slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Dubí

Bílina

Bílina

Hornické a lázeňské město s významným souborem novorenesančních lázeňských budov; součástí města je rozsáhlý park s řadou vzácných stromů.

ROZHLEDNA VLČÍ HORA

ROZHLEDNA VLČÍ HORA

Multifunkční věž postavená roku 2005 na Vlčí hoře nad městečkem Osek v nadmořské výšce 890 m. Je kombinací rozhledny a telekomunikační stanice pro monitorování frekvencí mobilních operátorů.

DOMASLAVICKÉ ÚDOLÍ

DOMASLAVICKÉ ÚDOLÍ

Údolí s prudkými skalnatými svahy, suťovými porosty a reliktními bučinami s bohatou květenou.

BUKY NA BOUŘŇÁKU

BUKY NA BOUŘŇÁKU

Zbytek staré bučiny s vlajkovými formami korun. Nachází se přibližně 5 km západně od Dubí. Přírodní památka.

STARÁ HORNICKÁ STEZKA

STARÁ HORNICKÁ STEZKA

Mezi Krupkou a Horní Krupkou měli staří horníci zbudovanou stezku, která sloužila k přepravě rudy a k přístupu horníků ke štolám. Dnes se tato stezka využívá jako zkratka pro pěší turisty, stoupající na Komáří vížku. Byla začleněna do projektu naučné hornické stezky.

PROHLÍDKOVÁ ŠTOLA MARTIN

PROHLÍDKOVÁ ŠTOLA MARTIN

Rekonstruovaná hornická štola a jedno z nejvýznamnějších důlních děl na Krupce u Dubí. Štolou prochází kilometrová prohlídková trasa, přibližující návštěvníkům historii dobývání rud.

HRAD STŘEKOV

HRAD STŘEKOV

Jedna z nejdochovalejšách hradních zřícenin v České republice. Hrad stojí na nepřístupné skále vysoko nad pravým břehem řeky Labe, zhruba 2,5 km jihovýchodně od centra Ústí nad Labem. Dal ho vybudovat před rokem 1319 Jan Lucemburský k ochraně labské plavby. Vlastní stavbu provedl pražský měšťan Pešík z Veitmile. Téměř celé 14. století byl hrad v majetku rodu Vartemberků. Jedná se o přirozenou dominantu a jeden ze symbolů města Ústí nad Labem.

HRAD KYŠPERK

HRAD KYŠPERK

Hrad, který se ve středověkých pramenech obvykle nazývá Geiersberg, případně Supí hora, byl postaven na severojižně orientovaném skalním ostrohu za účelem střežení cesty vedoucí od Unčína k vrcholům Krušných hor. Hrad byl od cesty oddělen do skály vytesaným příkopem, přes který v minulosti vedl most. Na druhé straně cesty, odděleně od hradu, stávala osamocená okrouhlá věž. Hrad má protáhlý půdorys s vyvýšenou severní částí, v níž při severním okraji stál hradní palác. Z hradeb a bran dolního hradu nezbylo téměř nic, velká věž a hradní palác jsou v troskách. Zřícenina hradu je chráněna jako kulturní památka České republiky.

HRAD OSEK

HRAD OSEK

Ukázka dokonalého středověkého opevňovacího systému u Duchcova na Teplicku. Hrad byl zbudován v polovině 13. století. Dodnes se dochovaly pouze zbytky věží, hradeb a bran.

HRAD KRUPKA

HRAD KRUPKA

Zřícenina gotického hradu, stojící na vysokém ostrohu, oddělujícím horní a dolní část města Krupky. V měsíci červenci a srpnu mohou návštěvníci využít služeb průvodce, který provází všemi prostorami hradní zříceniny.

LOVECKÝ ZÁMEČEK DVOJHRADÍ

LOVECKÝ ZÁMEČEK DVOJHRADÍ

Zámeček v blízkosti obce Dubí, který nechal vystavět již v roce 1703 František Clary-Aldringen pro svou manželku Tupperle. Dnešní vzhled zámeček získal v roce 1795, kdy se stal oblíbeným výletním místem. V okolí zámečku se nachází veřejně přístupná obora s chovem jelenů, daňků, srnčí, divokých prasat a bažantů.

Krušnohorská železnice Most-Dubí-Moldava

Krušnohorská železnice Most-Dubí-Moldava

Severočeská železniční trať z Mostu přes Dubí do Moldavy v Krušných horách s napojením do sousedního Saska. Byla postavena ve 2. polovině 19. století a sloužila k exportu uhlí. Od roku 1998 kulturní památka.

