní. MUDr. Vladimír Honl se staral o odbornou úroveň lázní a jejich rozvoj.

To překazila až 2. světová válka. Po roce 1948 byly lázně znárodněny, od r. 1957 byly přejmenovány na Státní léčebné lázně Běloves u Náchoda, propagace byla zastavena a areál chátral. V 60. letech proběhly částečné stavební úpravy jídelny a otevřená kolonáda byla přestavěna na kavárnu. Další stavební úpravy proběhly v 80. letech a to včetně modernizace zařízení. Po roce 1990 byly lázně vráceny v restituci potomkům původních majitelů. Ve složité situaci nevyjasněných vztahů mezi majiteli lázní a majitelem stáčírny kyselky se lázním nedařilo. Nakonec byl ve druhé polovině 90. let na lázně vyhlášen konkurz. Areál byl uzavřen a od té doby chátrá.

V roce 2011 proběhla, za velice vstřícného přístupu stávajících majitelů, rekonstrukce prameníku v kapličce nad pramenem Jakubovým, kde je možné načepovat kyselku IDU. V červenci 2011 byl prameník slavnostně otevřen a 22. října 2011 slavnostně vysvěcen Mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým.

Návrat lázeňství

 Téměř čtvrt století čekali Náchoďáci na návrat lázeňství. Dlouholetá snaha města byla završena v r. 2018 položením základního kamene stavby nových Malých lázní v Náchodě – Bělovsi s jasnou vizí vybudovat repliku původní Vily Komenský. Stavební a terénní práce byly dokončeny v podzimních měsících r. 2019 a slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo v prosinci téhož roku.

V areálu lázeňské budovy Vily Komenský vznikla odpočinková zóna s kolonádou obohacená dvanácti pítky, z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírodních léčivých minerálních vod. Součástí je i další temperované pítko s možností odběru léčivé vody v zimních měsících. Klidová zóna areálu nabízí odpočinkový prostor s vodním prvkem. Minerální voda z vrtů Jan (HJ 1005) a Běla (HJ 1006) je do lázeňského areálu přivedena minerálkovodem přes úpravnu vody, kde dochází k jejímu odarzenování.

Samotné prostory Vily Komenský jsou koncipovány jako kulturní prostor otevřený veřejnosti. V přízemí se nachází kavárna, dále pak v prvním patře přednáškový sál s vybavením pro konference, přednášky, kulturní akce a výstavy. Své prostory zde získalo i Městské informační centrum.

Dalším velmi důležitým milníkem v cestě za obnovou lázeňství bezesporu byl nákup starých lázní Běloves do vlastnictví města, které po více než 25 letech může řešit otázku chátrajícího areálu, kde bohužel již velká část budov podlehla zubu času a musela být z důvodu obecné bezpečnosti stržena. Vlastnictví celého areálu umožní městu zapojit se do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známého a léčivého pramenu Ida. Propojením starých a malých lázní vznikne nová osa lázeňských aktivit. Úplně prvním krokem obnovy bude vybudování veřejného lázeňského parku v bezprostřední blízkosti areálu starých lázní, který bude zahájen na jaře roku 2022. 

 

Kontakt na infocentrum: 

Městské informační centrum Malé lázně
U Starých lázní 129
547 01 Náchod
telefon: +420 771 128 492
email: infocentrum.lazne@mestonachod.cz
FB: Městské informační centrum Náchod 

Východní Čechy, Náchod

Volnočasové aktivity
Hlavní indikace léčby
krevního oběhu
nemoci z poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí
Přírodní léčivý zdroj
minerální voda Běloveské bublinky přivedena minerálkovodem do areálu Malých lázní Běloves
Webové stránky
https://www.mestonachod.cz/

Co se děje v tomto lázeňském místě

Přejít na aktuality

Co nového připravujeme?