slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

16. konference SLM ČR

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, městem Třeboň a Lázněmi Aurora s.r.o. pořádalí 16. konferenci SLM ČR, Lázně Aurora s.r.o., Třeboň 7. a 8. listopadu 2013 TÉMA KONFERENCE: ARMAGEDON ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, městem Třeboň a Lázněmi Aurora s.r.o. pořádají

16. konferenci SLM ČR

Lázně Aurora s.r.o.

7. a 8. listopadu 2013

TÉMA KONFERENCE:

ARMAGEDON ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ

 

PARTNEŘI AKCE:

  

   CzechTourism, město Třeboň, Lázně Aurora s.r.o., COT business, TIM, Všudybyl, Wellness magazín, Makro                                  

Program konference:

Pozvaní hosté:

Ing. Miloš Zeman – president ČR
Ing. Jiří Rusnok – premiér ČR;
Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR;
Mgr. Miluše Horská – místopředseda Senátu Parlamentu ČR;
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. – Senát Parlamentu ČR;
MUDr. Martin Holcát, MBA – ministr zdravotnictví;
Mgr. František Lukl, MPA - ministr pro místní rozvoj;
MUDr. Zuzana Roithová, MBA – poslankyně Evropského parlamentu;
Ing. Rostislav Vondruška - ředitel Agentury CzechTourism;
Ing. Iveta Jakoubková  - produktový specialista lázeňství CzechTourism;
Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje;
Aleš Hozdecký – ředitel Odboru cestovního ruchu MMR ČR;
Ing. Martin Plachý - president Evropského svazu lázní;
MUDr. Eduard Bláha - president Svazu léčebných lázní;
Bc. Dagmar Žitníková – předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Ing. Ivana Břeňková – místopředsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Bc. Martin Vacek – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
Krajské úřady, zástupci pojišťoven.

Čtvrtek 7. listopadu  2013
Lázně Aurora s.r.o., Třeboň

12.00 – 12.30 Tisková konference

13.00 – 13.30 registrace účastníků

13.30  - 14.00 zahájení konference, vystoupení hostů:

Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně, předseda Sdružení lázeňských míst ČR
JUDr. Jiří Kolban, generál ředitel Lázní Aurora a Bertiných lázní
Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel Agentury CzechTourism
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
VLADIMÍR PÁRAL, ČESKÝ SPISOVATEL – PROZAIK


 14.00 – 15.30              1. blok přednášek na téma:
                                             ARMAGEDON ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ
                                            (moderuje JUDr. Václav Žmolík Český rozhlas 1 – Radiožurnál)

Přednášející:

VYSTOUPENÍ HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE

ARMAGEDON ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ

Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně, předseda Sdružení lázeňských míst ČR

DRTIVÝ DOPAD - SOCIÁLNÍ DIALOG V KONTEXTU ARMAGEDONU ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ
Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

"JAKO FÉNIX Z POPELA? ANEB DEN POTÉ"
MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR, Léčebné lázně Jáchymov a.s., Lázně Luhačovice, a.s.

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ A MOŽNOSTÍ – PREZENTACE PROJEKTU DATABÁZE LÁZNÍ A LÉČEBNÉHO WELLNESS V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY
RNDr. Jiří Schlanger, Mgr. Dagmar Hartmannová, Ing. Václav Dvořák, MBA Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně

MAKRO CASH & CARRY ČR, s.r.o.  SNÍDANĚ – KLÍČ KE SPOKOJENOSTI HOSTA


Osobnosti z lázní  - Vladimír Páral, český spisovatel - prozaik

15.40 – 18.00                          2. blok přednášek na téma:
                                                        Univerzitní a výzkumný blok
                                                       (moderuje JUDr. Václav Žmolík Český rozhlas 1 – Radiožurnál)

MĚŘENÍ EKONOMICKÝCH EFEKTŮ LÁZEŇSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
Ing. Pavel Attl, Ph.D., výkonný ředitel, vedoucí katedry cestovního ruchu VŠH Praha

HODNOCENÍ ÚČINKU BALNEACE POSOUZENÍM VLIVU NA SPOTŘEBU LÉKŮ
doc. MUDr. Petr Petr, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

HTA JAKO NÁSTROJ K ROZHODOVÁNÍ

Ing. Ivana Juřičková, FBMI ČVUT

SPECIFIKA EFEKTIVNOSTI LÁZEŇSKÝCH SLUŽEB
Ing. Lena Mlejnková, VŠE Praha

PREVENTIVNÍ OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH A JEJÍ PERSPEKTIVY
RNDr. Tomáš Vylita, Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

LÁZEŇSKÁ MÍSTA A CESTOVNÍ RUCH
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc, Ing. Eva Vavrečková, Ph.D., Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě/Slezská univerzita v Opavě

diskuse

Společenský program
Společenský sál - Lázně Aurora, s. r. o.
20.00 – 24.00 hudba k tanci a poslechu SECOND SERVICE BAND
24.00 – 3.00    disco Zvánovec (restaurace Harmonie)

Pátek 8. listopadu  2013
Lázně Aurora s.r.o.

10.00 – 11.30              3. blok přednášek na téma:
                                             ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
                   
                                             (moderuje JUDr. Václav Žmolík Český rozhlas 1 – Radiožurnál)

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU
Ing. Martin Plachý, prezident Evropského svazu lázní, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR, ROYAL SPA, lázeňské hotely

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE – AKTUÁLNÍ TÉMA EVROPSKÝCH LÁZNÍ
Dr. Theodor Štofi ra, manažer pro Východní Evropu, EuropeSpa med & wellness GmbH

přednášek na téma:
                                                      Současný stav českého lázeňství

                                                     (moderuje JUDr. Václav Žmolík Český rozhlas 1 – Radiožurnál)

FISKÁLNÍ LÉČEBNÉ LÁZEŇSTVÍ
Ing. Milan Sýkora, ředitel Lázní Hodonín

LÁZEŇSTVÍ V KONTEXTU MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ
JUDr. Jiří Kolban, ředitel Lázní Aurora

 SITUACE V ČESKÉM LÁZEŇSTVÍ Z POHLEDU VZP ČŘ
MUDr. Světlana Bajerová, specialista úhrad zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

DOPADY KRIZE LÁZEŇSTVÍ NA LÁZEŇSKÁ MÍSTA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE
Ing. Pavel Šubr, starosta města Lázně Bělohrad

BUDOUCNOST JANSKÝCH LÁZNÍ…?
Michal Honzík, místostarosta města Janské Lázně

diskuse

Seminář pro zahraniční lékaře - Ukrajina
10.00 – 12.00  uzavřený seminář pro hosty agentury CzechTourism

14.00 – 14.45 seminář pro lázeňské společnosti a obce o spolupráci s Výzkumným ústavem balneologickým, v.v.i.

Doprovodný program

15.00 – 18.30
prohlídka Státního zámku Třeboň
prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva
prohlídka Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.
prohlídka Lázní Aurora, s. r. o.

 Sobota 9. listopadu

NABÍDKA ZÁJEZDU, SOBOTA  - STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ LIPNO

Návštěva jedinečné i bezbariérové stezky v Čechách v korunách stromů na Lipně. Relaxace ve výšce 24 metrů v celkové délce stezky 675 metrů s vyhlídkou. Oběd na Lipně, Restaurace Lanovka

Soubory

Co nového připravujeme?