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Sportovní hry, květen, Dubí
 • Dubský dostavník, květen, Dubí
 • Vodní hrátky, červen, Dubí
 • Mstišovská pouť, červen, Dubí
 • Husův večer, červen, Dubí
 • Dubské slavnosti, srpen, Dubí
 • Lázeňský den, září, Dubí
 • Adventní koncerty, listopad až prosinec, Dubí

Varhošť

Varhošť

vrch ležící ve východní části Českého středohoří nad údolím Labe, nedaleko obce Hlinná. Na vrcholu stojí od roku 1972 železná kruhová rozhledna s perfektním výhledem na horu Říp, hrad Hazmburk, kopce Lovoš, Kletečnou a Milešovku. Jako zvláštnost je možno vidět hladinu Labe na osmi místech od přehrady Střekov až ke Štětí.

Porta Bohemica

Porta Bohemica

Tzv. Brána Čech; jedná se o kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do chráněné krajinné oblasti České středohoří, a to v 4 km úseku mezi obcemi Velké Žernoseky a Libochovany. Břehy Labe zde lemují skalnaté svahy a strmé skalní stěny s četnými vyhlídkami, nabízejícími nádherné panoramatické pohledy na údolí Labe a okolní kopce Českého středohoří. V bezprostředním okolí Brány Čech se nacházejí rozlehlé vinice, na kterých se pěstuje tzv. žernosecké víno, jenž patří k nejkvalitnějším vínům v České republice.

Hazmburk

Hazmburk

Poměrně zachovalá zříceninu hradu z druhé poloviny 13. století. Z hradu se dochovaly dvě kamenné hradní věže, jež patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny Dolního Poohří. Bílá věž s úctyhodnou výškou 26 m je zpřístupněna pro veřejnost a nabízí fantastické výhledy na České středohoří. Vidět je i bájná hora Říp, zříceniny hradů Košťálov, Oltářík a Bezděz.

Vaňovský vodopád

Vaňovský vodopád

S výškou 12 metrů největší vodopád v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Nachází se u Ústí nad Labem na Podlešínském potoce v národní přírodní památce Vrkoč, kde padá z vysokého skalního stupně, tvořeného mohutnými čedičovými sloupy. V zimním období vodopád zamrzá a stává se oblíbeným horolezeckým terénem. Nad Vaňovským vodopádem se nachází další, tentokrát osmimetrový vodopád, který je ovšem obtížně přístupný.

České středohoří

České středohoří

V rámci České republiky zcela ojedinělé sopečné pohoří. Ze zdejší rovinaté krajiny vystupují vysoké kopce kuželovitých a kupovitých tvarů, lesy jsou řídké, prostoupené stepními trávníky. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Od poloviny 19. století se zde začalo rozvíjet ovocnářství a dosáhlo tak vysoké úrovně, že se dnes Českému středohoří často přezdívá zahrada Čech. Chráněná krajinná oblast.

Krupka

Krupka

Kdysi horní město s těžbou cínu, od roku 1992 městská památková zóna.

Moldava

Moldava

Horská ves s roztroušenou zástavbou; středisko zimních sportů a turistiky.

Teplice

Teplice

Lázeňské a průmyslové město v podhůří Krušných hor. Historické centrum města je od roku 1992 památkovou zónou.

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Krytý a venkovní bazén, plavání, koupele, vířivky, masáže, fi tness, minigolf, stolní tenis, tenisové kurty, turistické trasy, cyklostezky, naučné stezky a další možnosti.

INDIKACE

INDIKACE

Příklady indikace stavů vhodných k lázeňské léčbě v Tereziných lázních v Dubí:

 • dětská mozková obrna
 • roztroušená skleróza
 • Parkinsonova choroba
 • nervosvalová onemocnění
 • bolestivé syndromy šlach, úponů a páteře
 • artrózy
 • zažívací obtíže
 • nemoci srdce, žaludku a střev
 • chudokrevnost

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Všechny léčebné programy jsou připravovány individuálně na základě vstupních lékařských prohlídek a kineziologického rozboru tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího léčebného efektu.

 • vodoléčba – koupele (uhličité, perličkové, vířivé, s přísadami), skotské střiky
 • masáže – klasické, refl exní, podvodní, horkými lávovými kameny, thajská, lymfodrenáž
 • fyzioterapie – rehabilitační cvičení na souši i v bazénu, mechanoterapie
 • fyzikální terapie – biolampa, ultrazvuk, přístrojová lymfodrenáž, diadynamické a interferenční proudy
 • termoterapie – parafínové, rašelinové a čokoládové zábaly, solux
 • ostatní procedury – oxygenoterapie, pitná léčba, plynové injekce, inhalace, magnetoterapie

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

V obci Dubí je v provozu pouze jedno lázeňské zařízení, Tereziny lázně, s celkovou ubytovací kapacitou 236 lůžek. Lázně jsou kompletně bezbariérové.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

K hlavním léčivým zdrojům v Tereziných lázních v Dubí patří místní podhorské klima a rašelina.

Co nového připravujeme?