slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Karviná

Tradiční městské akce:

Tradiční městské akce:

 • Velikonoční jarmark, březen/duben – ukázky starých zvyků, dobový jarmark, hudební vystoupení.
 • Dětský den, červen – atrakce a program pro děti a rodiny.
 • Dny Karviné / Festival Karviná, červen – bohatý kulturní program k oslavám města, probíhá na několika místech ve městě, včetně stánkového prodeje.
 • Karvinské hudební léto, červenec až srpen – letní víkendové promenádní koncerty.
 • Karviná cup, srpen – mezinárodní turnaj házené včetně doprovodného kulturního programu.
 • Dny evropského kulturního dědictví, září – zpřístupnění různých památek a památkových objektů veřejnosti.
 • Hornické slavnosti, září – tradiční masová akce pořádaná ve spolupráci s hornickými společnostmi, kulturní program a stánkový prodej.
 • Barevný podzim, září – zábavně naučná akce v rámci světového dne zvířat.
 • Lázeňské vinobraní, září – tradiční akce lázní spojená s ukončením letní sezony, tzv. zavírání pramenů.
 • Vánoční strom a jarmark, prosinec – kulturní program s vánoční tématikou a stánkový prodej s vánočním sortimentem.

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Město Karviná disponuje bohatým zázemím sportovišť: plavecký bazén, tenisové a squashové kurty, sportovní víceúčelová hřiště a tělocvičny, kluziště aj. Karvinské lázně nabízejí pro veřejnost mnoho zajímavých relaxačních a wellness pobytů.

Podmořský svět Ostrava

Podmořský svět Ostrava

Obří akvárium nedaleko městského centra Ostravy, které v letech 1999 až 2000 založil vášnivý sběratel ryb, Oleg Cedivoda. Toto království mořských živočichů a rostlin je nejstarší soukromou veřejně přístupnou sbírkou svého druhu v České republice.

Těrlická přehrada

Těrlická přehrada

Vodní nádrž, v jejímž okolí je řada sportovních a rekreačních zařízení. Nachází se zde několik veřejných pláží. Největší atrakcí je vlek na vodní lyžování. V sezoně se na přehradě konají soutěže mezinárodního charakteru ve vodním lyžování a sportovním potápění. Vzhledem k svému zázemí a hojnosti ryb skýtá přehrada velmi vhodné podmínky k rybolovu. Přehradní jezero zaujímá plochu 277 ha, přehrada je dlouhá 6,5 km a široká 1,5 km. V okolí nádrže se místy nacházejí bludné balvany jako pozůstatky zalednění v čtvrtohorách.

Archeopark Chotěbuz

Archeopark Chotěbuz

Národní kulturní památka. Archeopark se postupně buduje v místě, kde od poloviny 8. do 11. století stávalo opevněné slovanské hradiště, v němž žili naši předkové. Vzhledem k zajímavým nálezům z dob původního osídlení patří lokalita k významným archeologickým místům, kde stále ještě probíhá archeologický průzkum. Budovaný archeopark je jedinečnou replikou hradiště, kdy byly při stavbě použity výhradně dobové materiály a postupy. V současné době je dokončena vstupní brána archeoparku s věží a mostem, čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli a tři obytné objekty. Výstavba bude pokračovat až do roku 2012. Již nyní zde může návštěvník získat představu o každodenním životě našich předků v minulosti. Zvláště oblíbené jsou doprovodné akce, při kterých jsou živě předváděny ukázky ze života starých Slovanů.

INDIKACE

INDIKACE

Karvinské lázně se zaměřují především na léčbu nemocí pohybového aparátu, ve které patří ke špičce v České republice. Příklad indikací:

 • nemoci pohybového ústrojí – Bechtěrevova choroba, artopatie, artrózy, bolestivé syndromy šlach, gonartroza, koxartroza, metabolická onemocnění s postižením kloubů, osteoporóza, předoperační příprava totální endoprotézou, skoliozy, poúrazové a pooperační stavy
 • nemoci nervového ústrojí – dětská mozková obrna, hemiparézy a paraparézy, chabé obrny, kořenové syndromy, nervosvalová onemocnění, Parkinsonova choroba, polyneuropatie, roztroušená skleróza, stavy po poraněních a operacích nerstva, zánětlivé nemoci centrálního nervstva
 • nemoci oběhového ústrojí – funkční poruchy perif. cév, hypertenzní a ischemické srdeční choroby, onemocnění tepen končetin, srdeční vady, stavy po trombózách, léčebně edukační pobyt
 • nemoci kožní – stavy po popáleninách

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

 • procedury na bázi přírodního léčebného zdroje – jodová koupel v přírodní jodobromové solance, koupel v bazénu se solankou, jodové zapařovací Priessnitzovy obklady, hypertermní jodové zábaly v dohřívané vaně, inhalace hypotonickou a hypertonickou solankou
 • vodoléčeba – perličková koupel, aromatické perličkové a Kneippovy koupele obohacené přírodním jódem, podvodní masáž, skotské střiky, vířivá koupel, šlapací koupel
 • uhličitá terapie – vodní uhličitá koupel, plynová suchá uhličitá koupel, plynové injekce
 • léčebná rehabilitace – individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, funkční rehabilitační diagnostika, trakční léčba, severská chůze nordic walking, jóga, senzomotorická rehabilitace na míčích, rehabilitační plavání
 • rehabilitace chůze a sebeobsluhy – vertikalizace, paraple, antispastická kinesioterapie, rehabilitační chodník (škola chůze), ergoterapie
 • elektroléčba – galvanoterapie, ultrazvuk, interferenční a diadynamické proudy, impulzoterapie, magnetoterapie
 • termoterapie – rašelinové zábaly, parafi noterapie, parafango, suché horké obklady, Priessnitzovy zábaly, kryoterapie, finská a parní sauna, infrasauna
 • fototerapie – solárium, turbosolárium, solux, laseroterapie, biotronová lampa
 • masáže – reflexní, klasické, thajské, aromaterapeutické
 • ostatní procedury – lymfodrenáže, akupunktura, aerosolová inhalace, speciální logopedie, nutriční terapie, baňkování, oxygenoterapie

