slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Starostové lázeňských míst se setkali v Teplicích

Více než 35 starostů a zástupců odborné veřejnosti z lázeňských míst se sešlo v pátek 15. 11. 2019 v Teplicích na historicky prvním Národním debatním lázeňském klubu, který uspořádalo Sdružení lázeňských míst ve spolupráci se Statutárním městem Teplice.

„Národní debatní lázeňský klub je novou platformou, která nahrazuje původně pořádané konference a jeho cílem je vyvolání diskuze mezi samosprávou lázeňských měst a zástupci odborné veřejnosti a hlavně informovaní zástupců státní správy z řad ministerstev o specifikách péče samosprávy o lázeňská místa“, sdělil Jan Kuchař, předseda Sdružení lázeňských míst a zároveň starosta města Františkovy Lázně.

V Teplicích starostové z lázeňských míst debatovali primárně nad tématy lázeňských poplatků a jejich vlivu na hospodaření lázeňských míst, neboť hosté, kteří přijíždí na dlouhodobou lázeňskou léčbu, se v podstatě stávají dočasným obyvatelem lázeňského místa a využívají veřejnou infrastrukturu města. Dalším velmi ožehavým tématem byla podpora lázeňských míst ze strany státní správy. Různé možnosti spolupráce v rámci dotačních titulů vyhlašovaných ministerstvy představila JUDr. Renata Králová, ředitelka odboru cestovního ruch Ministerstva pro místní rozvoj. Možné podpory pro lázeňská místa představili i zástupci Státního fondu životního prostředí – mgr. Martin Kubica a ing. Bohdan Polak.  Okrajově se diskuze stočila i k ochraně přírodních léčivých zdrojů jako primárního bohatství lázeňských míst (RNDr.Tomáš Vylita) a doporučením ze strany Českého inspektorátu lázní a zřídel (Mgr.Zdeněk Třískala) zřídit v lázeňských místech lázeňské komise, které by se vyjadřovaly i například k plánovanému rozvoji měst s ohledem na ochranu přírodních léčivých zdrojů.

„Byli jsme velmi rádi, že tento první debatní klub se konal právě v našem městě, které se pyšní velmi bohatou historií spojenou s lázeňství,“ uvedl Jiří Štábl, náměstek primátora Statutárního města Teplice a zároveň člen rady Sdružení lázeňských míst.

Soubory ke stažení

Co nového připravujeme?