slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Třeboň

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Amarylis na zámku
 • Den Země
 • Farmářské a řemeslné trhy
 • AniFilm
 • Zahájení cyklistické sezony
 • Svatební veletrh
 • Třeboňská nocturna
 • Třeboňský divadelní festival
 • Festival Okolo Třeboně
 • Historické slavnosti Jakuba Krčína
 • Lázeňská Třeboň
 • Rybářské slavnosti
 • Myslivecké slavnosti
 • Svatováclavské slavnosti
 • Jabkobraní
 • Třeboňský advent

Červené blato

Červené blato

Jedno z nejrozsáhlejších rašelinišť jižních Čech. Nachází se u obce Jiříkovo Údolí na jihozápadním okraji chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a svým vzhledem připomíná krajinu severské tundry. V území rostou velmi vzácné blatkové bory s borovicí blatkou a rojovníkem bahenním. Část Červeného blata byla v minulosti vytěžena. Rašeliništěm prochází naučná stezka Červené blato. Národní přírodní rezervace.

Terčino údolí (též Terezčino či Tereziino údolí)

Terčino údolí (též Terezčino či Tereziino údolí)

Romantický krajinný lesopark v anglickém stylu, nacházející se v údolí říčky Stropnice u obce Nové Hrady v přírodním parku Novohradské hory. Park začal budovat již v roce 1756 hrabě Jan Nepomuk Buquoy pro svoji manželku Terezii Buquoyovou. V parku se dodnes dochovaly četné cizokrajiné dřeviny, okrasné keře, historické stavby, rybníčky, 10 m vysoký umělý Tereziin vodopád aj. Územím prochází 2 naučné stezky. Národní přírodní památka.

Naučné stezky

Naučné stezky

V blízkém i vzdáleném okolí Třeboně se nachází mnoho naučných stezek a cyklostezek. K těm nejoblíbenějším patří naučná stezka Cesta kolem Světa a cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně a Rožmberk.

Chlum u Třeboně

Chlum u Třeboně

Významné rekreační středisko na Třeboňsku. Obec je obklopena četnými rybníky s kempy a plážemi. Léto je zde velmi živé, pro klidnější dovolenou je vhodnější spíše září.

Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

Turisticky velmi atraktivní město, rozkládající se po obou březích řeky Vltavy. Největším lákadlem pro návštěvníky je novogotický zámek s cennými uměleckými a historickými sbírkami. Ve městě je dále možné navštívit zoologickou zahradu Ohrada, přepychové golfové hřiště, Knížecí dvůr a Alšovu Jihočeskou galerii. Necelé 2 kilometry od města se nachází druhý největší rybník České republiky Bezdrev, na němž se hojně provozují vodní sporty, například jachting.

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

Město ležící na řece Nežárce s historickým jádrem, vyhlášeným za městskou památkovou rezervaci. Je zde

možné navštívit mnoho památkových objektů: renesanční zámek, muzeum Jindřichohradecka s největším českým mechanickým betlémem (Krýzovy jesličky), kostel svaté Máří Magdaleny na Masarykově náměstí, židovský hřbitov, zámecký pivovar a další.

Český Krumlov

Český Krumlov

Památné historické město; středověké centrum je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pýchou města je přes 300 dochovaných barokních, gotických a renesančních budov, druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v ČR, unikátní barokní zámecké divadlo a v zámeckém parku divadlo s otáčivým hledištěm. Ve městě je možné dále navštívit Umělecké centrum Egona Schieleho, muzeum voskových fi gurín, muzeum loutek, muzeum historických motocyklů, muzeum útrpného práva, Muzeum marionet aj. Každoročně předposlední víkend v červnu se v Českém Krumlově pořádají tradiční středověké Slavnosti pětilisté růže s bohatým kulturním a zábavným programem: historické řemeslné trhy, šermířská vystoupení, rytířské turnaje, slavnostní ohňostroj, středověká hudba a velkolepý historický kostýmovaný průvod městem, v němž nechybí rytíři na koních a především slavné osobnosti, spjaté s dávnou historií města.

VOLNÝ ČAS A SPORT

VOLNÝ ČAS A SPORT

Bazény, tělocvičny, fi tness a wellness centra, jezdecký klub, rybolov, vodní sporty, turistické trasy a naučné stezky pro pěší i pro cyklisty, půjčovny jízdních kol – to vše najdete v Třeboni. Velmi populární jsou i projížďky na lodičkách po rybníku Svět.

INDIKACE

INDIKACE

V Třeboni se specializují na léčbu nemocí pohybového aparátu, zejména pak na:

 • bolestivé stavy páteře a kloubů
 • poúrazové a pooperační stavy
 • stavy po kloubních náhradách
 • artrózy
 • revmatická onemocnění
 • Bechtěrevova nemoc
 • dna a hyperurikemický syndrom
 • bolestivé stavy měkkých tkání

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY

Vedle základních léčebných procedur založených na kombinování slatinných koupelí a zábalů s ručními masážemi využívají lázně také široký okruh wellness procedur zaměřených na rekondici a rehabilitaci

 • slatinné koupele a zábaly – tradiční léčebné procedury využívající původní přírodní léčivý zdroj slatinu. V Třeboni se těží speciální prostá zemitá slatina s obsahem desinfekčních minerálů pyritu a markazitu.
 • vodoléčebné koupele – květinová, perličková, bylinná, citrusová, pivní dále pak podvodní masáže a vířivé lázně
 • masáže – klasická ruční masáž, refl exní masáž, exotické wellness masáže (lávové kameny, masáže vonnými oleji, antistresové masáže, anticelulitidní masáže)
 • relaxace – mechanické masáže Hydrojet, Sigoroll, viřivá lázeň Hydroxeur, vibrosauna, solárium, fitness centrum, plavecký bazén, vodní atrakce, sauna a pára, fl oating

Lázně Aurora

Lázně Aurora

Lázeňský komplex Aurora se nachází v klidném prostředí rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět, asi 1 km od historického centra Třeboně. Součástí komplexu jsou komplexu jsou kongresové prostory, nekuřácká restaurace Harmonie, bary, Wellnesscentrum Aqua viva zahrnující plavecký bazén s vodními atrakcemi, fi tness centrum, saunu, solárium či Bowling Bar. Významné ocenění obdržely Lázně Aurora v rámci Lázeňského festivalu 2011 v Karlových Varech. Byly vyhlášeny nejlepší lázeňskou společností pro rok 2011, město Třeboň potom nejlepším lázeňským místem.

