ÚvodBechyně slaví 700 let

Bechyně slaví 700 let

Zpět25.4.2023
V roce 2023 oslaví Bechyně 700 let od svého ustanovení jako města.

I když se přesná datace na významných listinách nedochovala, je z historických zpráv vyvozováno, že roku 1323 (nebo v blízkém období) pověřil král Jan Lucemburský podkomořího Pluha z Rabštejna, aby založil a opevnil město.

Město Bechyně se již jednou nemalými oslavami k tomuto datu přihlásilo (1973) a tak si toto výročí připomeneme v letošním roce kulturními a společenskými akcemi, které pro vás připraví spolky a organizace ve městě působící.

Vše vyvrcholí historickou oslavou, která se bude konat 11. – 13. srpna tohoto roku. V rámci ní zažijete historický průvod, rytířský turnaj či festival dechových hudeb.