slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Bílina

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

  • Mezinárodní festival outdoorových filmů, listopad
  • Rozsvícení vánočního stromu, listopad – doprovodný kulturní program

Wellness

Wellness

Kavitační liposukce

Sport

Sport

Turistika, cyklostezky, plavecká hala, zimní stadion, tenisové kurty, koupaliště, tělocvična, minigolf

Kultura

Kultura

Kulturní centrum Kaskáda zastřešuje digitální kino, městské divadlo, kulturní dům a letní amfi teátr, organizuje také výstavy, Galerie Pod Věží, Muzeum Bílina

Terezín

Terezín

Malá pevnost na řece Ohři, kterou založil v roce 1780 Josef II. pro ochranu přístupových cest před nepřátelskými městy. Během 2. světové války byla pevnost využívána jako židovské ghe  o a jako věznice pražského gestapa.

Lovosice

Lovosice

Archeologicky a historicky významné město zmiňované v dokumentech v roce 1143, kdy kníže Vladislav II. daroval upadající Lovosice strahovskému klášteru. Městská práva získaly lovosice v roce 1600. Na náměstí je původně renesanční zámek ze 17. stol., později přestavěný v barokním slohu. Nad městem ční dominantní vrch Lovoš.

Kamencové jezero

Kamencové jezero

Ojedinělý přírodní útvar světového charakteru. V létě koupaliště s velmi čistou vodou díky vysokému obsahu kamence ve vodě, který zabraňuje růstu řas a silic.

ZOO Ústí nad Labem

ZOO Ústí nad Labem

Přes 204 druhů zvířat ve více jak 1000 kusech na 26 ha plochy: levhart mandžuský, irbisové, nosorožci, sloni, zebry a mnoho jiných vzácných chovů.

Hazmburk

Hazmburk

Na čedičovém vrchu se nachází zřícenina gotického hradu Hazmburk, který je krajinnou dominantou dolního Poohří. Hazmburk byl zřejmě postaven ve 14. století Lichtenburky.

Hrad Střekov

Hrad Střekov

Jedna z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v ČR. Byl založen někdy před rokem 1319 Janem Lucemburským k ochraně labské plavby. Hrad byl přestaven na přelomu 15. a 16. století a od 17. století zůstal opuštěn.

Vaňovský vodopád

Vaňovský vodopád

Vodopád známý též jako Podlešínský vodopád patří k národní kulturní památce Vrkoč a nachází se ve skalním kotli z čedičových sloupů.

Kamenná slunce u Hnojnic

Kamenná slunce u Hnojnic

Unikátní geologický útvar v CHKO České středohoří, který byl vyhlášen národní přírodní památkou. Nachází se zde odkrytá skalní stěna, na které jsou přírodní obrazce podobné dětským kresbám slunce.

Pomník Přemysla Oráče

Pomník Přemysla Oráče

Národní kulturní památka na Královském poli blízko Stadic odkazuje k místu, odkud byl podle legendy povolán Přemysl Oráč na český trůn kněžnou Libuší. Pomník nechali v roce 1841 postavit Nosticové.

Botanická zahrada Teplice

Botanická zahrada Teplice

Na ploše o rozloze 2400 m² naleznou návštěvníci výstavní skleníky i venkovní expozici. Mezi nejvzácnější patří prastarý exemplář afrického jehličnanu Afrocarpus gracilior, fi lipínský Medinilla magnifi ca nebo mexický Dasylirion serratifolium.

Osek

Osek

Vyhledávané turistické místo – kromě cisterciáckého kláštera a zříceniny hradu Rýzmburk řada turistický aktivit (výstava železniční techniky na nádraží, východisko do Krušných hor, Osecká pouť spojená s výstavou historických řemesel aj.)

Milešovka

Milešovka

Nejvyšší hora Českého středohoří (837 m n. m.), která je současně národní přírodní rezervací od roku 1951. Na vrcholu se nachází rozhledna s výhledem do širého kraje a restaurace pro občerstvení po výstupu na vrchol. Milešovka je největrnější horou v Čechách (bezvětří jen 8 dní v roce).

Hrad Hněvín

Hrad Hněvín

Původní hrad zbořen po 30leté válce, dnešní podoba z historizující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes je zde hotel, restaurace a rozledna.

Zámek Duchcov

Zámek Duchcov

Barokní zámek s klasicistní úpravou z počátku 19. století. Mezi lety 1785 a 1798 zde jako knihovník působil známý milovník Giacomo Casanova, který zde i zemřel.

INDIKACE

INDIKACE

  • Onemocnění dýchacích orgánů
  • Choroby žaludku vleklé, onemocnění slinivky břišní – překyselení, pálení žáhy, tvoření vředů, katar
  • Nemoci ledvin a močového měchýře – některé záněty, prevence tvoření kaménků
  • Onemocnění jater a žlučníku
  • Dna, dnavé kaménky

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

V Bílinských lázních se hosté léčili nejprve koupelemi a inhalacemi zdejší kyselky, dnes se doporučuje zejména pitná kúra.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Bílinská kyselka patří mezi přírodní alkalické hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací minerálních látek (5–7 gramů na 1 litr). Z kationtů obsahuje zejména sodík, draslík, vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fl uorid a hydrogenuhličitan. Teplota vyvěrající vody je mezi 17–20 °C, čerpá se z hloubky 190,8 m z pramene pod horou Bořeň.

Kostel sv. Petra a Pavla.

Kostel sv. Petra a Pavla.

První zmínka o kostelu je ze 14. století. V pol. 16. století zcela vyhořel a přestavba doplnila gotickému kostelu renesanční prvky, takže dnes se oba slohy organicky mísí a doplňují. Z původně gotické stavby se zachovalo zdivo ze 13. století v prostřední a jedné boční lodi. Během požáru byly poškozeny i zvony a musely být pořízeny nové, Bartoloměj, Kryštof a Anna. Dochoval se pouze Bartoloměj, který je s dolním průměrem 167 cm největším zvonem v oblasti.

Hotel U Lva

Hotel U Lva

Budovy pocházejí už z 13. století, ze 17. století pak pocházejí zmínky o hotelu „U Bílého lva“. Po celou dobu své existence slouží budovy jako hotel nebo hostinec, po r. 1948 byl ovšem znárodněn a včleněn do státního podniku Restaurace a jídelny. Po převratu byl zcela zrekonstruován a od slavnostního znovuotevření v r. 1993 dodnes slouží svému účelu.

Barokní zámek

Barokní zámek

Původně gotický zámek byl v letech 1675–1682 přestavěn do barokního stylu pod vedením italského architekta Antonia della Porta do své dnešní podoby. Protáhlá budova s nárožními bastiony se svým průčelím obrací na náměstí. Pány na zámku byli Lobkowitzové, kteří jej po r. 1989 získali zpět v restituci.

Bořeň

Bořeň

Kopec vysoký 539 m. Výrazná dominanta Bíliny i celého Českého středohoří. Při pohledu od severozápadu připomíná ležícího lva.V roce 1977 zde byla vyhlášena národní přírodní rezervaces výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Významná horolezecká oblast – vysoké stěny poskytují možnost i vícedélkového lezení a umožňují stěnové, spárové i komínové lezení. Celé historické jádro města je od r. 1992 městskou památkovou zónou, zejména se však vyplatí navštívit následující pamětihodnosti:

Co nového připravujeme?