Zpět30.3.2021
Již rok je celá země včetně lázeňských míst ovlivňována koronavirovou pandemií. Již rok se střídají období, kdy lázeňská zařízení mohou poskytovat lázeňskou léčbu a kdy jsou uzavřena či omezena a kdy na ně dopadají vládní opatření, dramaticky ovlivňující život a lokální ekonomiku.

Poklidný život v lázeňských místech, který navrací zdraví a regeneruje kromě těla i duši, se v uplynulém období utlumil více, než bychom si všichni přáli. Omezení dopadají velmi výrazně nejen na samotné provozovatele lázeňských zařízení, ale i na celkovou ekonomiku lázeňských míst, která je postavena primárně na turistickém ruchu a poskytování lázeňských služeb. Situace je velmi vážná zvláště v lázeňských místech, která se více zaměřovala na klientelu hradící si pobyty sama (tzv. samoplátecké pobyty ať české, tak zahraniční klientely) – tedy například v západočeských lázních. Omezení zdravotnických výkonů v nemocnicích se však projevuje již i v lázních, které poskytují lázeňskou léčebně rehabilitační péči na náklady zdravotních pojišťoven.

Oborové asociace působící v lázeňství – Sdružení lázeňských míst ČR (zástupci samospráv) a Svaz léčebných lázní ČR (provozovatelé lázeňských zařízení) se proto svým společných prohlášením obracejí na Vládu ČR s návrhy na realizaci určitých kroků, které by mohly pomoci situaci v lázeňství stabilizovat.

Navrhovaná témata:

1) Národní plán obnovy: Za velkou příležitost považujeme nově připravovaný program „Národní plán obnovy“. Pokud byste do něj zařadili komponentu léčebného lázeňství, bylo by možné realizovat opatření, kterými by se české lázeňství posunulo a například v rámci preventivních programů pomáhalo posilovat zdraví občanů, zlepšovat kvalitu života s dopadem na HDP a konkurenceschopnost ČR. České lázeňství má dlouhou tradici a hlavně úžasné zdravotní účinky díky jedinečným přírodním léčivým zdrojům v kombinaci s moderními terapeutickými postupy. Navrhovaná opatření v oblasti podpory klinického výzkumu, modernizace infrastruktury přírodních léčivých zdrojů, důrazu na ochranu lázeňských míst a v neposlední řadě i legislativní úprava nařízení souvisejících s lázeňstvím, které iniciativa specifikovala a poslala na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zdravotnictví, pomohou posunout tento segment tak, aby se stal součástí našich životů i v 21. století.

Sdružení i Svaz jednoznačně podporují aktivitu zakomponování komponenty léčebného lázeňství do Národního plánu obnovy. Věříme, že naše prosby a výzvy naleznou svůj cíl a Ministerstvo zdravotnictví podpoří zařazení lázeňství do Národního plánu obnovy pod svou gescí.

2) S ohledem na aktuální situaci, kdy se bohužel ukazují dopady nemoci COVID 19 na lidský organismus, bychom rádi požádali o zrychlení jednání o zařazení léčby postcovidového syndromu na indikační seznam diagnóz, které mohou být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Tento nový produkt by měl být co nejdříve nabídnut pacientům s následky po nemoci COVID 19.

3) Systém lázeňské rehabilitační péče je zařazen v systému zdravotní péče, a tak Vás žádáme o co nejrychlejší uvolnění lázeňské rehabilitační péče i pro samoplátce, pro které je např. léčba postcovidových komplikací dostupná právě v rámci samopláteckých léčebných programů.

4) V médiích se objevila informace ohledně možných pobytů v lázních pro příslušníky první linie. Velmi rádi tyto osoby v lázních přivítáme s ohledem na to, že po roce boje s pandemií jsou velmi vyčerpaní, a to jak fyzicky, tak psychicky. Léčebné prostřední lázní (tzv. terapeutická krajina) je jistě vhodným nástrojem pro návrat psychické pohody a regeneraci těla. Lázeňské společnosti v našich lázeňských místech jsou připraveny i prostřednictvím Svazu léčebných lázní vytvořit speciální programy, které budou odpovídat specifickým požadavkům této klientely. 

Sdružení lázeňských míst bylo založeno v roce 1991 a je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR (dále jen lázeňská místa), na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za významnou činnost ve své obci či městě, která má význam pro rozvoj nejen svého místa a regionu, ale i ČR. V současné době má 34 členů.

Více informací o činnosti sdružení lze nalézt na www.jedemedolazni.cz 

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských společností. Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy členů. Na domácí půdě je SLL platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR. V současnosti SLL sdružuje 44 členů, z toho 42 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v zemi, a které představují 95 % veškeré lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Kontakty:

ing. Jitka Ettler Štěpánková, tajemnice Sdružení lázeňských míst, stepankova@jedemedolazni.cz, 777 486 082

Jan Kuchař, předseda Sdružení lázeňských míst, kuchar@jedemedolazni.cz , 778 546 437

Alice Müllerová, Svaz léčebných lázní, +420 602 697 768 sekretariat@lecebnelazne.cz