slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Lázně Kynžvart

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

K nejvydařenějším a nejnavštěvovanějším akcím v Lázních Kynžvartu každoročně patří Oslava dětského dne, která je zároveň spojena se zahájením lázeňské sezony a svěcením minerálních pramenů. Na programu nechybí soutěže pro děti, ale i rodiče, hudební, šermířská a spousta dalších vystoupení. V červenci se pravidelně koná tradiční Pouť sv. Markéty s bohatým kulturním programem a na konci prázdnin Výstup na hrad spojený s pohádkovým lesem. V blízkých Mariánských Lázních je celoročně připraveno pro návštěvníky velké množství kulturních a společenských akcí:

 • květen – Zahájení lázeňské sezony, Festival porozumění
 • červen – Kinematograf bratří Čadíků (festival českých filmů)
 • červenec – Mariánskolázeňská nokturna, Kapsa plná pohádek, Jazzové lázně
 • srpen – Mariánskolázeňské kulturní léto, Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina, Goethův týden
 • září – Mariánský podzim (folklorní festival)
 • prosinec – vánoční trhy

Rozhledna Bohušův vrch

Rozhledna Bohušův vrch

Vysoká kamenná vyhlídková věž, nacházející se u obce Planá na Bohušově vrchu. Nabízí se z ní velmi pěkný výhled na vrchy Lesný a Lysina, Podhorní vrch, na hrad Přimdu, Český les a Dyleň s věží.

Muzeum Bečov nad Teplou

Muzeum Bečov nad Teplou

Expozice historických motocyklů, jízdních kol, historie nožířství a českých hraček (dokumentace vývoje od lidových tradic až po současné výrobce).

Dančí obora

Dančí obora

Chovná obora nacházející se v blízkosti hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. Návštěvník zde může zblízka pozorovat srnčí a dančí zvěř.

Městské muzeum Mariánské Lázně

Městské muzeum Mariánské Lázně

Muzeum umístěné v nejstarším domě lázeňského centra, postaveném v roce 1818. V domě byl hostem i Johann Wolfgang Goethe při jednom ze svých pobytů v Mariánských Lázních. Muzejní expozice je zaměřena především na reálie místního regionu s důrazem na využití lázeňských pramenů.

Památník F. Chopina

Památník F. Chopina

Památník Fryderyka Chopina umístěný ve II. patře domu Chopin v Mariánských Lázních. První část expozice je zaměřena na informace o životě F. Chopina (1810 až 1849), jeho pobyt v Čechách a rodinu Wodzinských. Druhá část výstavy osvětluje činnost Společnosti Fryderyka Chopina. V hudební síni je výstava grafi k a bibliofi lských tisků předních českých grafi ků. Prohlídku dokresluje reprodukovaná hudba F. Chopina.

Zpívající fontána

Zpívající fontána

Fontána, nacházející se na prostranství před hlavní kolonádou v Mariánských Lázních. V pravidelných intervalech a za doprovodu slavných skladeb klasické hudby se odehrává velká vodní podívaná. Nejhezčí zážitek ze zpívající fontány je za tmy, kdy celkový dojem zvýrazňují světelné efekty.

Cheb

Cheb

Historické město, rozkládající se asi 19 km jihovýchodně od Lázní Kynžvart. Centrum Chebu je mimořádně dobře zachované, včetně půdorysu, náměstí a zbytků hradeb a je vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci.

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

V Lázních Kynžvartu a okolí se nabízí mnoho možností pro sportovní, relaxační a wellness aktivity:

 • krytý bazén (čištěn a desinfikován ozonizační technologií, tedy bezchlorovou úpravou bazénové vody)
 • sauna
 • fitness centrum
 • cyklostezky a turistické trasy
 • lyžařské běžecké tratě
 • sjezdovky
 • golfové hřiště.

INDIKACE

INDIKACE

Příklady indikace stavů vhodných k lázeňské léčbě v Léčebných lázních Lázně Kynžvart:

 • onemocnění dýchacích cest
 • sinobronchiální syndrom
 • kožní onemocnění
 • onemocnění ledvin a močových cest
 • obezita
 • imunodefi cience
 • vadné držení těla
 • ochablé svalstvo (u dětí s nemocemi dýchacích cest a recidivujícími insekty).

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Cílem léčebných procedur je za pomoci působení přírodních léčivých zdrojů „přeladit“ organizmus dítěte a tím zvýšit jeho obranyschopnost a celkově zlepšit zdravotní stav.

