www.jedemedolazni.cz :: ВГД проекта (18.07.2019 - 12:51)

ВГД проекта

Dotační projekt s názvem "Jedeme do lázní"

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo operačního programu: 6.4a
Název prioritní osy: Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
6.4b
Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Doba trvání projektu: 2010 - 2012
Číslo oblasti podpory: 6.4.1a, 6.4.1b
Název oblasti podpory: Národní podpora cestovního ruchu
Číslo výzvy: 06

Časově uzavřená výzva pro prioritní osu 6.4.1a,b - národní podpora
cestovního ruchu (d)

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na využití kulturně-historického a přírodního bohatství ČR pro rozšíření nabídky a zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu. Hlavním cílem je vyzdvihnout v současné době opomíjené přírodně-kulturní bohatství českých lázní a přilákat tak k návštěvě lázeňských míst nejen zájemce o jejich léčebné pobyty, ale např. i potenciální návštěvníky zajímající se o jejich unikátní architekturu, památky v místě a okolí, či o zajímavou okolní přírodu

Popis aktivit:

Ukázky realizací

 
PR v časopisech

 
Rozhlas

 
 Inzerce

 
 Tisk

 • Vytvoření informačního baedekeru ve 4 jazykových mutacích
 • Vytvoření propagační brožury ve 4 jazykových mutacích
 • Úprava stávajícího webu SLM ČR
 • Inzeráty v tisku
 • Redakční PR články
 • Inzerce na internetových portálech
 • Inzerce v rádiu
 • Vytvoření propagačního videa o lázeňských místech
 • veletrhy

Realizace 2010

Srpen 2010 – VŘ na „Zajištění asistence při řízení projektu“, byla podepsána smlouva o dílo s firmou Cassia Development & Consulting s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích

Předmětem smlouvy:

 • Zpracování podkladů potřebných pro přípravu projektu
 • Asistence při přípravě a realizaci VŘ na jednotlivé dodavatele
 • Kontrola dodržování harmonogramu realizace  jednotlivých aktivit projektu
 • Hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv
 • Administrace případných změn v projektu
 • Zpracování žádostí o platbu
 • Kontrola dodržování podmínek programu IOP a to až do doby řádného ukončení a předání závěrečného vyúčtování projektu  - červen 2012

Srpen 2010 – VŘ na „Zpracování grafického manuálu pro realizaci marketingových aktivit projektu, byla podepsána smlouva o dílo s firmou Meum, s.r.o. se sídlem v Praze
Předmětem smlouvy:

 • Zpracování grafického manuálu
 • Rozpracovaný grafický návrh pro prezentační brožuru formátu A4
 • Rozpracovaný grafický návrh pro baedeker
 • Rozpracovaný návrh propagačního webového banneru a tištěného inzerátu
 • Vytvoření databáze fotografií jednotlivých lázeňských míst

Veletrhy 2010

50+ Beurs Utrecht – 15. 9. – 19. 9. 2010
Inwetex – CIS Petrohrad – 13.  – 15. 10. 2010
TC Lipsko – 17. – 21. 11. 2010

Realizace 2011

Veletrhy
Regiontour Brno – 13. 1. – 16. 1. 2011
HW Praha – 10. 2. – 13. 2. 2011
For Senior Praha – 31. 3. – 3. 4. 2011

srpen – říjen – byla vyvěsena ZD k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci projektu Jedeme do lázní

Specifikace obsahu veřejné zakázky:

 • Inzeráty v tisku
 • Redakční PR články
 • Inzerce na internetových portálech
 • Inzerce v rádiu
 • Vytvoření propagačního videa o lázeňských místech
 • Baedeker ve 4 jazykových mutacích
 • Propagační brožury ve 4 jazykových mutacích

Nabídka uchazeče firmy Comunica – vítěz

 

Realizace 2012

Leden – ZD na veřejnou zakázku malého rozsahu  - Úprava a doplnění webových stránek
Firma INIZIO - vítěz

Veletrhy 2012

Regiontour Brno – 12. 1. – 15. 1. 2012
HW Praha – 9. 2. – 12. 2. 2012
ITB Berlín – 7.3. – 11.3.2012
For Senior Praha – 12.4 – 15.4 2012

Обзор всех курортов
новости
Извините, нет новостей

Другие новости
Aplikace Jedeme do lázní
Aplikace V obraze
Соревнования
Je nám líto, ale momentálně zde není zveřejněna žádná akce.

другой
Возможности в области
Связаться с Нами

Ассоциация курортов
Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Электронная почта: info@jedemedolazni.cz
Телефон: +420 606 063 145

Этот веб-сайт и другие вспомогательные мероприятия кратко описаны на странице Проект ВГД были выполнены в Комплексная оперативная программа финансируемого Европейским Союзом из средств Европейского фонда регионального развития.