Bertiny lázně

Bertiny lázně

Bertiny lázně Třeboň se nacházejí v historickém centru města Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové rezervace, obtékány klenotem jižních Čech, Zlatou stokou. Specializují se na léčbu pohybového aparátu.

Součástí komplexu jsou plavecký bazén s whirlpoolem, sauna a pára, Sport park zahrnující tenisovou halu, tenisové venkovní kurty, volejbal, squash, fi tness centrum, dále nekuřácká restaurace Adéla, pizza restaurant a bowling bar Top-Spin, Denní bar aj. Celková kapacita lázní činí 186 lůžek ve 102 pokojích.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

V třeboňských lázních se pro léčbu pohybového ústrojí využívá přírodní slatina z místních rašelinišť. Místa těžby rašeliny můžete vidět při projíždění cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně, např. Spálenou borkovnu.

TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKÁŘSKÉ DĚDICTVÍ

TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKÁŘSKÉ DĚDICTVÍ

První rybníky byly zakládány na Třeboňsku ve 2. polovině 14. století, jako nejstarší jsou uváděny Dvořiště a Bošilec. Zlatá éra rybníkářství přichází v 16. století spolu se jmény Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a Mikuláš Rutard z Malešova. Více než 500 rybníků a rybníčků tvoří na Třeboňsku 16 soustav, z nichž nejznámější jsou Nadějská a Chlumecká. Systém rybniční soustavy na Třeboňsku byl nominován jako Třeboňské rybníkářské dědictví do seznamu světového dědictví UNESCO.

CHKO a BR Třeboňsko

CHKO a BR Třeboňsko

Území Třeboňska bylo pro své přírodovědné a krajinářské hodnoty zařazeno v roce 1977 mezi biosférické rezervace UNESCO a o dva roky později vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Přes dlouhodobou kultivaci krajiny člověkem se zde díky důmyslným krajinářským a vodohospodářským úpravám zachovala mimořádně cenná mozaika rybníků, lesů, podmáčených luk, rašelinišť a lidských sídel.

Nejcennější části Třeboňska jsou chráněny v 35 přírodních rezervacích a památkách. Na Třeboňsku je vyhlášeno 16 evropsky významných lokalit v rámci územní sítě Natura 2000 a rovněž i Ptačí oblast Třeboňsko.

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klášter

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klášter

Kostel, nyní farní, původně součást augustiniánského kláštera, je postaven v gotickém stylu s dvoulodní dispozicí. V jeho hlavní lodi je k vidění světoznámá gotická Třeboňská madona z doby kolem roku 1450. Křížová chodba, která přiléhá k severní straně kostela, se uchovala s téměř neporušenými freskami a rajskou zahradou se studnou.

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Hrobka Schwarzenberků je jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších památkových staveb, které můžete v jižních Čechách navštívit. Nachází se v parku při jihovýchodní straně rybníka Svět. Schwarzenberská hrobka byla postavena v druhé polovině 19. století

v novogotickém stylu. Kaple je v letních měsících využívána k pořádání koncertů.

Třeboňský pivovar

Třeboňský pivovar

Třeboňský pivovar byl založen již v roce 1379 a patří k nejstarším pivovarům na světě. Návštěvníkům města nabízí pivovar prohlídky historického objektu spojené s ochutnávku zlatavého moku.

Třeboňský zámek

Třeboňský zámek

Objekt je jedním z největších zámeckých komplexů v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo významného českého rodu Rožmberků. Další mocný rod Schwarzenberků obohatil zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Zámek je obklopen nádherným parkem s hradbami, jeho velkou část zaujímá depozitář Státního oblastního archivu. Za datum vzniku archivu je považován rok 1602, kdy byl založen nový rožmberský rodový archiv, když Petr Vok z Rožmberka přesunul rodové sídlo z Českého Krumlova do Třeboně. Velkou zásluhu na vybudování archivu měl významný historik a archivář Václav Březan.

Vstupní brány

Vstupní brány

Vstup do města je střežen několika mohutnými bránami: na západním okraji stojí Budějovická brána, vystavěná v letech 1605–1611 podle návrhu Dominika Comety a Jana Lukana; na východě náměstí je Hradecká brána z let 1525–1527; ve tvaru gotického lomeného oblouku je Novohradská brána z 16. století; a čtveřici uzavírá Svinenská brána s obloučkovými štíty a sgrafi tovou výzdobou severního průčelí.

Náměstí a blízké okolí

Náměstí a blízké okolí

Náměstí obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty je přirozeným centrem celé městské památkové rezervace. Nejcennějším domem na náměstí je dům U Bílého koníčka z roku 1544. Dalším zajímavým objektem je stará radnice, z jejíž 31 m vysoké věže je neopakovatelný výhled do okolní krajiny. Uprostřed náměstí stojí renesanční kamenná kašna a barokní mariánský sloup.

Co nového připravujeme?