ÚvodLéčebné lázně jsou bezpečné

Léčebné lázně jsou bezpečné

Zpět29.9.2020
V atmosféře strachu z nákazy koronavirem a poplašných zpráv chtějí zástupci léčebných lázní ujistit, že jejich zařízení jsou pro pacienty bezpečná. „Vysoká míra bezpečí pacientů v těchto zdravotnických zařízeních je jednoznačně statisticky podložena,“ zdůrazňuje Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR (SLL)

„Vzhledem k léčebné povaze členských lázní SLL se jedná o zařízení s mnohonásobně vyšší mírou hygienických opatření, než s jakou se setkáte v běžných ubytovacích zařízeních, obchodech apod. Zdroje nákazy jsou dnes podle epidemiologů především ve školách. Rizikem jsou hlavně nezodpovědné sociální kontakty během volného času a ohroženými skupinami zejména silně obézní osoby vyššího věku se souvisejícími civilizačními onemocněními. Omezit cestování i sociální kontakt obecně je pro tyto osoby v současné době samozřejmě zcela na místě”.

Lázeňští hosté před nástupem do lázní zasílají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, po příjezdu je jim měřena teplota a jsou vyšetřeni lázeňským lékařem. Návštěvníci se zvýšenou teplotou nejsou k lázeňské léčbě přijati. Díky délce léčebného pobytu, která se pohybuje mezi dvěma a třemi týdny, pobývají pacienti dlouhodobě v uzavřené a zdravotné dozorované homogenní společnosti. Veškerý personál lázní je denně kontrolován. Navíc je třeba si uvědomit, že se jedná o zdravotnická lůžková zařízení, kde nebylo používání roušek přerušeno ani během letních měsíců, která jsou několikrát denně desinfikována a kam má veřejnost pouze omezený vstup.

Kulturní a další společenská setkávání byla ve vlastních prostorách lázní omezena již od počátku září. Vzhledem k aktuálním opatřením platným i pro ostatní budovy lázeňských měst se snížilo riziko, že se s infekcí hosté potkají během svého volného času mimo lázeňské zařízení, což se mohlo s vyšší pravděpodobností stát před zavedením plošných opatření.

Své hosty a pacienty lázeňská zařízení vyzývají, aby se během svého lázeňského pobytu chovali stejně odpovědně i mimo vlastní lázně.

„Bezpečnost v léčebných lázních je mnohem vyšší, než jakou nabízí všední život s nákupy či cestováním veřejnou dopravu,“ uvádí dr. Bláha. „Je třeba lidem stále připomínat, že strach by neměl být důvodem k odkládání léčby zdravotních obtíží, a to samozřejmě nejen v lázních. Zvlášť důležité je opakovat rodičům dětských pacientů, že lázně jsou bezpečnější než školy či školky, lázně výuku také zajišťují, ale na rozdíl od škol či školek jejich dítěti pomohou se zdravotními obtížemi“, uzavírá dr. Bláha.