slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

19. konference SLM ČR

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Františkovy Lázně pořádali 19. konferenci SLM ČR SPOLEČENSKÝ DŮM – INGO CASINO 20. a 21. října 2016 TÉMA KONFERENCE: KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH LÁZNÍ V EVROPSKÉM PROSTORU

Město Františkovy Lázně hostilo dvoudenní konferenci Sdružení lázeňských míst ČR. Hlavním tématem byla " Konkurenceschopnost českých lázní v evropském prostoru ".

Konferenci pořádalo Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism a městem Františkovy Lázně.  

Mezi hosty a přednášejícími byli také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Agenturu CzechTourism reprezentovala ředitelka Monika Palatková. Příspěvky přednášejících byly zaměřeny na budování značky lázeňských zařízení, dále na problematiku místních poplatků, z odborného hlediska pak výzkum v lázeňství.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v úvodu uvedl, že lázeňství vnímá mimo jiné jako nástroj rovnoměrného rozvoje lázeňských regionů. Zároveň přítomné ujistil, že pro příští rok úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví navýší finance pro segment lázeňství o čtyři procenta. Ministerstvo je připraveno podporovat projekty odborných balneologických výzkumů.
I z pohledu Agentury CzechTourism mohou být výsledky balneologických výzkumů nástrojem propagace českého lázeňství doma i v zahraničí. Jak rovněž v příspěvcích zaznělo, péče o zdraví má
 v evropském prostoru stoupající trend, lázeňství je vnímáno jak ve smyslu léčebném, tak preventivním. Diskutována byla otázka lázeňských a rekreačních poplatků. Z pohledu obcí význam poplatku, jehož výše se nezměnila od roku 1990, postupně klesá.
Sdružení lázeňských míst ČR si letos připomíná 25 let od svého založení. Předseda sdružení Petr Kulhánek komentuje smysluplnost sdružení: „ Stalo se během své existence významným partnerem pro státní správu v otázkách týkající se lázeňství, stalo výrazným propagátorem lázeňství v ČR, je určitě i jeho zásluhou ‚restart‘ českých lázní před dvěma lety.„

V rámci konference byla udělena cena Osobnost českého lázeňství roku 2016. Převzala ji osobně z rukou předsedy Sdružení lázeňských míst ČR Petra Kulhánka Ing. Lena Mlejnková. Vystudovaná inženýrka ekonomie pocházející z Prahy začala pronikat do povědomí odborné veřejnosti v devadesátých letech minulého století. Na VŠE v Praze mimo jiné přednášela „Lázeňství“. V průběhu let prošlo tímto předmětem mnoho studentů, z nichž někteří se později ve svém profesním životě v tomto oboru uplatnili. Je známa též svou rozsáhlou publikační činností. V období krize lázeňství se aktivně zapojovala do boje o záchranu lázeňské péče. Zásadně se zasluhuje o prosazení spojení mezi ekonomickým a medicínským aspektem lázeňství .

Jitka Bednářová

  

 
 

Galerie

Soubory

Co nového připravujeme?