slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Skalka

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Zahájení lázeňské sezóny, květen, Skalka – svěcení pramenů, hudební vystoupení, národopisný soubor…
 • Jízda pravidelnosti historických vozidel z lázní do lázní, srpen, Skalka – akce se vždy účastní přes 100 historických vozidel.
 • Velikonoce v lidových řemeslech, duben, Prostějov – tradiční setkání mistrů lidových řemesel.
 • Wolkerův Prostějov, červen – celostátní festival poezie.
 • Prostějovské léto, červen až září – hudební, kreativní, divadelní a sportovní aktivity.
 • Prostějovské hanácké slavnosti, září – tradiční folklorní festival národopisných souborů hanáckého regionu, konaný u příležitosti tradičních prostějovských hodů, s bohatým řemeslnickým jarmarkem a doprovodným programem.
 • Prostějovská zima (listopad až prosinec) – akce Hrátky s čerty; rozsvícení vánočního stromu, hudební, divadelní a kreativní aktivity.
 • Vánoční jarmark, prosinec, Prostějov.

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Pro relaxaci je možné v lázních Skalka navštívit saunu, solárium, absolvovat relaxační koupele či masáže. Sportovně založení hosté mají k dispozici tenisový kurt, hřiště na minigolf, pétangue a travnaté fotbalové hřiště. Novinkou je fitness pod širým nebem pro všechny generace – 5 venkovních rehabilitačně posilovacích strojů.

Propast Macocha

Propast Macocha

S hloubkou 138,5 metrů největší propast svého druhu v celé střední Evropě. Nachází se v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a je součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice, Amatérská jeskyně. Macochu si lze prohlédnout v rámci placené prohlídky jeskynního systému Punkevní jeskyně a ze dvou vyhlídkových můstků. Na dně propasti Macocha se nacházejí dvě krasová jezírka a dokonce zde jako na jediném místě v ČR roste vzácná kruhatka Ma hiolova moravská.

Moravský kras

Moravský kras

Chráněná krajinná oblast a zároveň největší a nejlépe vyvinutá krasová oblast s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. V Moravském krase se nachází mnoho veřejně přístupných jeskyní a přírodních zajímavostí, např.: Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka, Punkevní jeskyně, Kateřínská jeskyně, Vývěry Punkvy, jeskyně Pekárna, propast Macocha aj.

Žebračka

Žebračka

Národní přírodní rezervace (vyhlášena roku 1949), nacházející se na pravém břehu řeky Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova. Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům lesů), vázaný na reliéf a geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Hvězdárna Přerov

Hvězdárna Přerov

Hvězdárna postavená v letech 1960 až 1970 na kopci u Přerova. Veřejnosti byla zpřístupněna 9. května 1970 veřejným pozorováním přechodu planety Merkur přes sluneční kotouč. Hvězdárna má přednáškový sál pro 45 osob, malou dílnu, fotokomoru, knihovnu a nocležnu pro 6 osob a je vybavena dvěma vidlicovými montážemi s dalekohledy. Hvězdárna pravidelně pořádá pozorování a přednášky pro veřejnost.

Židovské muzem Tovačov

Židovské muzem Tovačov

Stálá expozice židovské komunity v Tovačově: obřadní síň židovského hřbitova (historie Židů ve světě, českých zemích i Tovačově), obřadní kaple z r. 1889 postavená podle návrhu architekta M. Fleischera v novorenesančním stylu, nejstarší židovské náhrobky z počátku 17. století, zámek s expozicí Tovačovská judaica (náboženství, zvyky, tradice a kuchyně Židů).

INDIKACE

INDIKACE

Lázně Skalka se specializují na léčbu chorob pohybového aparátu a nemocí revmatického charakteru, zejména pak:

 • artrózy
 • revma
 • bolesti v zádech aj.

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Lázně Skalka nabízejí rehabilitační léčebné procedury, zaměřené především na vodoléčbu a masáže.

 • koupele – bylinné a perličkové
 • pitné kúry – vnitřní užívání léčivých minerálních pramenů
 • masáže – ruční, podvodní, lávovými kameny, bodová vířivá masáž, aromaterapeutická holistická masáž, magnetoterapie, reflexní masáž plosek nohou, masáž konopným bio olejem, manuální lymfatická masáž (masáže hýždí, hrudníku, horních a dolních končetin, obličeje a hlavy)

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Veškeré léčebné procedury, ubytování a stravování hostů, probíhá v hlavní lázeňské budově.

