slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Velichovky

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Pobyt v Lázních Velichovky lze spojit s návštěvou mnoha tradičních akcí, pravidelně se konajících v 15 km vzdáleném Hradci Králové: 

 • Majáles, duben – studentský festival  
 • Gastro Hradec, duben – mistrovství republiky kuchařů a cukrářů a přehlídka kuchařského a cukrářského umění 
 • Divadlo evropských regionů, červen – vyvrcholení divadelní sezóny 
 • Rock for People, červenec – jeden z největších hudebních festivalů v ČR 
 • Hip Hop Kemp, srpen – jediný třídenní hip-hopový festival v ČR 
 • Hudební fórum, září – festival moderní vážné hudby

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Lázeňští hosté mohou využít fi tness centrum, tenisové kurty, squash, bowling nebo golf. Volný čas lze také strávit cvičením aqua aerobicu, jógy, masážemi, relaxačními koupelemi nebo jízdou na koni v nedaleké jízdárně. Po okolí je možné podnikat cyklistické a turistické výlety.

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem

Město 13 km východně od Hradce Králové s mnoha památkovými objekty: morový sloup Panny Marie, socha Nejsvětější Trojice, starobylá kašna s vodotryskem z roku 1675 (původně stála na Václavském náměstí v Praze) a barokní kostel svatého Ondřeje. Třebechovice celosvětově prosluly unikátním řezbářským dílem, Proboštovým betlémem. Josef Probošt, Josef Kapucián a Josef Friml na něm pracovali celých 40 let.

Hradec Králové

Hradec Králové

Statutární město východních Čech a metropole Královéhradeckého kraje, ležící na soutoku Labe s Orlicí. Historické centrum města skrývá jedinečné panorama, kde se na malé ploše Velkého náměstí setkávají hned tři stavební slohy: gotická katedrála svatého Ducha, renesanční zvonice zvaná Bílá věž a barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Muzeum Boženy Němcové

Muzeum Boženy Němcové

Nejstarší české literární muzeum, věnované životu a dílu spisovatelky Boženy Němcové. Nachází se v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice: život Boženy Němcové v maloskalickém muzejním areálu, Barunčina škola s ukázkou školní třídy z 19. století a spravovaná stezka, která vede okolo všech muzejních expozic, a následně po tzv. bažantnici do Ratibořic, kde Božena Němcová vyrůstala a kde jsou památky známé z díla Babička.

Muzeum Památník bitvy u Chlumu

Muzeum Památník bitvy u Chlumu

Expozice prusko-rakouské války 1866 a bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. Do budoucna se plánuje zřízení audiovizuálního a informačního centra.

Naučná stezka Svíb

Naučná stezka Svíb

Naučná stezka lesem Svíb s 20 zastaveními. Začíná v obci Čistěves a dále vede přes les Svíb, Alejí mrtvých do Máslojed (vojenský hřbitov) a zpět kolem Svíbu do Čistěvsi.

Naučná stezka Chlum

Naučná stezka Chlum

Naučná stezka po centrálním bojišti Chlum s 20 zastaveními, vedoucí od muzea přes pomník tzv. baterie mrtvých, kolem vyhlídkové věže do obce Lípa. Dále přes mauzoleum a kostnici pokračuje do Chlumu (Pruský hřbitov, kostel), odtamtud směřuje do Rozběřic a zpět Úvozem mrtvých do Chlumu.

INDIKACE

INDIKACE

Lázně Velichovky se specializují především na rehabilitaci pacientů s onemocněním pohybového ústrojí, pacientů po úrazech, před a po operacích kostí a kloubů, včetně kloubních náhrad. Léčba je zajištěna ve spolupráci s předními odborníky ortopedické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Bulovka a dalších nemocnic.

Příklad indikací:

 • revmatoidní artritida
 • Bechtěrovova choroba
 • metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.)
 • osteoporóza
 • bolestivé stavy šlach, úponů, burz, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji
 • koxartróza a gonartróza v soustavném léčení
 • vertebrogenní syndrom
 • stavy po úrazech pohybového ústrojí, po ortopedických operacích včetně stavu po operacích meziobratlových plotének a páteře
 • předoperační příprava před plánovanou kloubní náhradou

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Pro léčbu v Lázních Velichovky se používá celá řada procedur:

