ÚvodDesítky starostů jednali o dopadech pandemie na lázeňství

Desítky starostů jednali o dopadech pandemie na lázeňství

Zpět26.3.2021
Již rok je celá země včetně lázeňských míst ovlivňována koronavirovou pandemií. Již rok se střídají období, kdy lázeňská zařízení mohou poskytovat lázeňskou léčbu a kdy jsou uzavřena či omezena a kdy na ně dopadají vládní opatření, dramaticky ovlivňující život a lokální ekonomiku. „Aktuální situace v lázeňských místech“ – právě takové bylo hlavní téma diskuze starostů lázeňských míst z České republiky na sněmu Sdružení lázeňských míst, který se kvůli epidemiologické situaci uskutečnil formou videokonference.

Poklidný život v lázeňských místech, který navrací zdraví a regeneruje kromě těla i duši, se v uplynulém období utlumil více, než bychom si všichni přáli. Omezení dopadají velmi výrazně nejen na samotné provozovatele lázeňských zařízení, ale i na celkovou ekonomiku lázeňských míst, která je postavena primárně na turistickém ruchu a poskytování lázeňských služeb.

Situace je velmi vážná zvláště v lázeňských místech, která se více zaměřovala na klientelu hradící si pobyty sama (tzv. samoplátecké pobyty ať české, tak zahraniční klientely) – tedy například v západočeských lázních. Omezení zdravotnických výkonů v nemocnicích se však projevuje již i v lázních, které poskytují lázeňskou léčebně rehabilitační péči na náklady zdravotních pojišťoven.

Tato doba nám kromě strastí přináší také nové výzvy a otázky, kam a jak lázeňství posunout do budoucna, a jak reagovat na nové proměňující se požadavky trhu.

  • Lázeňská zařízení začala poskytovat pobyty, které pomáhají tlumit postcovidový syndrom
  • V současné době probíhají přípravy novelizace indikačního seznamu, který by obsahoval i možnost zařadit postcovidový syndrom mezi indikace, které bude možné v lázních léčit v rámci veřejného zdravotního pojištění
  • Mnoho lázeňských společností poskytlo v době zdravotníky do nemocnic, nyní se zapojují do antigenního testování

Dopady krize na jeden ze segmentů zdravotního systému, které ročně poskytne péči více jako 400 000 klientům, si za základě podnětů od profesních organizací začala uvědomovat i Vláda České republiky. Za veškeré podpůrné kroky je Sdružení lázeňských míst vděčné, avšak v některých oblastech bychom ocenili rychlejší administraci podpůrných programů.

  • Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo 9. 3. notifikaci Evropské komise na prodloužení program COVID – voucher na celý rok 2021. Bohužel do současné doby nejsou známy podmínky výzvy, a tak lázeňská zařízení od začátku roku do doby uzavření lázní pro samoplátce přijímala klienty, kterým bylo slíbeno možnost využití voucher i v roce 2021, na vlastní riziko, zda splní nové požadavky výzvy MMR. Uzavření lázní pro samoplátce v březnu také velmi zasáhlo do provozu lázeňských zařízení.
  • Programy COVID ubytování jsou propláceny s velkým zpožděním.
  • Za velkou příležitost považují starostové nově připravovaný program „Národní plán obnovy“. Ten by pomohl realizovat opatření, kterými by se české lázeňství posunulo a v rámci preventivních programů pomáhalo posilovat zdraví občanů, zlepšovat kvalitu života s dopadem na HPD a konkurenceschopnost ČR. České lázeňství má dlouhou tradici a hlavně velké zdravotní účinky díky jedinečným přírodním léčivým zdrojům v kombinaci s moderními terapeutickými postupy. Navrhovaná opatření v oblasti podpory klinického výzkumu, modernizace infrastruktury přírodních léčivých zdrojů, důrazu na ochranu lázeňských míst a v neposlední řade i legislativní úprava nařízení souvisejících s lázeňstvím pomohou posunout tak, aby se stalo součástí našich životů i v 21. století. To, zda bude lázeňství začleněno do Národního plánu obnovy, by mělo být rozhodnutou Vládou a příslušnými ministerstvy v nejbližší době.

„Věřím, že lázeňství si svůj těžký rok již prožilo a navrhovaná opatření mohou restartovat celý obor a vrátit mu jeho postavení v rámci prevence a zdravotního systému. Uplynulý rok nám ukázal, že spolupráce mezi vládou, samosprávami a podnikatelskými subjekty může fungovat, přináší synergické efekty a v tomto počínání je potřeba pokračovat,“ doplnil Jan Kuchař, předseda Sdružení lázeňských míst a starosta města Františkovy Lázně.