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

V Karviné jsou pro lázeňskou léčbu zřízena 2 léčebná zařízení: Léčebna Darkov v Karviné- -Lázních Darkov a Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Pro léčbu v karvinských lázních se používá darkovská přírodní jodová minerální voda, tzv. jodobromová solanka. Jedná se o pozůstatek třetihorní mořské vody s vysokou koncentrací solí, která je vyšší než průměrná salinita moří. Na solance je unikátní zejména obrovská koncentrace jódu. Mořská voda obsahuje asi 0,06 mg/litr, solanka obsahuje 20 až 50 mg jódu na litr vody – více než 600 až 700 násobek koncentrace.

Zámek Fryštát – jedinečná památka v regionu

Zámek Fryštát – jedinečná památka v regionu

Kulturní památka ve vlastnictví statutárního města Karviné – empírová stavba z konce 18. století; kde se dochovaly zbytky původních gotických prvků a hodnotné nástropní malby. Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci byl zámek roku 1997 otevřen pro veřejnost. Zájem o návštěvu tohoto karvinského skvostu rok od roku stále stoupá. Návštěvníkům jsou v rámci tří prohlídkových okruhů pravidelně pro každou sezonu připravovány novinky a různá zpestření klasických návštěv historických interiérů, například tradiční jízdy kočárem. Nachází se zde rovněž stálá expozice ze sbírky Národní galerie Praha.

Jezero Loděnice

Jezero Loděnice

Areál Loděnice, který se nachází při slepém rameni řeky Olše v jižní části zámeckého parku (park Boženy Němcové), je po čerstvé rekonstrukci. Nový příměstský rekreační areál s občerstvením a řadou možností rekreačně- sportovního vyžití byl slavnostně otevřen v létě 2011 a následován 10 slavnostními promenádními koncerty. Postupně dojde i ke komplexnímu vyčištění nádrže a budou se zde opět provozovat tradiční projížďky v lodičkách.

Muzeum Těšínska

Muzeum Těšínska

Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné se nachází v západní části Masarykova náměstí. Pořádají se zde tematicky proměnné výstavy dokumentující historické události zdejšího regionu i celé Moravy a Čech. Muzeum Těšínska, které má sídlo v Českém Těšíně, bylo založeno r. 1948. Navazuje na bohaté muzejní tradice nerozděleného Těšína, kde bylo otevřeno nejstarší muzeum v historických zemích České koruny.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže

Farní kostel Povýšení sv. Kříže je nejstarším svědkem mnohotvárné historie dnešního města. Předpokládá se, že byl postaven v období založení Fryštátu (kdysi samostatné město, nyní městská část Karviné) na přelomu 13. a 14. století. Přes různé stavební úpravy si kostel zvnějšku zachoval gotický ráz. V interiéru zaujmou krásné varhany a pozoruhodný obraz Zázračná Panna Maria Fryštátská, kterému věřící přisuzovali mnoho zázračných uzdravení. Mistrovským dílem jsou dřevěné plastiky sv. Petra a Pavla sochaře Bernarda Kutzera. Nedávno zde byly objeveny vzácné fresky z 15. století, které přispějí ke zvýšení atraktivity tohoto památkového objektu. K zvonu zdejšího kostela se váže také jedna karvinská pověst „Legenda o čarovném zvonu“.

Vodárenská věž

Vodárenská věž

Výrazná technická památka Karviné. Věž byla postavena jako konstruktivistická stavba zřejmě roku 1928. Její výška činí 39,4 m. Průměr kruhového objektu je 11,4 m. Stavba má šest podlaží a nad posledním podlažím je umístěn vodojem, který již neslouží svému účelu. Uvnitř věže je dochována část původního technického zařízení. V současné době zde probíhá realizace ubytovacího zařízení vyššího standardu.

Městská památková zóna

Městská památková zóna

(historické jádro města) Patří sem Masarykovo náměstí: zámek Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže, radnice s renesanční věží, historizující kašna, řady měšťanských domů lemujících náměstí a přilehlé ulice; dále park Boženy Němcové (zámecký park) – přírodně krajinářský park o rozloze 36 ha s dětským koutkem ve stylu slovanského hradiště, zookoutkem s výběhem pro daňky; rekreační areál Loděnice a lázeňský areál s lázeňský parkem a komplexem budov a vil léčebny Darkov Lázní Darkov.

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI MĚSTA KARVINÉ

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI MĚSTA KARVINÉ

Na území Karviné se dochovalo mnoho významných umělecko-historických památek, soustředěných převážně v městské památkové zóně. Svojí architektonickou krásou připomínají bohatou minulost i společenský a kulturní význam města:

Co nového připravujeme?