Julinka

Julinka

Přirozený přírodní vývěr; působí močopudně a je vhodný při zánětlivých stavech ledvin, některých funkčních poruchách ledvin, při tvorbě močového písku a kaménků a také při cukrovce.

Jan

Jan

Přirozený přírodní vývěr; pomáhá při léčbě vysokého krevního tlaku a při zánětlivých onemocnění průdušek.

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj

Vrtaný pramen; přináší užitek při zánětlivém onemocnění tlustého střeva a příznivě působí na funkci jater (zejména při začínající cirhóze).

Svatopluk

Svatopluk

Vrtaný pramen; pomáhá při překyselení a onemocnění žaludku a vředové chorobě žaludku a dvanácterníku.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Pro lázeňskou léčbu v lázních Skalka se používají místní léčivé minerální prameny s obsahem sylvínu. Chemické složení zdejších alkalicko-sirnatých vod je zcela unikátní – obsažený sylvín nemohou nabídnout žádné české lázně, nachází se až v Rakousku a Itálii. Lázně Skalka využívají 4 prameny:

Kroměříž

Kroměříž

Historické město s mnoha pamětihodnostmi: Velké náměstí s podloubím, kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple svatého Kříže, Mlýnská brána, biskupská mincovna, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska a arcibiskupský zámek, který je společně s Květnou a Podzámeckou zahradou od roku 1998 zapsán na listině světového kulturního dědictví UNESCO.

Záhlinické rybníky

Záhlinické rybníky

Přírodní park severozápadně od Tlumačova. Oblast je významným hnízdištěm vodních a tažných ptáků (bylo zde zjištěno více než 270 druhů), žijí zde i chráněné druhy savců, především netopýrů. V části lesa Zámeček je bažantnice, kde lze spatřit nádherné bažanty královské. Součástí přírodního parku je chráněné území Filena na Novém rybníce s přilehlým lužním lesem a podmáčenými loukami, na kterých se vyskytují vzácné druhy hmyzu.

Zoopark Vyškov

Zoopark Vyškov

Menší zoologická zahrada, zaměřená na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa. V současné době se zde chová 560 zvířat ve 119 druzích nebo plemenech. Posláním zooparku je ukázat dětem některé přírodní procesy, které jim jsou v dnešní přetechnizované době často utajeny, například, že obyčejné vajíčko není vytvořeno uměle někde ve fabrice, ale že je „zařídí“ sama příroda v těle slepice.

Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov

Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov

Muzeum provozované Nadací letecké historické společnosti Vyškov. K vidění je rozsáhlá expozice letecké techniky, vrtulníků, kanónů, zbraní. Nechybí ani unikátní exponáty z vykopaných letounů sestřelených za druhé světové války a pozemní vojenská technika. Některé vystavené typy letounů jsou doposud používány Armádou ČR a představují naši současnou vojenskou techniku. Sbírka je zařazena v registru leteckých muzeí „Aircraft Museum and Collections of the World“ a je vedena jako duplicitní letecké muzeum AČR.

Zámek Chropyně

Zámek Chropyně

Dvoupatrový zámek postavený v roce 1615 na místě někdejší tvrze. Střecha věže ve tvaru osmibokého jehlanu pochází z roku 1892, kdy po požáru nahradila původní zastřešení.

Rozhledna Štátula

Rozhledna Štátula

Dřevěná vyhlídková věž, nacházející se na okraji Vitčického lesa, jižně od obce Vitčice. Rozhledna byla otevřena v roce 2001, dosahuje výšky 8 metrů a je z ní krásný výhled na oblast Drahanské vrchoviny, na Chřiby a Vyškovsko. Nedaleko rozhledny vede značená trasa lokální cyklostezky.

Kopaniny

Kopaniny

Nevelká přírodní památka, nacházející se u Ondratického potoka, poblíž obce Ondratice. Důvodem ochrany je lesík s loukou a mezemi se zachovalou a významnou květenou a na ni vázaných živočichů. U prameniště se vyskytují obojživelníci, na louce roste vzácný hořeček brvitý.

Pod Obrovou nohou

Pod Obrovou nohou

Zajímavá přírodní památka západně od Brodku u Přerova. Důvodem ochrany je pestrá mozaika luk, pastvin a lesíků.

Co nového připravujeme?