ÚvodApel na Vládu ČR - podpora lázeňství

Apel na Vládu ČR - podpora lázeňství

Zpět16.4.2020
Lázeňská místa jsou v současné době mrtvými městy, chybí jak klienti lázní na lázeňské rehabilitační péči hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tak samoplátci či hoteloví hosté a jednodenní návštěvníci.

Tato situace dopadá velmi výrazně na ekonomiku nejen ubytovacích zařízení a všech navázaných segmentů, ale i do rozpočtů samospráv.

Drtivý dopad mimořádných opatření na cestovní ruch a lázeňství se projevuje na pracovním trhu – o pracovní místa bohužel přichází i velice kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, kdy lázeňská zařízení vlivem restrikcí a bez informací o otevření provozů či hranic, musí tyto zaměstnance propouštět. Dochází tak k prohloubení sociálních problémů v místech, kde lázeňství a cestovní ruch tvoří důležitý segment ekonomiky města. Z toho důvodu se představitelé lázeňských míst obrátili na Vládu ČR s apelem na podporu lázeňství.