 • inhalace
 • minerální a suché uhličité koupele
 • přísadové a střídavé nožní koupele
 • Hauffeho a Hubbardova koupel
 • skotské střiky
 • rašelinové zábaly
 • krátkovlnná diatermie
 • magnetoterapie
 • klasické masáže
 • vibrační a reflexní masáže
 • muzikoterapie
 • skupinová cvičení
 • cvičení v bazénu
 • míčková facilitace

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Léčebné lázně Lázně Kynžvart disponují šesti lázeňskými domy s celkovou ubytovací kapacitou 355 osob

Nabízíme nejen dlouhodobé léčebné pobyty ,ale rádi Vám dopřejeme relaxaci a odpočinek v našem areálu, kde naleznete vše od sportovních, kulturních, relaxačních  činností jak

 pro Vás i pro děti, o které se rádi během wellness procedur postaráme. Odměňte sami sebe a investujte do svého zdraví.

 Více informací a individuální nabídky na webových stránkách společnosti Léčebné lázně Lázně Kynžvart /pobytové balíčky,aktuality, školy v přírodě či nabídky pro sportovní oddíly/. 

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Zdejší příznivé klimatické podmínky byly v únoru roku 2010 rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR zařazeny mezi přírodní léčivé zdroje. To znamená, že zdejší klimatické podmínky jsou na základě odborných měření a posudků shledány vhodné pro klimatickou léčbu a jsou čtvrtým místem v ČR, kde jsou místní klimatické podmínky ofi ciálně vyhlášeny jako příznivé k léčení. V současné době se zde také jímají čtyři léčivé minerální prameny:

 • pramen Richard – čirá minerální voda (přírodní kyselka) příjemně osvěžující chuti; vývěr je zachycen 9,3 m hlubokou studnou a je směrován do pitného pavilónku
 • prameny Helena a Viktor – přírodní prosté železnaté kyselky se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité; oba prameny vyúsťují v pitném pavilónku
 • pramen Marie – jímání je provedeno pouze do studny na pozemku pod LD Šárka.

Boršengrýn

Boršengrýn

Zřícenina bývalého hradu u Lázní Kynžvart, skládající se ze dvou částí – samostatně stojícího hradního vrchu a asfaltovou silnicí odděleného předhradí. Hrad byl založen v místech původní tvrze Amonsgryn.

Naučná stezka Kynžvartské kyselky

Naučná stezka Kynžvartské kyselky

Přibližně 2 km dlouhá naučná stezka u města Lázně Kynžvart, jež návštěvníky zavede ke čtyřem vyvěrajícím kyselkám: Jezevčí, Kančí, Liščí I. a Liščí II. Cesty k pramenům jsou zpevněny dřevěnými chodníčky.

Holina

Holina

Přírodní rezervace, nacházející se přibližně 4 km severozápadně od Mariánských Lázní, na jižním svahu Slavkovského lesa v nadmořské výšce 640 až 730 metrů. Důvodem ochrany je zachovalý les, odpovídající původní druhové skladbě Slavkovského lesa. Mezi stromy převládá buk lesní, méně početný je smrk ztepilý, jilm horský, javory a jedle bělokorá. V bylinném patře se vyskytují některé vzácné druhy, např. kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná, kruštík širolistý a další.

Dlouhá stoka

Dlouhá stoka

Vodní kanál z roku 1536 o celkové délce 24,2 km, protínající velkou část Slavkovského lesa. Jeho účelem bylo plavení dřeva a zásobovat vodou cínové doly v okolí Horního Slavkova a Krásna, kde ve své době ležela jedna z nejbohatších ložisek cínu v Evropě. Významná technická památka.

Boheminium

Boheminium

Naučně poznávací park v Mariánských Lázních s věrnými replikami více než 40 významných stavebních a technických památek České republiky. Veškeré vystavené modely jsou vyhotoveny v měřítku 1:25 – model je 25x menší než originální předloha. K vidění jsou např. modely hradů a zámků, jako jsou Karlštejn, Červená Lhota, Kokořín, dále také lázeňské kolonády, kamenný most z Písku, rotunda sv. Jiří z hory Říp, minaret z Lednice a další. Vystaveny jsou také letecké modely a modely vláčků.

Přírodní rezervace Smraďoch

Přírodní rezervace Smraďoch

Lesní rašeliniště mezi Lázněmi Kynžvart a Mariánskými Lázněmi, ležící v oblasti tektonického zlomu, díky kterému zde dochází k výronům plynů oxidu uhličitého a značně zapáchajícího sirovodíku. V území vznikají drobné bahenní sopky (mofety) a jezírka.

Kladské rašeliny

Kladské rašeliny

Národní přírodní rezervace s typickými vrchovišti s porosty borovice blatky a borovice rašelinné, rozprostírající se u osady Kladská u Lázních Kynžvart. V části kolem Kladského rybníka prochází naučná stezka.

Kynžvartský kámen

Kynžvartský kámen

Přibližně šest metrů vysoký osamělý žulový balvan homolového tvaru s dobře vyvinutými krasovými prvky (pseudoškrapy), ležící 2 km jižně od Lázní Kynžvart. Přírodní památka.

Co nového připravujeme?