slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

18. konference SLM ČR

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, obcí Lednice a Lázněmi Lednice, lázeňským domem Perla pořádali 18. konferenci SLM ČR v ZÁMECKÉ JÍZDÁRNĚ v LEDNICI 3. a 4. prosince 2015 TÉMA KONFERENCE: DESTINAČNÍ MANAGEMENT JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ ROZVOJE LÁZEŇSTVÍ

Obec Lednice hostla dvoudenní konferenci Sdružení lázeňských míst ČR. Hlavním tématem byl "Destinační management jako účinný nástroj rozvoje lázeňství".

Konferenci pořádalo Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, obcí Lednice a Lázněmi Lednice, lázeňským domem Perla.

Mezi hosty a přednášejícími byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Agenturu CzechTourism reprezentovala ředitelka Monika Palatková. Příspěvky přednášejících byly zaměřeny především na spolupráci organizací pracujících v cestovním ruchu s lázeňskými zařízeními, na současný stav, vývoj i situace i možné cíle tohoto spojení. Monika Palatková představila změny týkající se Agentury CzechTourism. Vytvořeno bylo Oddělení produktového managementu, které by mělo do budoucna více spolupracovat i s lázeňskými místy. S destinačními managementy jako nástroji podpory cestovního ruchu, počítá Ministerstvo pro místní rozvoj, uvedla ve svém příspěvku Jitka Mattyašovská, ředitelka Odboru cestovního ruchu ministerstva. V příspěvcích přednášejících zaznívala spokojenost se současným stavem klientely v lázeňských zařízeních, která před dvěma lety zásadně bojovala s lázeňskou krizí. Mezi zmiňovanými problémy se nejčastěji objevují personální otázky, kdy české lázeňství pociťuje značný nedostatek zdravotnického personálu od fyzioterapeutů po lékaře. 

V rámci konference byla udělena cena Osobnost českého lázeňství roku 2015. Převzal ji osobně z rukou předsedy Sdružení lázeňských míst ČR Petra Kulhánka ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Podle Petra Kulhánka byla tato volba naprosto jednoznačná, jelikož české lázeňství se díky ministru Němečkovi opět mohlo po krizovém roce 2013 postavit nohy. Svatopluk Němeček během slavnostního ceremoniálu potvrdil, že lázeňství vždy vnímal, a bude vnímat, jako nedílnou součást českého zdravotnictví.

Galerie

Soubory

Co nového připravujeme?