 • přísadové, solfatanové a radonové koupele
 • vřídelní a uhličité koupele
 • koupel se solí z Růžového jezera a s vůní pomeranče
 • střídavé nožní koupele
 • slatinné koupele (částečná, celková)
 • zřídelní plynové koupele
 • individuální a skupinová léčebná tělesná výchova ve vodě i na souši
 • léčebná tělesná výchova na přístrojích
 • severská chůze nordic walking
 • léčebné lymfodrenáže
 • infrasauna
 • elektroléčba
 • skotský střik
 • aerosolové inhalace
 • oxygenoterapie
 • magnetoterapie
 • klimatoterapie
 • fototerapie
 • ergoterapie
 • plynové injekce
 • masáže (klasická, thajská, medová, čokoládová…)
 • medové a slatinné zábaly

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Lázeňská léčba, ubytování a stravování probíhá v několika objektech:

 • Masarykův dům
 • vily Čechie, Zátiší, Morava, Slovenka, Domov, Zimní lázně
 • administrativní budova
 • lázeňská jídelna

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Pro léčbu v Lázních Velichovky se již více než 100 let používá mimořádně kvalitní slatina z místního zdroje.

KOZAMBERK

KOZAMBERK

Terénní pozůstatky po hrádku na Zámeckém vrchu západně od Velichovek. Byl založen ve 14. století, roku 1441 dobyt a následně zanikl. Dochovaly se pouze reliéfní zbytky zástavby a opevnění (příkop, val).

VRAŽBA

VRAŽBA

Zaniklý nevelký hrad u obce Velichovky, pravděpodobně založený v 2. polovině 13. století. Byl zničen rozsáhlým požárem a jeho nástupcem se stal sousední hrad Rotemberk. Dodnes se dochoval pouze val a příkop.

ROTEMBERK

ROTEMBERK

Zaniklý hrad u obec Velichovky, založený v 2. polovině 13. století. Prvním známým majitelem se stal roku 1370 Ješek z Neznášova. Roku 1494 hrad držel Bavor z Hustířan a za jeho potomků byl opuštěn. V roce 1542 je hrad udáván jako pustý.

VŘEŠŤOVSKÁ BAŽANTNICE

VŘEŠŤOVSKÁ BAŽANTNICE

Přírodní rezervace západně od obce Velichovky, poblíž Velkovřešťovského rybníka. Důvodem ochrany je část lužního lesa s vysokou hladinou spodní vody v povodí říčky Trotiny. Území je významné z hlediska botanického, lesnického a zoologického, jako druhově bohaté stanoviště s faunou a fl orou typickou pro dané, dnes již mizející prostředí.

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM KUKS

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM KUKS

Jedinečné a největší muzeum lékáren, lékárenství a farmacie v Evropě, umístěné ve špitálu Kuks. Historická sbírka obsahuje nejrůznější předměty, jako např. léčiva a přípravky farmaceutického průmyslu, lékárenské stojatky a jiné nádoby. Muzeálie doplňuje rozsáhlý archiv cca 14. tisíc evidovaných svazků knih a časopisů. Je to největší farmaceutická historická knihovna v ČR.

MUZEUM MAGIE JAROMĚŘ

MUZEUM MAGIE JAROMĚŘ

Muzeum mapující historii čarování, magie a kouzel. Každou první sobotu v měsíci se zde pořádá klubová Magic Party – kouzelnická vystoupení pro návštěvníky muzea.

PRAVĚKÁ VESNICE VŠESTARY

PRAVĚKÁ VESNICE VŠESTARY

Ukázka pravěké vesnice z období od počátku zemědělství (mladší doba kamenná), až po příchod Keltů (starší doba železná). Jádro sídliště tvoří pravěká obydlí, řemeslný areál s pecemi na keramiku, studna či pravěká výrobna stavební hlíny. Všechny objekty a předměty v muzeu jsou vyráběny předpokládanými tradičními technologiemi a replikami dobových nástrojů. V areálu se také nachází náboženská stavba

zvaná rondel a pole rané formy vyšlechtěné pšenice, tzv. dvouzrnky. Na vyvýšeném místě stranou od vesnice je pohřebiště se dvěma mohylami a plochými hroby.

PAMÁTKY MĚSTA VELICHOVKY

PAMÁTKY MĚSTA VELICHOVKY

 • kostel Proměnění Páně (nejstarší zachovalá stavební památka)
 • budova obecního úřadu (bývalý zámeček)
 • bývalý pivovar (provoz zrušen roku 1880)
 • památník osvobození
 • Voltrův kříž
 • socha sv. Jana Nepomuckého

Co nového připravujeme?