ÚvodLázeňské kongresy v lázeňských místech

Lázeňské kongresy v lázeňských místech

Zpět25.7.2023
Lázeňství - obor, který již staletí navrací zdraví. Jaké jsou jeho perspektivy a co nového může přinést - to jsou témata 2 kongresů, které se uskuteční na počátku října v České republice.

První z kongresů se uskuteční v termínu 4. - 6. 10. 2023 v Karlových Varech. Evropský kongres lázeňství a balneologie pořádá Evropská asociace lázní (ESPA) ve spolupráci s Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary. Téma kongresu zní: "Evropské lázně - cesta ke zdravému životu".

Akce bude zaměřena na výzvy, kterým čelí cestovní ruch a zejména lázeňství po proběhlé pandemii COVID-19. Nevyhne se ani důležitým tématům, jako je udržitelnost v oblasti lázeňství, inovace a vzdělávání. Připraven bude bohatý program, jenž zahrnuje odborné přednášky, klíčové prezentace příkladů z praxe. Jedním z vrcholů akce bude udělení ceny ESPA Innovation Award, jež podporuje rozvoj turistických destinací a jednotlivých poskytovatelů služeb, jako jsou lázeňská střediska, hotely a wellness centra. Souběžně s kongresem se uskuteční také veletrh ESPA – SPA-CE B2B, který umožní setkání představitelů lázeňských destinací se zástupci turistických agentur specializujících se na zdravotní a wellness turistiku.

Registrovat se můžete zde: https://europeanspas.eu/congress/

Na tuto akci navazuje tradiční akce - 16. ročník Konference s odkazem Vincenze Priessnitze o významu lázeňské péče, která se uskuteční v termínu 6. - 8. 10. 2023 v Jeseníku. Tématem bude VÝZNAM LÁZEŇSKÉ PÉČE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA.

Registrace a rezervace: konference@priessnitz.cz do 15. 9. 2023